Paano Magpasok ng isang 1099-B sa isang Pagbabalik ng Buwis

Anumang taon na nagbebenta ka ng mga security security, makakatanggap ka ng isang Form 1099-B mula sa iyong broker. Ang listahan ng 1099-B ay naglilista ng mahalagang impormasyon tungkol sa lahat ng iyong mga benta, kabilang ang petsa, paglalarawan at mga nalikom. Kasama rin sa Form 1099-B ang iyong batayan sa gastos, kung ito ay kilala. Dahil ang mga natamo at pagkalugi sa pamumuhunan ay nakakaapekto sa halaga ng buwis na maaari mong bayaran, kakailanganin mong iulat ang impormasyong ito kapag na-file mo ang iyong pagbabalik sa buwis.

Form 1099-B para sa Stocks at Iba Pang Mga Seguridad

Ang pagbebenta ng mga stock, bono, mutual fund o iba pang mga security ay nagpapalitaw ng 1099-B sa pagtatapos ng taon. Ang bawat pagbebenta na gagawin mo ay bubuo ng isang natatanging 1099-B. Gayunpaman, kung gumawa ka ng isang serye ng mga pangangalakal sa isang partikular na institusyong pampinansyal, makakatanggap ka ng isang pinagsamang 1099-B na ipinapakita ang lahat ng iyong mga benta sa isang form.

Mula sa isang pananaw sa buwis, ang pinakamahalagang impormasyon na kasama sa iyong 1099-B ay ang halagang binayaran mo para sa iyong pamumuhunan at mga nalikom na benta. Upang maayos na maitala ang iyong mga transaksyon, isasama rin ng iyong 1099-B ang impormasyon sa pagkilala, tulad ng pederal na numero ng pagkakakilanlan ng iyong kumpanya, ang iyong numero ng pagkilala sa buwis, ang simbolo ng seguridad at ang bilang ng mga pagbabahagi, kung naaangkop.

Form 8949 para sa Pagbebenta ng Mga Capital Asset

Ang unang hakbang sa pagpasok ng iyong 1099-B sa iyong tax return ay ilipat ang naaangkop na impormasyon sa Form 8949. Ang Form 8949 ay para sa mga benta at disposisyon ng mga capital assets, tulad ng mga stock, bond at mutual fund. Hahatiin mo ang iyong mga kalakal sa iyong hinawakan sa loob ng isang taon o mas kaunti pa, na kilala bilang mga panandaliang kalakal, at ang mga gaganapin mas mahaba sa isang taon - pangmatagalang kalakalan. Ipasok ang paglalarawan ng asset, mga petsa na binili at nabili, halaga ng gastos at mga nalikom na benta. Sa huling haligi, makakalkula mo ang iyong nakuha o pagkawala.

Iskedyul D upang Tukuyin ang Pangwakas na Kita at Pagkawala

Matapos magamit ang impormasyon mula sa iyong 1099-B upang makalkula ang iyong paunang mga natamo at pagkalugi sa Form 8949, ililipat mo ang impormasyong iyon sa Iskedyul D. Tinutukoy ng Iskedyul D ang iyong pangwakas na kita at pagkawala sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagbabawas ng iba pang mga elemento. Halimbawa, kung mayroon kang dala-dala na pagkawala mula sa nakaraang mga taon ng buwis, ilalagay mo ito sa Iskedyul D upang baguhin ang iyong kabuuan ng nakuha at pagkawala ng Form 8949. Maglalagay ka rin ng anumang mga pagbabahagi ng mga nadagdag na kapital na maaaring natanggap mo sa iskedyul na ito. Kasunod sa mga tagubilin sa Iskedyul D, maaari mong ilapat ang naaangkop na rate ng buwis sa iyong mga nakuha bago ilipat ang iyong mga resulta sa iyong Form 1040.

Mga Epekto sa Buwis

Anumang mga panandaliang natamo mula sa iyong impormasyon sa 1099-B ay isasama sa iyong regular na kita sa iyong pagbabalik sa buwis. Sa huli, babayaran mo ang buwis dito na para bang sahod o iba pang ordinaryong kita. Ang mga rate ng buwis na pederal na ito, na binago ng mga kamakailang batas sa buwis, ay itinakda sa pagitan ng 10 porsyento at 37 porsyento para sa taon ng buwis sa 2018 at higit pa. Ang mga pangmatagalang pakinabang ay nakakamit mula sa isang mas mababang rate ng buwis, posibleng mas mababa sa zero porsyento ngunit hindi hihigit sa 20 porsyento.

Maaaring gamitin ang mga pagkalugi upang mabawasan ang iyong mga nakamit. Kung mayroon kang labis na pagkalugi, maaari mong ilapat ang mga iyon upang i-drop ang iyong ordinaryong kita hanggang sa $ 3,000 bawat taon. Kung hindi mo isasama ang iyong impormasyon na 1099-B kapag nag-file ka ng iyong mga buwis, sasagot ka sa gobyerno, dahil ang iyong firm sa serbisyo sa pananalapi ay nagpapadala ng isang karagdagang kopya nang direkta sa Panloob na Serbisyo sa Kita.