Paano Kumuha ng Mga Gantimpala para sa Mga Imbensyon

Ang iba't ibang mga samahang pampamahalaan at pribadong nagbibigay ng mga gawad para sa mga imbensyon. Ang pamahalaang pederal ay karaniwang ang pinakamahusay na mapagkukunan ng mga gawad para sa mga imbensyon; ang mga pribadong organisasyon ay may posibilidad na mag-alok ng pondo kung ang pag-imbento ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa lipunan. Suriin ang kapwa pampubliko at pribadong pagpopondo habang nagsasaliksik ka ng mga potensyal na pagkakataong magbigay.

Maghanap para sa Mga Gawain ng Gobyerno

Bisitahin ang Grants.gov. Ang website na ito ang pangunahing mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa mga gawad ng pederal na pamahalaan. Bisitahin din ang website ng Small Business Innovation Research. Nag-aalok ang SBIR ng pondo sa pamamagitan ng mga ahensya ng federal para sa mga imbensyon na may potensyal na ma-komersyo. Nag-aalok ang SBIR ng pondo para sa pagsisimula, pag-unlad at gawing pangkalakalan.

Tingnan din ang mga website ng mga indibidwal na ahensya ng pederal upang makita kung anong mga gawad ang inaalok nila. Kung ang iyong imbensyon ay nauugnay sa pagsasaka, tingnan ang website ng Kagawaran ng Agrikultura, halimbawa.

Magsasaliksik ng Mga Gantimpala na Nonprofit

Maaari ka ring makipagtulungan sa isang hindi pangkalakal na samahan upang maghabol ng mga gawad para sa iyong pag-imbento ng social enterprise. Ang isang social enterprise ay mayroong parehong para-kita at isang sangkap na panlipunan dito. Ang isang organisasyong hindi pangkalakal ay maaaring magsilbi bilang iyong tagapagtaguyod ng piskal, pinapayagan kang maghanap para sa mga gawad sa ilalim ng katayuang walang bayad sa buwis. Ang ilang mga hindi pangkalakal ay nag-aalok din ng mga gawad para sa mga pagsisikap sa social enterprise.

Sumali sa isang lokal na club ng mga imbentor. Network sa iba pang mga imbentor sa iyong lugar upang malaman ang mga pagkakataon sa pagbibigay. Ang website ng United Inventors Association ay mayroong listahan ng mga lokal na club ng imbentor.

Maghanap para sa Mga Gantimpala sa Magagawa ng Mag-aaral

Maaari ka ring mag-apply para sa isang gawad mula sa National Collegiate Inventors and Innovators Alliance kung ikaw ay miyembro ng guro sa kolehiyo o isang mag-aaral. Ang samahang ito ay nagbibigay ng mga parangal sa parehong grupo para sa mga imbensyon na may positibong epekto sa lipunan, maaaring gawing komersyal at nagpapakita ng isang makabagong teknolohikal.

Lumikha ng isang Prototype ng Imbensyon

Maaari ka ring gumuhit ng mga propesyonal na plano para dito upang isumite kasama ng iyong aplikasyon kung pinapayagan ito ng nagbibigay. Kung mayroon kang isang pakikipanayam sa isang tagapagbigay, ang pagkakaroon ng isang visual upang ipakita ang mga miyembro ng komite ay malayo upang makumbinsi sila na karapat-dapat kang magbigay.

Sumulat ng isang Plano sa Negosyo

Sumulat ng isang detalyadong plano sa negosyo upang isumite kasama ng iyong mga aplikasyon. Ipinapakita nito ang iyong pangako sa gawing komersyo ang iyong imbensyon. Maaari kang makahanap ng tulong sa pagsulat ng isang mahusay na plano sa negosyo sa website ng Small Business Administration.

Sundin ang Proseso ng Application

Kunin ang kinakailangang aplikasyon upang mag-apply para sa bawat pagbibigay kung saan ikaw ay karapat-dapat. Ang mga aplikasyon ay maaaring magamit sa website ng samahan o sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnay sa samahan. Punan at isumite ang aplikasyon alinsunod sa mga tukoy na tagubilin ng bawat tagapagkaloob.

Tip

Gumawa ng isang paghahanap sa patent sa isang abugado at sa website ng U.S. Patent at Trademark Office. Tutulungan ka nitong matukoy kung ang iyong imbensyon ay kasing orihinal ng inaasahan mo. Mahalaga ang hakbang na ito sa pag-apply para sa mga gawad dahil hindi ka makakakuha ng pondo para sa iyong imbensyon kung hindi ito orihinal.