Limang Lugar ng Pamahalaang Regulasyon ng Negosyo

Ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagtakda ng maraming mga regulasyon sa negosyo upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga empleyado, protektahan ang kapaligiran at pananagutin ang mga korporasyon para sa dami ng kapangyarihan na mayroon sila sa lipunang hinihimok ng negosyo. Ang ilan sa mga regulasyong ito ay higit na namumukod kaysa sa iba dahil sa kanilang kaugnayan sa bawat empleyado at consumer ng Estados Unidos.

Tip

Kinokontrol ng gobyerno ang mga gawain ng mga negosyo sa limang pangunahing lugar: advertising, paggawa, epekto sa kapaligiran, privacy at kalusugan at kaligtasan.

Proteksyon ng consumer Sa pamamagitan ng Mga Paghihigpit sa Advertising

Ang mga batas na nauukol sa marketing at advertising na itinakda ng paggalaw ng Federal Trade Commission ay mayroon upang protektahan ang mga mamimili at panatilihing matapat ang mga kumpanya tungkol sa kanilang mga produkto. Ang bawat negosyo sa bansa ay kinakailangang sumunod sa mga batas sa katotohanan-sa-advertising at maaaring harapin ang mga demanda para sa paglabag.

Ang mga batas sa Truth-in-advertising ay binubuo ng dose-dosenang mga tidbits sa ilalim ng tatlong pangunahing mga kinakailangan: ang advertising sa Estados Unidos ay dapat na totoo at hindi nakaliligaw; kailangang ma-back up ng mga negosyo ang mga paghahabol na ginawa sa mga ad sa anumang oras; at mga patalastas ay dapat na patas sa mga kakumpitensya at konsyumer. Bukod pa rito, sa pagsunod sa Patas na Batas sa Pagbabalot at Pag-label ng 1966, lahat ng mga label ng produkto ay dapat na may kasamang impormasyon tungkol sa produkto, tulad ng nutrisyon, laki, at pamamahagi at impormasyon sa pagmamanupaktura.

Pagtatrabaho at Proteksyon sa Paggawa

Kabilang sa patuloy na nagbabago na mga regulasyon sa negosyo ay ang mga batas sa pagtatrabaho. Ang mga batas na ito ay nauugnay sa minimum na sahod, benepisyo, kaligtasan at pagsunod sa kalusugan, trabaho para sa mga hindi mamamayan ng Estados Unidos, mga kondisyon sa pagtatrabaho, pantay na pagkakataon sa trabaho, at mga regulasyon sa privacy - at sumasaklaw sa pinakamalaking lugar ng mga paksa ng lahat ng mga regulasyon sa negosyo. Maraming mga regulasyon sa trabaho ang namumukod-tangi bilang mabibigat na pagsasakit kasama ng iba pa.

Ang 1938 Patas na Batas sa Pamantayan sa Paggawa, na inilapat ng Wage and Hour Division, ay may bisa pa rin hanggang ngayon at huling na-update noong 2017. Saklaw nito ang pagtatakda ng pambansang minimum na sahod, obertaym, pag-iingat ng record at mga batas sa paggawa ng bata na sumasaklaw sa mga empleyado sa pribadong sektor pati na rin ang pederal, estado at mga pamahalaang lokal.

Ang Batas sa Seguridad sa Kita sa Pagreretiro ng empleyado tinitiyak na natatanggap ng mga empleyado ang mga pagpipilian sa plano sa pagreretiro at mga benepisyo sa pangangalaga ng kalusugan na karapat-dapat sa kanila bilang mga full-time na empleyado. Mayroon ding maraming kinakailangang benepisyo, kabilang ang insurance sa kawalan ng trabaho, Seguro sa Kabayaran ng Mga Manggagawa at tulong ng Social Security ng empleyado.

Ang Batas sa Immigration at Nasyonalidad tinitiyak na ang mga mamamayan at indibidwal ng Estados Unidos na may mga visa sa trabaho ang maaaring kunin, at ang bawat negosyo ay dapat na manatiling naka-file ng mga form ng pagiging karapat-dapat sa I-9 para sa mga naaangkop na empleyado.

Kapaligiran na Epekto ng Negosyo

Ang carbon footprint at ang epekto ng mga negosyo sa kapaligiran ay kinokontrol ng Environmental Protection Agency kasama ang mga ahensya ng estado. Ipinapatupad ng EPA ang mga batas sa kapaligiran na ipinasa ng pamahalaang pederal sa pamamagitan ng mga mapagkukunang pang-edukasyon, madalas na inspeksyon at pananagutan ng lokal na ahensya.

Ang Patnubay sa Tulong sa Pagsunod sa Kapaligiran umiiral upang matulungan ang mga negosyo, maliit at malaki, magkamit ng pagsunod sa kapaligiran, at nagsisilbing mapagkukunang pang-edukasyon nang higit pa sa isang nagpapatupad.

Petsa ng Seguridad at Proteksyon sa Privacy

Karaniwang nakolekta ang sensitibong impormasyon mula sa mga empleyado at customer sa pagkuha ng mga transaksyon sa negosyo, at ang mga batas sa privacy ay pinipigilan ang mga negosyo na malayang isiwalat ang impormasyong ito. Ang impormasyon na nakolekta ay maaaring isama ang numero ng seguridad ng lipunan, address, pangalan, mga kondisyon sa kalusugan, credit card at mga numero sa bangko at personal na kasaysayan. Hindi lamang umiiral ang iba't ibang mga batas upang mapigilan ang mga negosyo na kumalat ang impormasyong ito, ngunit maaaring mag-demanda ang mga tao ng mga kumpanya para sa pagsisiwalat ng sensitibong impormasyon.

Ang Federal Trade Commission sinusubaybayan ang mga kasanayan sa negosyo at singil o pagmumultahin ang mga kumpanya na lumalabag sa mga ipinangako nilang privacy sa mga mamimili. Halimbawa, kapag ang isang kumpanya ay nangangako na hindi gagamitin ang kanilang impormasyon sa mga paraan na iba sa nakasaad, o ibinabahagi ang kanilang pribadong impormasyon nang walang pahintulot, o sinusubaybayan ang mga kaugalian sa online, mobile at / o telebisyon ng mga customer nang hindi ipaalam sa kanila nang maaga, sinisingil sila ng FTC sa publiko sa mga nasabing pagkakasala, nagpapataw ng mabibigat na multa at pinipilit ang negosyo na baguhin ang kanilang hindi etikal na mga kasanayan.

Kaligtasan at kalusugan

Ang Batas sa Kaligtasan at Pangkalusugan ng 1970 tinitiyak na ang mga tagapag-empleyo ay nagbibigay ng ligtas at kalinisan ng mga kapaligiran sa trabaho sa pamamagitan ng madalas na pag-iinspeksyon at isang antas ng pagmamarka. Dapat matugunan ng isang kumpanya ang mga tiyak na pamantayan upang manatili sa negosyo. Ang regulasyong ito ay madalas na nagbago sa buong taon kasabay ng pagbabago ng mga pamantayan sa kalinisan at lugar ng trabaho.

Alinsunod sa batas na 1970, ang mga tagapag-empleyo ay dapat magbigay ng mga lugar na walang panganib na walang panganib, pag-iwas sa pisikal na pinsala at kamatayan ng empleyado, sa pamamagitan ng maraming mga pamamaraan.

Tatlong mga samahan ang nangangasiwa sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho:

  • Pangangasiwa sa Kaligtasan at Pangkalusugan sa Trabaho (OSHA)

  • Ang Pangangasiwa sa Kaligtasan at Pangkalusugan ng Minahan (MSHA)

  • Wage and Hour Division (mga panuntunan para sa mga batang empleyado sa ilalim ng edad 18)