Paano Makalkula ang Mga Gastos na Ganap na Nabugso na Paggawa

Ang pagtatrabaho sa mga manggagawa sa iyong maliit na negosyo ay nagkakahalaga ng higit pa sa oras-oras na sahod o sahod na binabayaran mo sa kanila. Nakakakuha ka ng mga karagdagang gastos, tulad ng buwis, benepisyo at mga supply, na nagdaragdag ng iyong totoong gastos sa pagtatrabaho. Ang buong bigat na gastos sa paggawa ay ang buong oras-oras na gastos upang makapag-empleyo ng isang manggagawa para sa mga oras na talagang siya ay nagtatrabaho, na kasama ang sahod at "pasanin" ng mga karagdagang gastos. Maaari mong kalkulahin ang iyong buong-bigat na gastos sa paggawa upang matulungan kang makagawa ng mga desisyon tungkol sa pamamahala ng iyong trabahador at iyong badyet.

  1. Tukuyin ang isang sahod ng Mga empleyado at Mga Oras na Nagtrabaho

  2. Tukuyin ang oras-oras na sahod ng isang empleyado, ang bilang ng mga oras bawat taon na magagamit siya upang magtrabaho at ang bilang ng mga araw bawat taon kung saan maaaring siya ay lumiban sa trabaho dahil sa mga araw na may sakit o araw ng bakasyon. Halimbawa, ipagpalagay na babayaran mo ang isang empleyado ng $ 20 bawat oras at magagamit siya upang magtrabaho ng 2,080 na oras bawat taon, na katumbas ng 40 na oras bawat linggo beses na 52 linggo. Ipagpalagay na maaaring siya ay wala sa trabaho sa loob ng 15 araw dahil sa mga piyesta opisyal at araw ng bakasyon.

  3. Kalkulahin ang Bilang ng Tunay na Mga Oras na Nagtrabaho

  4. I-multiply ang bilang ng mga araw na maaaring lumiban ang empleyado ng walong oras bawat araw. Pagkatapos ibawas ang resulta na ito mula sa bilang ng mga oras na magagamit siya para sa trabaho bawat taon upang makalkula ang bilang ng mga aktwal na oras na gumagana siya bawat taon. Sa halimbawang ito, paramihin ang 15 sa walo upang makakuha ng 120 oras. Ibawas ang 120 mula sa 2,080 upang makakuha ng 1,960 na aktwal na oras ng trabaho bawat taon.

  5. Tukuyin ang Direktang Kaugnay na Mga Taunang Gastos

  6. Tukuyin mula sa iyong mga talaan ang halaga ng taunang mga gastos na binabayaran mo bilang karagdagan sa oras-sahod na empleyado ng iyong empleyado na direktang nauugnay sa kanyang trabaho. Isama ang anumang mga buwis sa payroll, seguro, benepisyo, pagkain, supply at gastos sa pagsasanay. Idagdag ang bawat gastos upang matukoy ang gastos sa pabigat sa paggawa ng empleyado. Sa halimbawang ito, ipagpalagay na magbabayad ka ng $ 2,000 sa mga buwis sa payroll, $ 1,000 na seguro, $ 2,000 sa mga benepisyo at $ 5,000 sa mga supply at iba pang sari-sari na gastos. Magdagdag ng magkasama $ 2,000, $ 1,000, $ 2,000 at $ 5,000 upang makakuha ng gastos sa pabigat sa paggawa na $ 10,000.

  7. Tukuyin ang Taunang Gastos sa Paggawa ng Payroll

  8. I-multiply ang oras-oras na sahod ng empleyado sa bilang ng mga oras na magagamit siya para sa trabaho bawat taon upang matukoy ang kanyang taunang gastos sa paggawa sa payroll. Idagdag ang taunang gastos sa paggawa ng payroll sa gastos sa pasanin sa paggawa. Sa halimbawang ito, paramihin ang $ 20 bawat oras sa pamamagitan ng 2,080 na oras upang makakuha ng isang $ 41,600 taunang gastos sa paggawa sa payroll. Magdagdag ng $ 41,600 at $ 10,000 upang makakuha ng $ 51,600.

  9. Kalkulahin ang Ganap na Burdened na Gastos sa Paggawa para sa empleyado

  10. Hatiin ang iyong resulta sa bilang ng mga tunay na oras ng trabaho bawat taon upang makalkula ang buong-bigat na gastos sa paggawa para sa empleyado. Pagpapatuloy sa halimbawa, hatiin ang $ 51,600 ng 1,960 upang makakuha ng isang buong-bigat na gastos sa paggawa na $ 26.33 bawat oras. Nangangahulugan ito na ang kabuuang gastos upang magamit ang iyong manggagawa ay $ 26.33 bawat oras ng aktwal na trabaho.