Kung ang isang File ng empleyado para sa Mga Pakinabang sa Kawalan ng Trabaho, Nagbabayad ba ang Kumpanya?

Kung nakakuha ka na ng trabaho, malalaman mo na kailangan mong makipag-ugnay sa iyong tanggapan ng kawalan ng trabaho ng estado upang matukoy kung magkano ang iyong mga benepisyo at kung kailan magaganap ang iyong mga pagbabayad. Kapag naaprubahan ang iyong pagiging karapat-dapat, makakatanggap ka ng tuluy-tuloy na bayad sa kawalan ng trabaho sa loob ng ilang buwan hanggang isang taon, na magbibigay sa iyo ng seguridad sa pananalapi at oras upang maghanap ng ibang trabaho. Ang perang ito ay pinopondohan ng mga employer na nagbabayad ng mga buwis sa kawalan ng trabaho.

Ano ang Unemple Pay?

Ang mga benepisyo sa kawalan ng trabaho ay ibinibigay sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho. Ayon sa Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos, upang maging karapat-dapat, ang mga manggagawa na walang trabaho ay dapat na nawalan ng trabaho nang wala silang kasalanan. Nakasalalay sa estado kung saan sila nagtatrabaho, maaaring kailanganin din nilang matugunan ang ilang karagdagang mga kinakailangan.

Ibinibigay ng estado ang tulong pinansyal na ito alinsunod sa pederal na mga alituntunin at tumutukoy sa halaga ng benepisyo at tagal ng benepisyo. Ibinabatay ng mga estado ang kanilang mga benepisyo sa isang buwis na ipinataw ng employer, ngunit may tatlo na nangangailangan ng karagdagan, maliit na mga kontribusyon mula sa mga empleyado - Arkansas, New Jersey at Pennsylvania.

Kasaysayan ng Seguro sa Kawalan ng Trabaho

Ayon sa Eligibity.com, ang insurance sa kawalan ng trabaho, kilala rin bilang UI, ay isang programang pederal na estado na itinatag ng The Social Security Act ng 1935. Nilalayon nitong matulungan sa pananalapi ang mga naghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng isang serye ng lingguhang pagbabayad upang matulungan silang makaligtas kapag walang trabaho. Sa una, ang isang taong walang trabaho ay maaaring mag-angkin ng mga benepisyo sa loob lamang ng 16 na linggo. Sa kasalukuyan, pinapayagan ng karamihan sa mga estado ang isang tatanggap na mangolekta ng maximum na 26 na linggong pagbabayad; gayunpaman, sa mga oras ng stress sa ekonomiya noong nakaraan, ang seguro sa kawalan ng trabaho ay pinalawig hanggang 52 linggo.

Nang magsimula ang programa, ang seguro sa kawalan ng trabaho ay dinala lamang ng mga negosyong may walo o higit pang mga empleyado. Noong 1954, ang bilang na iyon ay nabawasan sa apat na empleyado at pagsapit ng 1970, ang mga employer na may isang empleyado lamang ay kinakailangang magdala ng insurance sa kawalan ng trabaho. Sa una, ang mga claim sa kawalan ng trabaho ay ginawa nang personal o sa telepono, ngunit ngayon ang karamihan sa mga paghahabol ay isinagawa sa Internet.

Responsibilidad ng employer para sa Mga Pakinabang sa Kawalan ng Trabaho

Ayon sa Kagawaran ng Pag-unlad ng Trabaho sa California, ang mga negosyo ay nagbabayad ng buwis hanggang sa $7,000 sa sahod bawat empleyado sa UI ng isang estado. Ang tunay na halaga ay mag-iiba batay sa kung gaano karaming mga empleyado ang mayroon ka at kung ilang mga dating empleyado ang nangongolekta ng mga benepisyo. Ang isang mas malaking payroll at mas maraming mga empleyado ay katumbas ng mas maraming buwis, ngunit kung ang isang tagapag-empleyo ay may mas kaunting mga paghahabol mula sa mga dating empleyado, mas mababa ang rate ng buwis para sa negosyong iyon. Ang halaga ng buwis na binabayaran ng employer ay nakasalalay din sa estado kung saan matatagpuan ang kumpanya.

Ang mga buwis na nakolekta mula sa isang employer ay nahahati. Ang ilan sa pera ay napupunta sa pamahalaang federal upang mapanatili ang paggana ng system administration. Ang isang mas malaking bahagi ay napupunta sa pagtitiwala sa UI ng isang estado. Inilayo ng mga manggagawa ang mga pagbabayad mula sa pondong iyon lingguhan sa pamamagitan ng pagpapadala ng impormasyon sa sertipikasyon, na nagpapatunay na naghahanap sila ng trabaho.

Paano Mag-apply para sa Unemple Pay

Ang bawat estado ay may sariling mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, ngunit ang ilang mga kundisyon ay pandaigdigan. Upang makolekta ang kawalan ng trabaho:

  • Dapat ay pinayagan ka ng wala sa sarili mong kasalanan, nangangahulugang ikaw ay natanggal dahil sa kawalan ng trabaho at hindi pinatalsik

  • Dapat mong matugunan ang mga kinakailangan sa trabaho at sahod para sa kita na nakuha at ang dami ng oras na nagtrabaho sa isang tukoy na panahon na tinatawag na "base period," na karaniwang ang huling buong quarter ng kalendaryo bago mo isampa ang iyong claim

Sa sandaling ikaw ay walang trabaho, dapat kang makipag-ugnay sa iyong kagawaran ng UI ng estado upang makuha ang iyong habol. Hihiling ng kagawaran ang impormasyong nauugnay sa kasaysayan ng iyong trabaho, kasama ang mga address at petsa ng iyong dating mga employer at kung magkano ang iyong nakuha. Kung itinuturing na karapat-dapat ka, matatanggap mo ang iyong unang tseke dalawa hanggang tatlong linggo pagkatapos i-file ang iyong paghahabol.