Ano ang Ibig Sabihin ng Pagwawalay sa Isang Kumpanya?

Ang paglutas ng isang kumpanya ay nangangahulugang opisyal at pormal na isara ang negosyo. Habang ang pagtigil sa pagpapatakbo ay bahagi ng prosesong ito, higit pa sa pagtunaw ng isang negosyo kaysa sa pag-lock lamang sa pintuan. Ang mga pag-aari at pananagutan ay dapat harapin nang maayos, sa katulad na paraan na ang isang tagapagpatupad ay bayaran ang lahat ng mga pag-aari, utang at gawain kapag namatay ang isang tao.

Pag-file ng Dissolution Paperwork

Ang unang hakbang upang matunaw ang iyong negosyo ay para sa mga may-ari o lupon ng mga direktor, depende sa kung ang kumpanya ay publiko o pribado na gaganapin, upang lumikha ng isang resolusyon na matunaw. Kapag napagkasunduan na ng lahat ng shareholder, dapat mag-file ang iyong kumpanya ng mga artikulo ng paglusaw sa kalihim ng tanggapan ng estado. Dapat itong gawin sa parehong estado kung saan isinama ang negosyo. Nagbibigay ito ng opisyal na abisong ligal na nagsasara ang negosyo. Nakasalalay sa iyong estado, maaaring mangailangan ito ng iba pang mga form.

Mga Asset ng Kumpanya sa Liquidating

Ang anumang pag-aari na pagmamay-ari ng iyong korporasyon ay natapos, na nangangahulugang ang pagbebenta ng anumang mga assets na hindi ginamit bilang collateral para sa mga pautang. Ang pag-aari na ginagamit bilang seguridad para sa mga pautang ay dapat pumunta sa institusyong nagpahiram ng pera laban dito, o babayaran ng iyong kumpanya bago ibenta nang cash. Kung nagawa mong likidahin ang lahat ng mga assets ay nakasalalay sa kung ang iyong kumpanya ay hindi solvent sa oras ng pagkasira at ang halaga ng cash sa kamay kasama ang mga likidong assets.

Pag-areglo ng Natitirang Pananagutan

Ang susunod na hakbang sa paglusaw ng iyong negosyo ay upang ayusin ang lahat ng mga natitirang pananagutan. Ang mga pananagutan ay anumang obligasyon na nagawa ng negosyo bago isara at isama ang mga kalakal at serbisyo na nabayaran ngunit hindi naihatid pati na rin ang anumang mga utang sa panandalian o pangmatagalang. Ang isang kritikal na obligasyon ay ang pagsasampa ng pangwakas na pederal at estado na payroll at mga form ng buwis sa kita ng kumpanya. Kapag naayos na ang lahat ng pananagutan, ang anumang natitirang halaga ng cash sa negosyo ay ibinahagi sa mga indibidwal na may-ari o shareholder.

Pag-abiso sa Mga Partido na interesado

Kapag ang iyong kumpanya ay bumoto upang matunaw, pormal na nagsampa ng mga artikulo ng paglusaw sa estado na isinasama, na-likidado ang mga assets nito at naayos ang mga utang at iba pang mga obligasyon, isang pangwakas na ligal na abiso ay naipadala sa anumang entity na maaaring magkaroon ng interes sa kumpanya. Ang paunawang ito ay isasama ang mga nagpapautang, shareholder at may-ari, customer, empleyado at anumang iba pang interesadong partido. Ang mga batas sa kung anong mga partido ang dapat maabisuhan at kung magkano ang kinakailangan ng paunawa ay nag-iiba ayon sa estado, ngunit ang isang unibersal na kinakailangan ay upang maabisuhan ang Serbisyo sa Panloob na Kita na ang iyong negosyo ay nagsasara at hindi na magsasampa ng mga pagbabalik sa buwis.