Paano Ko Makakalkula ang Presyo ng Market ng isang Bond?

Ang presyo sa merkado ng isang bono ay natutukoy gamit ang kasalukuyang rate ng interes kumpara sa rate ng interes na nakasaad sa bono. Ang presyo sa merkado ng bono ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang kasalukuyang halaga ng halaga ng mukha ng bono. Ang pangalawang bahagi ay ang kasalukuyang halaga ng mga pagbabayad ng interes ng bono.

Bilang isang halimbawa, mayroong isang $ 100,000 na bono na nagbabayad ng interes nang kalahating taunang. Ang nakasaad na rate ng interes ay 8 porsyento. Ang kasalukuyang rate ng interes sa merkado ay 10 porsyento. Ang bono ay lumala sa limang taon.

Tukuyin ang Mga Bayad sa interes

Tukuyin ang mga pagbabayad ng interes sa pamamagitan ng pagpaparami ng rate ng interes sa bawat pagbabayad ng interes sa pamamagitan ng halaga ng mukha ng bono. Sa halimbawang ibinigay, ang rate ng interes bawat pagbabayad ay 4 na porsyento. Ito ay kalahati ng nakasaad na rate ng interes dahil ang bono ay nagbabayad ng interes ng dalawang beses bawat taon. Samakatuwid, 4 na porsyento beses na $ 100,000 ay katumbas ng $ 4,000, o $ 100,000 x 4% = $ 4,000.

Kasalukuyang Halaga ng isang Annuity Factor

Tukuyin ang kasalukuyang halaga ng isang annuity factor para sa mga pagbabayad ng interes. Gamitin ang kasalukuyang halaga ng isang talahanayan na may annuity. Sa halimbawa, ang term ay 10, dahil ang panahon ng pagkahinog ay limang taon at ang bono ay nagbabayad ng interes na semi-taunang.

Ang rate ng interes ay 5 porsyento, na kalahati ng kasalukuyang rate ng merkado, dahil ang interes ay nagbabayad ng kalahating taunang. Gamit ang mga figure na ito, ang kasalukuyang halaga ng isang annuity factor ay 7.7217.

Kasalukuyang Halaga ng Mga Bayad sa interes

I-multiply ang bayad sa interes sa kasalukuyang halaga ng isang kadahilanan ng annuity na tinutukoy sa Hakbang 2. Ito ang kasalukuyang halaga ng mga pagbabayad ng interes. Sa halimbawa, $ 4,000 beses 7.7217 ay katumbas ng $ 30,886.80, o $ 4,000 x 7.7217 = $ 30,886.80.

Kasalukuyang Halaga ng Isang Dolyar

Tukuyin ang kasalukuyang halaga ng $ 1 factor. Gamitin ang kasalukuyang halaga ng isang $ 1 na talahanayan. Sa halimbawa, ang termino ay 10, dahil ang kapanahunan ay limang taon at ang bono ay nagbabayad ng interes na semi-taunang. Ang rate ng interes ay 5 porsyento, na kung saan ay kalahati ng kasalukuyang rate ng merkado dahil ang interes ay nagbabayad semi-taunang.

Gamit ang mga figure na ito, ang kasalukuyang halaga ng isang annuity factor ay 0.6139.

Pangwakas na Kalkulasyon ng Presyo ng Market

I-multiply ang halaga ng mukha ng bono sa kasalukuyang halaga ng $ 1 factor na dati nang natukoy. Sa halimbawa, $ 100,000 beses na 0.6139 ay katumbas ng $ 61,390, o $ 100,000 x 0.6139 = $ 61,390. Idagdag ang kasalukuyang halaga ng mga pagbabayad ng interes, na tinutukoy sa Hakbang 3, sa kasalukuyang halaga ng halaga ng mukha ng bono, na tinukoy sa Hakbang 5.

Sa halimbawa, $ 30,886.80 plus $ 61,390 ay katumbas ng presyo ng bond market na $ 92,276.80, o $ 30,886.80 + $ 61,390 = $ 92,276.80.