Pang-aabuso sa Mental at Pandiwang sa lugar ng Trabaho

Ang pandiwang panliligalig sa trabaho ay mula sa mga pagbibiro ng rasista hanggang sa mga banta na "matulog ka sa akin o ikaw ay matanggal." Ang panliligalig sa kaisipan ay hindi isang ligal na term, ngunit ang pandiwang o pisikal na panliligalig ay maaaring tumagal ng isang mabibigat na tol sa pag-iisip, naiwan ang takot na takot o hindi gumana.

Legal na Mga Tuntunin para sa Harassment

Ang pag-uugali na maaari mong isipin ay malinaw na panliligalig - pagmamaliit sa pagpuna, pananakot, pang-insulto - maaaring hindi matugunan ang ligal na kahulugan. Kasama sa pandiwang panliligalig ang mga bagay na iyon ngunit batay lamang ito sa "protektadong katangian." Ang isang boss na pinupuna ang lahat nang hindi patas ay hindi, ayon sa batas, isang manliligalig. Kung ang isang superbisor o kasamahan sa trabaho ay binubukod ang mga manggagawa na, halimbawa, itim, babae o imigrante, kung gayon ito ay isang ligal na isyu.

Ang Harassment ay Hindi Malugod na Pagdating at Patuloy

Ang pananakit ay dapat ding maging nakakasakit at hindi kanais-nais, halimbawa halimbawa ng mga pangungusap na rasista o homophobic jokes. Maliban sa matinding kaso, hindi sapat ang isang insidente. Ang pananakit ay dapat na nagpapatuloy, malubha at malaganap na sapat upang ang isang makatuwirang tao ay makita ang kapaligiran sa trabaho na masungit, nakakatakot o mapang-abuso. Maaaring isama hindi lamang ang mga panlalait at pagpuna ngunit praktikal na mga biro; nagpapakita ng isang babaeng hubad na litrato; o pinipilit ang isang empleyado na magsagawa ng partikular na labis o nakakahiya na mga gawain.

Tip

Ang pananakit na nakakasakit o nagdudulot ng kalungkutan sa pag-iisip sa ibang tao bukod sa target ng nang-aabuso ay labag sa batas din.

Tungkulin ng employer

Kung ang isang manggagawa ay nag-uulat ng panliligalig sa kanyang boss, boss ng kanyang boss o departamento ng HR, dapat itong seryosohin ng kumpanya. Ang isang tagapag-empleyo na alam ang tungkol sa panliligalig at walang ginagawa ay mananagot sa sarili sa isang demanda. Ang paggawa ng mga hakbang upang maiwasan ang karagdagang pang-aabuso ay pinoprotektahan ang kumpanya.

Ang pag-uulat ay isang Kinakailangan na Hakbang

Kahit na sa ika-21 siglo, maraming mga kumpanya ang tila hindi maintindihan ito. Ang mga empleyado sa maraming mga kumpanya ay nagsalita tungkol sa kung paano nila iniulat ang panliligalig at ang kumpanya ay walang ginawa o nagbanta na tanggalin ang akusado. Ang kilusang #metoo ay nag-highlight ng isang alon ng mga ulat sa sekswal na panliligalig, kabilang ang mga detalye kung paano protektahan ng kumpanya ang nang-aabuso. Kahit na alam ng mga tao sa loob ng isang kumpanya na totoo ang mga singil, maaaring mas gusto nilang isara ito.

Ang pag-uulat ng panliligalig sa isang employer ay ang unang hakbang lamang, at maaaring hindi ito makakuha ng mga resulta. Kailangan pa ring hakbang. Kailangang mag-ulat ang biktima at ang employer ay kailangang mabigo na kumilos bago ang biktima ay maaaring gumawa ng anumang ligal na aksyon.

Pagbabago ng Mga Saloobin sa Lugar ng Trabaho

Ang mga botohan na kinunan pagkatapos ng mogul ng pelikula na si Harvey Weinstein at iba pang mga kilalang pigura ay inilabas habang ipinapahiwatig ng mga nang-aabuso na ang pananaw ng mga Amerikano sa sekswal na panliligalig ay nagbago. Ang isang poll ng Gallup na kinuha noong pagtatapos ng dekada 1990 ay natagpuan ang karamihan sa mga Amerikano na naisip ang mga empleyado ay masyadong sensitibo tungkol sa panliligalig sa sekswal.

Sa pagtatapos ng 2017 isang nakararaming naniniwala sa mga lugar ng trabaho ay hindi sapat na sensitibo. Ang isang mas malaking bilang ng mga kababaihan ay nagsabing nais nilang maghabol kung sila ay ginigipit. Sasabihin ng oras kung ano ang epekto ng binago na mga ugali sa kapaligiran ng trabaho at pagpayag ng mga kumpanya na harapin ang pandiwang panliligalig.