Ang Mga Kalamangan ng Lakas ng Pagpipilit sa Lugar ng Trabaho

Sa karamihan ng mga negosyo, mayroong isang hierarchy ng kapangyarihan na karaniwang nagsisimula sa tuktok kasama ang pamumuno ng kumpanya at lumalabas sa pamamagitan ng pamamahala sa mid-level at mababang antas. Gayunpaman, sa pinakamababang antas, ang mga empleyado ay karaniwang walang labis na kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang paraan ng paghawak ng mga bagay. Sa katunayan, madalas na ginagamit ng mga tagapamahala ang kilala bilang "lakas na pilitin" upang makakuha ng kanais-nais na mga resulta mula sa mga empleyado, at kapag ginamit nang tama ang kapangyarihang ito, maaari itong magbigay ng maraming benepisyo sa isang maliit na negosyo.

Mga Elemento ng Kapangyarihan ng Pilit

Ang Cambridge English Dictionary ay tumutukoy sa "pamimilit" bilang "paggamit ng puwersa upang akitin ang sinumang gumawa ng isang bagay na ayaw nilang gawin." Sa negosyo, ang lakas ng pamimilit ay ang kapangyarihan na kailangang banta ng mga tagapamahala sa mga empleyado na may ilang uri ng parusa kung hindi nila susundin ang mga direksyon at makamit ang nais na layunin. Nakasalalay sa mga pangyayari, ang lakas ng pamimilit ay maaaring maging banayad o matindi at karaniwang binabago batay sa kung gaano kalaban ang mga empleyado sa kahilingan ng isang manager. Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay ang anumang tagapamahala o superbisor na gumagamit ng lakas na pamimilit, dapat maging handa at magagawang sundin ang anumang banta na kanilang ginagawa sa isang empleyado.

Mga Halimbawa ng Lakas ng Coercive

Mayroong maraming mga paraan na ang lakas ng pagpipilit ay ginagamit sa lugar ng trabaho depende sa kung ano ang sinusubukang iparating ng isang manager o superbisor sa isang empleyado. Ang mga karaniwang uri ng banta na nagsasangkot ng lakas na pagpilit ay kasama ang pag-demote ng isang empleyado, pagpapaputok sa isang empleyado o pagsuspinde ng ilang mga pribilehiyo ng empleyado.

Halimbawa, kung ikaw ay isang tagapamahala ng isang departamento ng mga benta, at ang isa sa iyong salespeople ay nabigo na gumawa ng kinakailangang bilang ng mga tawag sa benta araw-araw, maaari mong sabihin sa taong iyon na siya ay ma-demote kung hindi niya natutugunan ang pamantayan sa loob isang linggo. Mahalagang tandaan na ang lakas ng pagpilit ay hindi tungkol sa paggawa ng mga banta, ito ay tungkol sa pagpwersa sa mga masungit na empleyado na sumunod sa mga protocol at patakaran na itinatag mo para sa iyong negosyo.

Mga kalamangan sa Coercive Power

Ang isa sa mga pangunahing pakinabang ng paggamit ng lakas na pamimilit ay nagbibigay ito ng kontrol sa mga tagapamahala at superbisor sa paraan ng pagpapatakbo ng isang samahan. Kung patuloy na tutulan ng mga empleyado ang mga patakaran o pamantayan ng kumpanya, kailangan ng mga tagapamahala ang awtoridad na iwasto ang pag-uugali at lakas na pamimilit na bigyan sila ng awtoridad. Ang isa pang benepisyo ay ang lakas ng pagpipilit na tumutulong sa iyo na bumuo ng disiplina sa iyong mga empleyado, na nagpapabuti sa kahusayan at pagiging produktibo. Kapag ang iyong mga empleyado ay pinapatnubayan sa isang direksyon na maximize ang kanilang mga kasanayan at oras, ang iyong negosyo ay may kaugaliang umani ng mga gantimpala ng mga pagsisikap na iyon.

Ang pangatlong benepisyo ay ang kapangyarihan ng pagpipilit na makakatulong maiwasan o matanggal ang panliligalig at diskriminasyon sa lugar ng iyong pinagtatrabahuhan. Ito ang mga isyu sa hot-button na hamon para sa maraming mga negosyo, kaya't ang kakayahang gumamit ng puwersa at pagbabanta upang maitama ang mga paglabag sa pag-uugali ng empleyado ay napakahalaga.

Mga Limitasyong Ligal ng Lakas ng Pamimilit

Bagaman ang kapangyarihan ng pamimilit ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo bilang isang may-ari ng negosyo, mahalagang maunawaan na may mga batas sa lugar na kinokontrol kung paano tratuhin ang iyong mga empleyado sa lugar ng trabaho. Ipinagbabawal ng Pamagat VII ng Batas sa Mga Karapatang Sibil ng 1964 ang anumang uri ng panliligalig o nakakasakit na pag-uugali sa lugar ng trabaho na "batay sa lahi, kulay, relihiyon, kasarian, pinagmulang pambansa, edad (40 o mas matanda), kapansanan o impormasyong genetiko." Ang ganitong uri ng panliligalig o pag-uugali ay dapat na "pananakot, pagalit, o pagalit sa makatuwirang mga tao," at isasama ang mga biro na nakakasakit, tumatawag sa pangalan, mga atake at pananakot, pananakot, panunuya, panunuya, o panunuya. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi napapailalim sa mga alituntunin ng pagpipilit na kapangyarihan at maisasagawa ng batas.