Paano Tukuyin ang isang 1099 vs. empleyado

Ang debate tungkol sa 1099 mga manggagawa (independiyenteng mga kontratista) at mga empleyado ng W-2 ay patuloy na isang mapagkukunan ng ligalig sa ligal at buwis. Ang madaling sagot: Ang mga taong tumatanggap ng IRS (Panloob na Serbisyo sa Kita) Ang mga W-2 ay mga empleyado at mga tumatanggap ng 1099-Misc. ang mga form ay independiyenteng mga kontratista. Gayunpaman, para sa mga isyu sa ligal, seguro at buwis ang pagkakaiba ay parehong makabuluhan at, potensyal, magastos sa kapwa employer at manggagawa. Dapat mong malaman ang pangunahing mga pagkakaiba upang maiwasan ang mga problema sa ligal o buwis. Narito kung paano makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang kategorya.

1

Suriin ang kontrol sa mga aktibidad ng manggagawa na isinagawa ng employer. Ang nilalang na kumokontrol sa mga gawain ng manggagawa ay ang pangunahing elemento sa pagtukoy kung ang tao ay isang independiyenteng kontratista (1099) o isang empleyado (W-2). Halimbawa, kung nagtatrabaho ka para sa isang tagapag-empleyo na kumokontrol sa oras ng iyong pag-uulat at umalis sa lugar ng trabaho, marahil ay isang empleyado ka. Kung pinapayagan ka ng iyong pag-aayos na magtrabaho kapag pinili mo, maaari kang maging isang independiyenteng kontratista.

2

Tukuyin kung sino ang kumokontrol sa iyong lugar ng trabaho o pag-uugali sa trabaho. Ang isang kritikal na pagsubok ng IRS ay kung makokontrol mo kung paano mo gampanan ang iyong mga tungkulin, marahil ay isang independiyenteng kontratista o nag-iisang pagmamay-ari. Gayunpaman, kung ipinag-uutos ng iyong tagapag-empleyo na gampanan mo ang iyong mga tungkulin sa bawat manwal ng pamamaraan ng kumpanya o iba pang inatasang pag-uugali, ikaw ay empleyado ng samahan Ang tao o nilalang na kumokontrol sa iyong pag-uugali ay isang pangalawang kritikal na kahulugan ng IRS para sa mga layuning ligal at buwis.

3

Pag-aralan ang mga aspetong pampinansyal ng iyong pag-aayos ng trabaho. Habang madaling sabihin nang tama na binabayaran ka ng employer para sa pagkumpleto ng mga napagkasunduang tungkulin, dapat mong suriin ang "paano" nagbabayad ang samahan. Kung ikaw ay binabayaran sa pamamagitan ng system ng payroll ng employer at sa parehong mga petsa ng ibang mga empleyado, na may mga naaangkop na federal at estado na buwis na pinigil, ikaw ay isang empleyado. Kung ang kumpanya ay naghahanda lamang ng isang corporate check o direktang deposito buwan buwan o sa ibang mga oras na hindi bayad para sa kabuuang halaga ng iyong mga kita, ikaw ay isang 1099 na kontratista.

4

Tukuyin ang totoong kalikasan ng iyong kaugnayan sa employer. Kung mayroon kang isang nakasulat na kontrata upang makumpleto ang isang tukoy na gawain o proyekto para sa isang paunang natukoy na halaga ng pera, ikaw ay marahil isang 1099 manggagawa. Gayunpaman, kung ang iyong trabaho ay bukas, walang kontrata at napapailalim sa isang paglalarawan sa trabaho, karaniwang isasaalang-alang ka bilang isang empleyado. Samakatuwid, dapat kang mabayaran sa pamamagitan ng payroll ng kumpanya, na may lahat ng naaangkop na buwis sa kita at bawas sa buwis sa seguridad mula sa kabuuang kabayaran.