Paano Makalkula ang Kita sa Buwis sa California

Ang mga residente ng California ay dapat magbayad ng buwis sa mga nakuha o kita na nakuha mula sa pagbebenta ng pag-aari. Bagaman may mga pangyayari kung saan hindi kinakailangan ang pagbabayad ng buwis sa mga nadagdag na kapital, tulad ng kung ang kabuuang presyo ng pagbebenta ay $ 100,000 o mas mababa o kapag ito ay isang foreclosure sale, sa pangkalahatan ay dapat kalkulahin ng mga may-ari ng pag-aari ang mga buwis na nakuha sa kapital mula sa pagbebenta o paglilipat ng ari-arian sa panahon ng taon ng buwis ibinebenta nila ito. Kung ikaw ang mamimili ng isang pag-aari, hinihiling sa iyo ng batas ng California na kalkulahin at pigilan ang mga buwis na nakakakuha ng kapital sa pag-aari. Gayunpaman, maaari kang humiling ng propesyonal na escrow ng real estate na kasangkot sa pagbebenta upang kalkulahin at pigilan ito para sa iyo.

Tandaan ang Presyo ng Pagbebenta

Isulat ang presyo ng pagbebenta para sa iyong pag-aari. Ito ang kabuuang halagang binayaran ng mamimili.

Ibawas ang Mga Gastos sa Pagbebenta

Ibawas ang anumang gastos sa pagbebenta na iyong natamo, tulad ng advertising, mga bayarin sa ligal at pamagat sa paglilipat ng pamagat.

Tukuyin ang Gastos ng Pag-aari

Tukuyin ang batayan ng gastos ng pag-aari. Karaniwan, ito ang presyo ng pagbili ng pag-aari. Kung hindi mo binili ang pag-aari, sundin ang mga tagubilin sa Revenue at Tax Code ng California sa kung paano makalkula ang iyong batayan na kasama sa Form 593-C. Halimbawa, kung natanggap mo ang pag-aari bilang isang regalo, ang iyong batayan ay ang nababagay na batayan ng pag-aari sa sandaling natanggap mo ang regalo.

Bawasan ang iyong Batayan

Ibawas ang iyong batayan mula sa resulta ng Hakbang 2. Ibawas ang anumang mga puntos ng pautang na binayaran mo bilang isang nagbebenta.

Kalkulahin ang Nakuha na Pagkuha ng Pagkuha

Kalkulahin ang pamumura sa halaga ng iyong pag-aari na maaari mong ibawas sa mga taon ng pagmamay-ari mo, kung kinuha mo ang pamumura o hindi. Nalalapat ito sa mga katangiang ginamit para sa mga layunin ng pamumuhunan. Mayroong maraming mga paraan ng pagkalkula ng pamumura depende sa uri ng pag-aari at iyong personal na kalagayan.

Halimbawa, kung bumili ka ng bahay 20 taon na ang nakakaraan sa halagang $ 125,000, ginamit ito bilang isang pag-upa sa pag-upa sa loob ng 18 taon at namuhunan ng $ 20,000 sa pagpapabuti ng kapital sa pag-aari, magdagdag ka ng $ 20,000 hanggang $ 125,000, hatiin ng 27.5 at i-multiply ng 18, na kung saan ay bibigyan ka ng isang tinatayang pagbawas ng halaga ng $ 94,909.09.

Ibawas ang Iyong Pagkamura

Ibawas ang iyong pamumura mula sa resulta ng Hakbang 4. Ibawas ang anumang pagpapabuti sa kapital na nagawa mo sa pag-aari. Ang resulta ay ang iyong tinantyang kita sa pagbebenta ng pag-aari. Kung ang resulta ay isang negatibong numero, ang iyong ginawa ng isang pagkawala sa pagbebenta at hindi kailangang magbayad ng mga buwis sa pagkuha ng kapital.

I-multiply ang Iyong Gain ayon sa Rate ng Buwis

I-multiply ang iyong tinantyang kita sa pagbebenta sa pamamagitan ng tax rate na kwalipikado ka o ang iyong negosyo. Para sa mga panandaliang nakamit na kapital, kung saan pagmamay-ari mo ang pag-aari para sa isang taon o mas mababa, magbabayad ka ng 15 porsyento. Kung pagmamay-ari mo ang pag-aari ng higit sa isang taon, kailangan mong magbayad ng 20 porsyento. Ang mga numerong ito ay maaaring mag-iba depende sa iyong kita, subalit, bilang mga indibidwal na may mataas na kita ay maaaring magbayad ng hanggang 23.8 porsyento.

Halimbawa, kung gumawa ka ng isang tinantyang makakuha ng $ 100,000 sa pag-aari na pagmamay-ari mo nang mas mababa sa isang taon, magpaparami ka ng $ 100,000 ng 0.15, na katumbas ng pananagutan sa buwis na $ 15,000.

Tip

Panatilihin ang anumang mga form at papeles na ginagamit mo upang makalkula ang iyong buwis sa mga nadagdag na kapital bilang bahagi ng iyong mga talaan para sa isang minimum na limang taon.