Listahan ng Mga Posisyon sa Negosyo

Habang lumalaki at lumalawak ang iyong kumpanya, kakailanganin mong kumuha ng mas maraming empleyado. Dapat mong gawin ito sa isang maalalahanin, maagap na paraan, sa halip na isang reaksyon sa kawalan ng pansin. Ang paglikha ng isang pangmatagalang tsart ng samahan na may mga posisyon at pamagat ay makakatulong sa iyo na makatapos sa pinakamabisang organisasyong posible at maiwasan ang mga problemang nauugnay sa random na pagkuha.

Mga uri ng Mga Posisyon ng Staff

Ang mga manggagawa na hindi nangangasiwa sa iba o namamahala ng isang pagpapaandar o departamento ay kilala bilang mga tauhan. Maaaring isama dito ang mga kawani ng produksyon at tanggapan. Ang mga miyembro ng kawani ay madalas na kumikita ng oras-oras na sahod at nagtatrabaho ng part-time, nang walang mga benepisyo. Ang ilang mga kawani ay empleyado na may suweldo at benepisyo. Ang mga manggagawa na ito ay walang pamagat at may direktang superbisor. Ang mga halimbawa ng mga posisyon ng kawani ay isasama ang isang waiter ng pagpupulong ng linya, kalihim, tagapanggap, tagapagsilbi o tagapag-alaga.

Pamamahala sa Antas ng Entry

Kapag ang iyong negosyo ay sapat na malaki, kakailanganin mong magtalaga ng mga kawani ng suporta sa iyong mga kasapi sa pangkat ng pamamahala na mas mataas ang antas. Ang mga taong ito ay madalas na nagtataglay ng tagapagtatag ng pamagat, superbisor o tagapamahala. Direkta silang may pananagutan sa pagtiyak na nakumpleto ang mga tiyak na gawain ngunit madalas ay walang awtoridad na lumikha ng mga gawain, proyekto o iba pang mga pagkukusa; ang mga tungkuling ito ay nahuhulog sa mga ehekutibo at pinuno ng kagawaran.

Kadalasang sinusuportahan ng mga tagapag-ugnay ang mga tagapamahala, na nagbibigay ng tahasang tagubilin at nagbibigay ng kaunting awtonomiya. Ang mga tagapamahala ay madalas na gumagana para sa mga direktor at madalas ay may ilang kakayahang umangkop upang maipatupad ang mga nakatalagang proyekto. Bigyan ang iyong mga tagapamahala sa antas ng pagpasok ng isang pamagat, paglalarawan ng trabaho at pagtaas ng suweldo upang maipahiwatig na sila ay pinahahalagahan at may hinaharap sa kumpanya. Itinaas din nito ang kanilang katayuan sa kanilang mga nasasakupan.

Mga Direktor at Pamamahala ng Ehekutibo

Ang mga taong namamahala sa mga kagawaran ay kilala bilang mga director o vice president. Ang nangungunang pamamahala ay binubuo ng "C Suite," o mga posisyon ng punong ehekutibong opisyal, punong pinuno ng pananalapi at punong opisyal ng operating. Ang isang CEO ay katumbas ng posisyon ng pangulo o executive director, habang ang isang CFO ay maaaring tawaging isang tresurero. Pangkalahatang itinatakda ng mga executive ang mga diskarte at badyet para sa mga tukoy na lugar ng kumpanya, kabilang ang marketing, production, sales, human resource at IT.

Sa maraming maliliit na negosyo, ang mga posisyon na ito ay nagsisimula sa mga pamagat ng manager hanggang sa lumago ang isang departamento o pagpapaandar upang magkaroon ng maraming empleyado. Halimbawa, ang iyong unang taong nagmemerkado ay maaaring tawaging isang tagapamahala sa marketing, na nagiging director kapag mayroon kang sapat na tauhan upang mag-garantiya ng isang pangalawang pinuno.

Mga Independent Kontratista at Freelancer

Ang ilang mga posisyon sa negosyo ay pinunan ng mga manggagawa sa kontrata na nagsasagawa ng pana-panahong, kontrata o gawain sa proyekto. Halimbawa, ang maliit na accounting sa negosyo ay maaaring maisagawa ng isang part-time bookkeeper. Ang iyong pangkalahatang tagapayo ay maaaring isang abugado na babayaran mo ang isang buwanang retainer o magbayad ayon sa kinakailangan na batayan. Ang ilang mga publication ay kumukuha ng mga freelance editor upang pamahalaan ang kanilang newsletter o magazine. Ang iyong IT person ay maaaring isang part-time na kontratista na ginagamit mo upang mapanatili at i-troubleshoot ang iyong mga computer at website.