Ano ang Deadline ng Negosyo para sa Pagsumite ng isang 1099-MISC?

Naghahain ang Form 1099-MISC ng isang tala ng kita na ginawa sa labas ng karaniwang trabaho. Ang isang negosyo ay bumubuo ng form at dapat ipadala ito sa tatanggap at sa Panloob na Revenue Service sa pamamagitan ng isang tukoy na petsa bawat taon, alinsunod sa mga tagubilin sa Form 1099-MISC sa website ng ahensya. Ito ay inilabas mula sa impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng Form W-9, na kinabibilangan ng halagang binayaran sa tatanggap at isang numero ng Social Security o numero ng Federal Tax ID, na tinawag din bilang isang Identification Identification Number o EIN.

Tip

Ang deadline para sa mga negosyo na magpadala ng 1099-MISC sa mga tatanggap ay Enero 31 kasunod ng taon ng buwis na nabayaran.

Pagtukoy sa Form 1099-MISC

Ang mga tagubilin sa form 1099-MISC ay nagsasaad na ang mga negosyo ay dapat mag-isyu ng form tuwing magbabayad sila ng $ 600 o higit pa bawat taon sa isang entity na hindi empleyado na nagtatrabaho sa negosyong iyon. Ito ay karaniwang ginagamit para sa mga independiyenteng kontratista. Gayunpaman, ang mga negosyo ay maaaring maglabas ng 1099s kapag nagbabayad ng isang entity na $ 600 o higit pa taun-taon sa:

  • Uupa
  • Mga premyo at gantimpala
  • Bayad sa pangangalagang medikal at pangkalusugan
  • Mga nalikom mula sa insurance sa ani
  • Ang mga pagbabayad cash para sa buhay na nabubuhay sa tubig na binili mula sa sinumang nakikibahagi sa partikular na kalakal o negosyo.
  • Nagpapatuloy ang pangingisda bangka
  • Bayad na cash sa isang indibidwal, pakikipagsosyo, o estate mula sa isang notional prinsipal na kontrata
  • Pagbabayad ng abugado

Kung ang isang entity ay gumagawa ng direktang pagbebenta ng higit $5,000 sa mga produktong consumer sa isang mamimili para ibenta muli sa isang lugar na iba sa isang pagtatatag sa tingian, ginagamit ang Form 1099-MISC upang iulat ang kita na iyon. Kasama rin dito ang mga gastos ng mga bahagi o mga supply na nauugnay sa isang partikular na serbisyo. Pangkalahatan ito ay ibinibigay sa nag-iisang pagmamay-ari, pakikipagsosyo at indibidwal, kahit na ang isang kumpanya ay maaari ring makatanggap ng Form 1099-MISC para sa pagbabayad ng ligal, medikal o pangangalaga ng kalusugan ng $600 o higit pang mga.

Deadline upang Magpadala ng 1099-MISC sa Mga Tatanggap

Ayon sa IRS, ang deadline upang magpadala ng 1099-MISC sa mga tatanggap ay Enero 31 kasunod ng taon ng buwis na nagawa ang mga pagbabayad. Halimbawa, kung ang isang independiyenteng kontratista ay gumagana para sa isang kumpanya sa 2020 na kabuuan higit sa $600, ang negosyong tumatanggap ng serbisyo ay dapat ipadala ang form sa independiyenteng kontratista bago ang Enero 31, 2021.

Ang mga negosyo ay may kaunting oras pa upang magpadala ng isang kopya sa IRS. Kung mag-file sila sa pamamagitan ng koreo, ang form ay dapat na lumabas sa Pebrero 28 at kung magsumite ng elektronikong paraan, sa Marso 31. Gayunpaman, kung ang isang negosyo ay nag-uulat ng mga pagbabayad na hindi bayad sa empleyado (NEC), na lilitaw sa kahon 7 ng form, dapat na ipinadala ng Enero 31 sa parehong mga pagkakataon. Kapag nagpapadala ng higit sa 250 1099s, dapat silang lahat ay isampa sa elektronikong paraan. Kailangang sumunod ang nagpalabas sa mga tukoy na deadline na ito, dahil naglalabas ang IRS ng matitinding multa kapag hindi ito sinusunod.

Mga Tagubilin sa 1099-MISC Kapag Tumatanggap ng Form

Nasa sa tao o negosyo ang tumatanggap ng form upang matiyak na ang impormasyon dito ay tumpak. Kung hindi, kailangan itong itama ng nagbigay bago ipadala sa IRS bilang bahagi ng isang tax return. Kung sakaling may error, makikipag-ugnay ang tatanggap sa nagbigay at humihingi ng isang naitama na form, na naka-check off ang kahon na may label na "Naitama."

Ayon sa TurboTax, ang mga independiyenteng kontratista, partikular, ay nag-uulat ng kita na 1099-MISC sa isang kalakip na Iskedyul C sa kanilang mga pagbabalik sa buwis. Sila ang may pananagutan sa pagbabayad ng mga buwis sa Social Security at Medicare, na kinakalkula sa Iskedyul SE at nakakabit sa kanilang pagbabalik.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found