Paano Maging isang Walmart Vendor

Mayroong tatlong paraan upang maging isang vendor ng Walmart: ang Pambansang Programang Tagatustos, Programang Lokal na Pagbili at ang Serbisyo / Hindi-Muling Pagbebenta ng Programa. Mag-apply sa National Supplier Program kung ang iyong kumpanya ay gumagawa ng mga item sa isang malaking sapat na dami upang maibigay ang lahat ng mga domestic store. Mag-apply sa Local Purchase Program kung nais ng iyong negosyo na magbigay ng paninda sa 65 tindahan o mas kaunti sa loob ng Walmart chain. Ang pagpapanatili at iba pang mga negosyong nauugnay sa serbisyo ay dapat mag-aplay sa pamamagitan ng Serbisyo / Non-Resale Program. Bumili si Walmart mula sa libu-libong mga vendor, kabilang ang maliliit na negosyo na itinalaga bilang minorya o pagmamay-ari ng kababaihan.

1

Piliin ang program na nalalapat sa mga produkto o serbisyong ibinebenta mo. Kung balak mong mag-aplay bilang isang minorya o pagmamay-ari na negosyo ng negosyo, ang iyong kumpanya ay dapat na magbigay ng isang kasalukuyang sertipiko.

2

Irehistro ang iyong kumpanya sa Dun & Bradstreet sa dnb.com, kung hindi mo pa nagagawa ito. Ang mga mamimili ng Walmart ay kumukuha ng ulat sa D & B bago magpasya kung tatanggapin ang iyong negosyo bilang isang vendor. Ang Dun & Bradstreet ay magtatalaga ng isang numero sa iyo sa pagpaparehistro. Isama ang numerong ito sa seksyong pampinansyal ng aplikasyon. Hindi tumatanggap si Walmart ng mga rating sa peligro na pito o mas mataas. Ang marka ng isa ay nagpapahiwatig ng mababang panganib at siyam na sumasalamin sa pinakamataas na peligro.

3

I-download ang proposal packet mula sa website ng Walmart sa walmartstores.com at punan ito nang buo. Kasama sa mga kinakailangan ang seguro sa pananagutan sa produkto, isang kopya ng Uniform Code Council na naglilista ng iyong code ng bar ng negosyo at kung minsan, dapat kang mag-mail ng isang sample ng produkto na mayroong bar code dito.

4

Isumite ang aplikasyon online para sa National Supplier Program. Bisitahin ang iyong lokal na manager ng tindahan na may mga gawaing papel at isang sample na produkto, kung nais ng iyong negosyo na lumahok sa lokal na programa sa pagbili. Aabisuhan ng manager ng tindahan ang corporate kung interesado siya. Lahat ng iba pang mga kinakailangan ay pareho. Tumawag sa naaangkop na numero ng telepono na nakalista sa website ng Walmart para sa uri ng serbisyong ibinibigay mo. Isulat ang sangguniang numero na nakatalaga sa iyong aplikasyon para magamit sa hinaharap.

5

Tumugon sa kahilingan ng mamimili para sa isang pagpupulong o upang magbigay ng karagdagang impormasyon. Minsan nilalaktawan ng mamimili ang hakbang na ito kung mayroon na siyang sapat na impormasyon.

6

Kumpletuhin at ibalik ang mga papeles sa kasunduan ng vendor. Pagkatapos ng pag-apruba, tawagan ang desk ng tulong ng Electronic Data Interchange upang i-set up ang elektronikong pag-access sa Walmart vendor system. Magtatakda ang EDI ng isang elektronikong desk ng trabaho sa loob ng database ng vendor ng Walmart, at magtatalaga ng isang pansamantalang pass code upang ma-access mo ang system.

7

I-access ang iyong account sa online at kumpletuhin ang Kasunduan sa Supplier. Mahahanap mo ang link sa form na ito sa tab na "Mga Bagong Kasunduan" ng iyong work desk. Pagkatapos ng pag-apruba, ang tanggapan ng korporasyong Walmart ay magtatalaga ng isang numero ng vendor sa iyong negosyo. Ipinapadala nito ang numero ng vendor sa iyong email ng kumpanya at sa mamimili kung kanino ka nagtatrabaho.