Ano ang Mga Pamantayang Pang-etika sa Lugar ng Trabaho?

Bagaman nakasulat ang mga pilosopo ng malalawak na tomes sa etika, ang paksa ay napupunta sa paggawa ng tama. Siyempre, sa negosyo, tulad ng sa buhay, ang pagpapasya kung ano ang tama ay hindi palaging prangka, lalo na kapag may mga nakikipagkumpitenyang priyoridad sa trabaho. Ang mga pamantayang etika ng kumpanya sa paglalaro sa iyong kumpanya, kasama ang iyong personal na code ng etika, ay maaaring gabayan ka sa iyong mga desisyon.

Sundin ang batas

Ang isang mahusay na pakikitungo ng kolektibong pakiramdam ng lipunan ng tama at mali ay nakapaloob sa mga batas na gumagabay sa mga aktibidad sa negosyo. Ang pagpapanatili ng iyong mga propesyonal na aktibidad sa loob ng batas ay kumakatawan sa minimum na kinakailangang etikal para sa pagpapatakbo ng iyong negosyo.

Ang umiiral na batas ay gumagawa ng ilang etikal at moral na paggawa ng desisyon sa halip simple. Ang diskriminasyon laban sa ilang mga uri ng tao ay labag sa batas, kaya huwag makilala. Labis din sa batas ang panunuhol at pandarambong, kaya huwag mag-alok ng suhol at huwag manghimok ng pondo ng kumpanya.

Alamin ang Mga Kinakailangan sa Etika ng Iyong Kumpanya at Propesyon

Maraming mga asosasyong propesyonal ay naglathala ng detalyadong mga alituntunin sa etika para sa kanilang mga miyembro. Halimbawa, ang mga doktor ay nanunumpa na sundin ang Hippocratic Oath at sundin ang mga alituntunin na inihanda ng mga pangkat ng estado at pambansang medikal. Nagbibigay ang American Medical Association ng isang detalyado, siyam na puntong Code of Ethics kung saan pananagutan nito ang mga kasapi nito. Ang mga abugado, tagapayo sa pananalapi, accountant at maraming iba pang mga propesyon ay may katulad na gabay na mga dokumento para sa etikal na pag-uugali.

Ang mga indibidwal na kumpanya ay madalas na naghahanda ng kanilang sariling hanay ng mga alituntunin upang makaiwas sa pag-uugali ng empleyado sa ginustong direksyon. Ang tanyag na slogan na "Huwag Maging Masama" ng Google ay nadagdagan ng code ng etika ng kumpanya na nag-aalok ng patnubay sa mga paksa na iba-iba sa mga salungatan ng interes, pagprotekta sa pagiging kompidensiyal, integridad sa pananalapi at pag-abuso sa sangkap.

Halos lahat ng mga pangunahing kumpanya ay may katulad na pahayag ng mga prinsipyo ng etika o code ng pag-uugali. Kahit na ang mas maliit na mga kumpanya ay mas malamang na gawing pormal ang mga naturang code, ang patnubay na etikal na ibinigay ng mga pinuno ng kumpanya at ipinahayag sa kultura ng kumpanya ay maaaring patunayan kasing epektibo sa pagpipiloto ng mga pag-uugali ng empleyado.

Kung bumubuo ka ng isang code ng etika para sa iyong kumpanya, maaari kang makinabang mula sa pagpapatakbo ng isang paghahanap sa internet sa isang pangalan ng kumpanya kasama ang term na "etika ng kumpanya." Ito ay madalas na lumiliko ang isang pahayag ng mga prinsipyo ng etika ng kumpanya, kasama ang mga halimbawa ng mga isyu sa etika na kinakaharap ng kompanya.

Siyempre, bilang karagdagan sa mga pamantayang etikal na gumagabay sa iyong propesyon o sa iyong kumpanya, mayroong hindi bababa sa isa pang kritikal na hanay ng mga alituntunin na isasaalang-alang. Ang iyong sariling personal na code ng etika - ang paniwala ng tama at mali na iyong nabuo sa buong buhay mo - ay ang batayan ng mga alituntunin na gumagabay sa iyong pag-uugali sa trabaho at sa buong buhay mo.

Maging Alerto sa Pagbabago ng Mga Norm

Ang mga pamantayan sa etika ng lipunan ay hindi static. Ang mga pag-uugali at aktibidad na dating itinuturing na katanggap-tanggap ay maaaring maging hindi katanggap-tanggap sa oras. Sa kurso ng isang o dalawa lamang na dekada, nasaksihan ng lipunang Amerikano ang malawak na mga kilusang panlipunan na nagbago sa aming sama-sama ng tama at mali, kapwa sa mga personal na arena at sa mundo ng negosyo.

Ang ilang mga halimbawa ng mga naturang pagbabago ay:

  • Kasal sa parehong kasarian
  • Equity pay pay ng kasarian
  • Mahalaga ang Buhay na Itim
  • Mapapamuhay na sahod
  • Proteksyon ng pagpapahayag ng relihiyon
  • Greening na mga aktibidad sa negosyo
  • Pagkapribado sa Internet
  • Trolling sa social media

Ang mga isyung panlipunan na naka-highlight sa balita, pinagtatalunan sa Kongreso, o aktibong tinalakay sa iyong lokal na komunidad ay makakaimpluwensya sa mga patakaran at kasanayan sa lugar ng iyong negosyo din. Ang pananatiling mahusay na may kaalaman sa paglalahad ng mga isyung ito ay makakatulong upang mapanatili kang napapanahon sa mga paraan kung saan maaari nilang maimpluwensyahan ang isang pag-uugali sa etika sa iyong kumpanya.

Tandaan ang Gintong Panuntunan

Kung may pag-aalinlangan, ang pangunahing pagpapahayag ng pag-uugali sa etika ng tao, na kilala bilang Golden Rule, ay isang mahusay na gabay sa pagpapasya ng tama mula sa mga maling pag-uugali: Gawin sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. O medyo hindi gaanong pormal, tratuhin ang mga tao sa paraang nais mong tratuhin.