Mga Batas sa Paggawa at Mga empleyado na May Bayad

Ang mga empleyado sa bawat oras ay karaniwang binabayaran ayon sa dami ng mga oras na kanilang pinagtatrabahuhan sa panahon ng suweldo, habang ang mga empleyado na may suweldo ay tumatanggap ng isang nakapirming lingguhan, bi-lingguhan o buwanang sahod. Pinangangasiwaan ng Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos (DOL) ang Fair Labor Standards Act (FLSA), na nagtatakda ng mga patakaran para sa kung paano binabayaran ang mga empleyado, alinman ang pag-uuri nila, kasama na ang obertaym.

Pagtukoy sa Mga Panahon ng suweldo at Pay

Ayon sa DOL, ang suweldo ay nangangahulugang ang empleyado ay tumatanggap ng isang takdang halaga ng bayad na natutukoy bago magsimula ang panahon ng pagbabayad. Maaaring bayaran ng suweldo ang lahat ng kanyang bayad, o maaari itong maging bahagi nito. Ngunit dapat itong isang halaga na maaari niyang mabilang sa bawat payday. Karaniwang natutukoy ng mga employer ang suweldo ng suweldo sa pamamagitan ng paghahati ng taunang halaga sa bilang ng taunang mga tagal ng pagbabayad, karaniwang lingguhan o bi-lingguhan.

Mga Nakuha na Pamantayan sa Manggagawa

Sa ilalim ng FLSA, ang mga walang trabahong manggagawa ay yaong hindi ibinukod mula sa minimum na batas sa sahod at obertaym. habang ang mga exempter na manggagawa ay ang mga hindi kasama sa bayad sa obertaym. Karamihan sa mga walang manggagawa na trabahador ay mga empleyado bawat oras at ang karamihan sa mga empleyado na may suweldo ay walang bayad. Hindi maikategorya ng employer ang empleyado bilang exemption sa kagustuhan; ni hindi rin ito maaaring lagyan ng label na exemption upang makatakas sa pagbabayad ng obertaym.

Dapat matugunan ng empleyado ang trabaho ng FLSA o mga kinakailangang nauugnay sa sahod upang makakuha ng katayuang walang bayad. Kung ang empleyado ay hindi natutugunan ang mga pamantayan, pagkatapos ay maaari siyang bayaran sa batayan ng suweldo. Sa kasong ito, kwalipikado siya para sa overtime pay, kung nagtrabaho.

Kapansin-pansin, ang empleyado ay maaaring maibukod, tulad ng isang doktor o guro ng paaralan, ngunit babayaran sa isang oras-oras na batayan. Ang employer ay dapat palaging suriin sa kanyang lupon ng manggagawa ng estado kung kailangan nito ng paglilinaw sa mga na-exemption na empleyado.

Mga pagsasaalang-alang para sa Exemption

Ang mga tagabenta ng labas, administratibo, ehekutibo, at propesyonal na manggagawa ay walang bayad, sa kondisyon na masisiyahan nila ang sahod ng FLSA at o mga kinakailangan sa tungkulin sa trabaho. Bukod dito, ang karamihan sa mga manggagawang lubos na nabayaran na kumikita ng $ 100,000 o higit pa ay hindi kasama.

Halimbawa, ang ehekutibong manggagawa ay walang bayad kung kumita siya ng hindi kukulangin sa $ 455 bawat linggo, karaniwang nagsasagawa ng di-manwal o tanggapan sa tanggapan na naka-link sa pangkalahatang operasyon o pamamahala ng kumpanya, at ginagamit ang kanyang paghuhusga at personal na paghuhusga kung kinakailangan.

Mga Oras sa Paggawa at Mga Kinakailangan sa Bayad

Sa pangkalahatan, ang empleyado ng suweldo ay dapat makatanggap ng kanyang buong bayad sa kabila ng bilang ng mga oras o araw na nagtatrabaho siya. Ngunit siya ay hindi nagtatrabaho sa lahat sa linggo ng trabaho, ang employer ay hindi kailangang bayaran siya sa lahat para sa linggong iyon. Hangga't ang empleyado ay handa at handa nang magtrabaho, hindi maaaring bawasan ng employer ang kanyang suweldo dahil hindi magagamit ang trabaho. Hindi rin nito mababawas ang kanyang bayad para sa mga bahagyang-araw na pagliban. Partikular, kung kumuha siya ng kalahating-araw na pahinga, mababayaran pa rin siya para sa buong araw.

Ang employer ay maaaring gumawa ng pinahihintulutang pagbabawas sa ilang mga pagkakataon, tulad ng labis na paggamit ng mga araw ng benepisyo, hindi bayad na pagsuspinde ng disiplina at personal na bakasyon. Kung nakaugalian ng tagapag-empleyo na magsagawa ng mga hindi mahihinang pagbabawas, maaaring mawala sa kanila ang exemption; ibig sabihin, ang empleyado ay naging walang halaga.

Maling kuru-kuro tungkol sa Orasan ng Orasan

Ang isang may suweldong manggagawa ay maaaring maniwala na ang kanyang katayuan sa suweldo ay ibinubukod siya mula sa pagsuntok ng oras. Ngunit hindi ipinagbabawal ng FLSA ang employer mula sa pag-aatas sa suweldo na empleyado na suntukin ang oras.