Mga Istratehiya sa Marketing para sa Personal na Pagbebenta

Ang personal na pagbebenta ay isang diskarte na ginagamit ng mga nagtitinda upang kumbinsihin ang mga customer na bumili ng isang produkto. Gumagamit ang salesperson ng isang isinapersonal na diskarte, na pinasadya upang matugunan ang mga indibidwal na pangangailangan ng customer, upang ipakita ang mga paraan na makikinabang sa kanya ang produkto. Binibigyan ang customer ng pagkakataong magtanong, at tinutugunan ng salesperson ang anumang mga alalahanin niya tungkol sa produkto.

Tanungin ang Mga Katanungan sa Customer

Kapag sinusubukan mong ibenta ang isang produkto sa isang customer, kailangan mong malaman kung bakit interesado siya sa produkto o serbisyo. Alamin kung siya ay kasalukuyang isang customer ng isa sa iyong mga kakumpitensya. Kung gayon, tanungin kung bakit hindi siya nasiyahan sa mga produkto o serbisyo nito, na isinasaalang-alang niyang lumipat sa iyo. Magtanong kung sino ang mga pangunahing tagagawa ng desisyon sa kanyang kumpanya at alamin kung mayroon siyang timeline para sa paggawa ng isang pangwakas na desisyon sa produkto.

Ang pagtipon ng ganitong uri ng impormasyon mula sa kanya ay makakatulong sa iyo upang malaman kung ano ang hinahangad niyang makuha mula sa iyong kumpanya, kaya mas mahusay mong matutugunan ang kanyang mga pangangailangan sa iyong pitch ng benta.

Tugunan ang Mga Alalahanin sa Customer

Hilingin sa customer na ibahagi ang anumang mga alalahanin niya tungkol sa iyong produkto o serbisyo sa iyo. Kung nagagawa mong tugunan ang mga isyung ito, maaari mong dagdagan ang iyong mga pagkakataong mabawasan ang kanyang isipan at kumbinsihin siyang dalhin ang kanyang negosyo sa iyong kumpanya. Palaging mas mahusay na malaman ang anumang mga potensyal na alalahanin na mayroon ang isang kliyente sa iyong kumpanya, kaya mayroon kang pagkakataon na maikalat ang mga ito. Minsan kailangan lang ng customer ng kaunti pang impormasyon tungkol sa iyong produkto o serbisyo upang maging komportable sa paggawa ng desisyon.

Humingi ng Pagbebenta

Ang iyong trabaho ay hindi tapos na matapos mo ang iyong pagtatanghal sa pagbebenta. Mahalagang tanungin ang customer para sa pagbebenta. Maaari mong direktang tanungin kung nagpasya siyang bumili ng iyong produkto o serbisyo, o maaari mo itong gawin sa isang hindi direktang paraan tulad ng pagtatanong kung kailan niya nais simulang tumanggap ng mga serbisyo o kung ilan sa mga tukoy na produkto ang nais niyang mag-order.

Tutulungan ka nitong malaman kung saan ka tumayo kasama ang customer. Kung nag-aalangan siya, tanungin kung ano ang pumipigil sa kanya sa pagbebenta. Kung nagawa mong tugunan ang kanyang mga alalahanin, mas malamang na makuha mo ang pagbebenta.

Follow-Up Matapos Gumawa ng isang Presentasyon

Ang isang mahusay na salesperson ay laging sinusundan ang parehong mga prospect at kliyente pagkatapos ng isang pagtatanghal. Kung ang isang prospective na customer ay hindi pa sigurado sa mga benepisyo ng iyong produkto o serbisyo, ito ay isa pang pagkakataon upang matugunan ang kanyang mga alalahanin. Kung nagpasya na siyang bumili ng iyong produkto o serbisyo, mahalagang mag-check in at tiyakin na nasiyahan siya rito.