Anim na Katangian ng isang Negatibong Negosyo

Ang pagsusumikap na kumita ng isang reputasyon bilang isang etikal na negosyo ay marangal, ngunit nangangailangan ito ng pangako. Karamihan sa mga negosyo ay hinihimok sa pananalapi, at posible na maging parehong etikal at matagumpay. Ngunit may isang mahusay na linya sa pagitan ng paggawa ng mga pagpipilian para sa pakinabang sa pananalapi at paggawa ng mga pagpipilian na hindi makakaapekto sa iba. Alam ng etikal na negosyo ang pagkakaiba.

Malakas, Pamumuno ng etikal

Ang kultura ng isang etikal na negosyo ay tinukoy simula sa tuktok ng tsart na pang-organisasyon. Upang maging etikal ang isang negosyo, dapat ipakita ng mga pinuno nito ang mga etikal na kasanayan sa anumang sitwasyon. Ang totoong pagsubok ng pamumuno na ito ay nasa proseso ng paggawa ng desisyon kapag may isang pagpipilian sa pagitan ng kung ano ang may pananagutan sa etika at kung ano ang magreresulta sa kita o kita.

Ang mga pinuno na sinasadya na pumili ng landas na wastong etikal, na taliwas sa isa na pulos hinihimok sa pananalapi, ay matagumpay na lumikha ng isang etikal na kultura sa negosyo. Kapag ang kultura ay solid sa tuktok ng samahan, dumadaloy ito sa lahat ng mga lugar at empleyado.

Pahayag ng Pangunahing Halaga

Ang isang etikal na negosyo ay may isang pangunahing pahayag ng halaga na naglalarawan sa misyon nito. Ang anumang negosyo ay maaaring lumikha ng isang pahayag ng halaga, ngunit ang isang etikal na negosyo ay nabubuhay sa pamamagitan nito. Ipinakikilala nito ang misyong ito sa bawat empleyado sa loob ng istraktura at tinitiyak na sinusundan ito. Ang etikal na negosyo ay magtatatag ng isang code of conduct na sumusuporta sa misyon nito. Ang code of conduct na ito ang patnubay sa bawat empleyado na dapat sundin habang isinasagawa niya ang misyon ng kumpanya.

Integridad at Pagkakatarungan

Ang integridad ay isang lahat-ng-sumasaklaw na katangian ng isang etikal na negosyo. Ang etikal na negosyo ay sumusunod sa mga batas at regulasyon sa antas ng lokal, estado at federal. Tratuhin nito ang mga empleyado nito, nakikipag-usap sa kanila nang matapat at bukas. Ipinapakita nito ang patas na pakikitungo sa mga customer at vendor kabilang ang mapagkumpitensyang pagpepresyo, napapanahong pagbabayad at ang pinakamataas na pamantayan sa kalidad sa paggawa ng mga produkto nito.

Paggalang sa Mga empleyado at Customer

Magkakasabay ang etika at respeto. Ang isang etikal na negosyo ay nagpapakita ng respeto sa mga empleyado nito sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga opinyon at pagtrato sa bawat empleyado bilang pantay. Ipinapakita ng negosyo ang paggalang sa mga customer nito sa pamamagitan ng pakikinig sa feedback at pagtatasa ng mga pangangailangan.

Ang isang etikal na negosyo ay nirerespeto ang mga vendor nito, nagbabayad sa oras at gumagamit ng patas na mga kasanayan sa pagbili. At nirerespeto ng isang etikal na negosyo ang pamayanan nito sa pamamagitan ng pagiging responsable sa kapaligiran, pagpapakita ng pag-aalala at pagbabalik ayon sa nakikita nitong akma.

Matapat na Mga Pakikipag-ugnay sa Mga empleyado at Customer

Ang matatag na mga relasyon ay isang pundasyon ng isang etikal na negosyo. Ang mga tapat na ugnayan ay kapwa kapaki-pakinabang at ang parehong partido ay nakakakuha ng mga benepisyo. Ang mga empleyado na nagtatrabaho para sa isang matapat na tagapag-empleyo ay nais na panatilihin ang relasyon at mas gagana nang mas mahirap patungo doon.

Ang mga vendor at customer ay mananatiling tapat sa isang negosyo na maaasahan at maaasahan sa lahat ng mga sitwasyon. Ang isang etikal na negosyo ay mananatiling tapat sa pakikipagsosyo nito kahit sa mga hamon na oras. Ang resulta ay isang mas malakas na ugnayan kapag umuusbong mula sa hamon.

Pag-aalala para sa Tao at Kapaligiran

Ang isang etikal na negosyo ay may pag-aalala para sa sinuman at anumang naapektuhan ng negosyo. Kasama rito ang mga customer, empleyado, vendor at publiko. Ang bawat desisyon na ginawa ng negosyo ay batay sa epekto na maaaring magkaroon nito sa alinman sa mga pangkat ng mga tao, o sa kapaligiran na nakapalibot dito.