Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng isang Co-May-ari at isang Kasosyo sa Negosyo

Ang mga terminong "kapwa may-ari" at "kasosyo" ay magkakaiba sa maraming paraan patungkol sa pagmamay-ari ng isang negosyo. Kung ikaw ay isang kapwa may-ari o kasosyo ng isang negosyo ay tutukoy sa uri at lawak ng iyong personal na pananagutan para sa mga utang, ang iyong pagkakasangkot sa pamamahala at pagkontrol ng negosyo, ang iyong personal na interes sa mga kita nito at kung paano ka nabubuwis sa na kita

Tip

Kasama sa pagmamay-ari ang pagmamay-ari ng isang stock sa kumpanya (sabihin, sa anyo ng mga aktwal na stock), habang ang pakikipagsosyo ay nagsasama ng higit pang mga obligasyon. Ang mga kasosyo ay nag-aambag ng pera, pag-aari o personal na paggawa o kasanayan, na may pag-asang magbahagi sa kita at pagkalugi sa negosyo ng isang organisasyon. Kung ikaw ay kapareha o kapwa may-ari ng isang negosyo ay mahalaga para sa mga personal na pananagutan sa buwis sa kita at personal na pananagutan sa mga utang sa negosyo at para sa mga pag-angkin ng tort.

Mga May-ari ng Negosyo

Ang interes ng pagmamay-ari ng mga co-may-ari sa isang entity ng negosyo ay nakuha sa pamamagitan ng personal na pagmamay-ari ng mga sertipiko ng stock na inisyu ng kumpanya. Ang personal na pananagutan ng naturang mga co-may-ari ay limitado sa halaga ng bilang at uri ng mga sertipiko ng stock na pagmamay-ari. Ang karapatan sa pamamahala at pagkontrol ng mga nasabing entity ay inilaan sa ilang mga posisyon sa negosyo, tulad ng tinukoy sa mga artikulo at mga batas ng samahan, at sa pangkalahatan ay ipinamamahagi sa mga executive member at board of director sa kaso ng c-corporations at s -mga korporasyon at sa pangkalahatang mga tagapamahala sa kaso ng limitadong pananagutan ng korporasyon at propesyonal na limitadong pananagutan na korporasyon.

Pakikipagtulungan at Pag-aari ng May-ari

Ang kasosyo ay isang kapwa may-ari ng isang tukoy na uri ng entity ng negosyo na kinikilala ng batas at tinukoy bilang isang pakikipagsosyo. Ang pakikipagsosyo ay isang uri ng hindi pinagsamang samahan ng negosyo, na tinukoy ng batas bilang ugnayan na mayroon sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao - mga kasosyo, na sumasali sa puwersa upang magpatupad ng isang kalakal o negosyo. Ang tiyak na hangarin ng mga kasosyo na lumikha ng isang pakikipagsosyo, tulad ng sa pamamagitan ng kontrata, ay hindi kinakailangan ngunit nilikha sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas.

Ang pagtukoy kung ito ay isang Pakikipagsosyo o Co-Ownership

Ang mga kasosyo ay nag-aambag ng pera, pag-aari o personal na paggawa o kasanayan, na may pag-asang magbahagi sa kita at pagkalugi sa negosyo ng isang organisasyon. Kung ikaw ay kapareha o kapwa may-ari ng isang negosyo ay mahalaga para sa mga personal na pananagutan sa buwis sa kita at personal na pananagutan sa mga utang sa negosyo at para sa mga pag-angkin ng tort. Sa pagtukoy kung ikaw ay kasosyo, isinasaalang-alang ng batas ang isang bilang ng mga kadahilanan: kung nag-aambag ka ng kapital o serbisyo sa negosyo, kung mananagot ka para sa mga utang sa negosyo at kung ang iyong pananagutan ay limitado lamang sa iyong pamumuhunan, kung ikaw ay pinapasukan ang pakikipagsosyo at ang lawak ng iyong kontrol at paggawa ng desisyon sa negosyo, at kung nakikibahagi ka sa kita ng negosyo. Kung ang mga kadahilanang ito ay hindi timbangin pabor sa paghanap sa iyo bilang kasosyo, pagkatapos ay maipapalagay sa iyo na isang namumuhunan lamang.

Mga obligasyong Kasosyo at Pananagutan

Nang walang kasunduan sa laban, ang mga kasosyo ay personal, pantay at magkahiwalay na mananagot para sa lahat ng mga utang at obligasyon sa negosyo, may pantay na karapatan sa pamamahala at kontrol sa paggawa ng mga desisyon sa negosyo, at may karapatan sa pantay na bahagi ng kita at pag-aari ng negosyo, anuman ang ang kanilang mga ambag sa kapital o serbisyo sa isang negosyo. Ang mga kasosyo na nagkontrata para sa mga limitasyon hinggil sa naturang mga interes ng pagmamay-ari ay tinutukoy bilang "limitadong kasosyo," at ang kanilang mga personal na pananagutan sa isang negosyo ay magkakaroon ng limitasyon. Katulad ng ibang mga entity ng negosyo, ang personal na pananagutan ng mga namumuhunan ay limitado sa kanilang pamumuhunan.