Ang Mga Gantimpala ng Gobyerno upang Magsimula ng Isang Sakahan

Ang agrikultura, tulad ng anumang negosyo, ay mayroong mahabang listahan ng mga hamon at gastos kapag nagsisimula. Maraming mga magsasaka ang bumaling sa mga pautang o pamigay ng gobyerno upang makapagsimula ng isang sakahan. Ang mga pautang ay may kasamang pagbabayad na may interes. Sa kabilang banda, ang mga gawad ay hindi nangangailangan ng pagbabayad. Bagaman madalas na nakikipagkumpitensya ang mga aplikante para sa mga gawad, ang uri ng pagpopondo ay makakatulong sa mga magsasaka na makalusot sa mga paunang yugto.

Pagsisimula ng Pag-unlad ng Magsasaka at Rancher

Ang mga tagagawa ng agrikultura ay maaaring makahanap ng pagsasanay, edukasyon, pag-abot at tulong na panteknikal upang matulungan silang masimulan ang mga bukid at bukid sa pamamagitan ng Beginning Farmer at Rancher Development Program. Ang National Institute of Food and Agriculture, isang dibisyon ng USDA, ay nagbibigay ng mga gawad sa mga tanggapan ng gobyerno at mga nonprofit sa antas ng estado, lokal, tribo at rehiyon.

Maaaring magbayad ang mga gawad para sa mga aktibidad tulad ng pagbuo ng mga diskarte sa marketing at mga programa sa pangangasiwa ng lupa. Ang pinakamaraming pera na maaaring matanggap ng isang samahan ay $ 250,000 bawat taon. Hindi bababa sa 25 porsyento ng pagpopondo ang dapat mapunta sa pagtulong sa mga hindi pinagsamantalang magsasaka, mga pagkukusa na tumutugon sa limitadong mapagkukunan sa mga bagong magsasaka, at mga programa na makakatulong sa mga manggagawang bukid na nais na maging magsasaka.

Pabahay ng Labor Labor

Isa sa maraming mga hamon ng pagsisimula at pagpapatakbo ng isang sakahan ay ang paghahanap ng mga tao na makakatulong sa pagpapatakbo ng isa. Ang mga manggagawang ito ay kailangan din ng tirahan. Ang tanggapan ng USDA Rural Development ay nagbibigay ng mga gawad upang bumili, magtayo, mag-ayos at mag-ayos ng pabahay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng programa ng Labor Labor Housing Grant at Loan.

Kabilang sa mga karapat-dapat na aplikante ang mga indibidwal na magsasaka, asosasyon sa sakahan, mga korporasyong sakahan ng pamilya, mga tanggapan ng gobyerno, mga tribo ng American Indian, mga nonprofit at asosasyon ng manggagawa. Magagamit ang mga gawad sa mga tanggapan ng gobyerno, tribo, nonprofit at asosasyon ng manggagawa, at ang mga pautang ay magagamit sa lahat. Maaaring magbayad ang pagpopondo para sa pabahay na lampas sa pangunahing mga tirahan tulad ng mga sentro ng pangangalaga ng bata.

Mga Insentibo sa Kalidad sa Kapaligiran

Ang isang maginoo na tagagawa ng agrikultura ay maaaring makatanggap ng hanggang $ 20,000 bawat taon upang lumipat sa organikong pagsasaka mula sa Programang Mga Insentibo sa Kalidad sa USDA ng USDA. Bukas din ang programa sa mga taong sertipikado na sa organikong pagsasaka na nais na mapalawak ang kanilang operasyon. Kasabay ng pagtanggap ng hanggang $ 20,000 sa loob ng isang taon, ang mga tatanggap ng bigyan ay maaari ring mag-aplay ng hanggang sa $ 80,000 sa loob ng anim na taon. Dapat matugunan ng mga kwalipikadong aplikante ang mga pamantayang organikong itinakda ng Serbisyong Pang-agrikultura sa USDA.

Mga Gawad sa Estado at Tulong sa Pinansyal

Ang mga magsasaka ay makakahanap ng mga gawad at iba pang tulong pinansyal sa labas ng Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos. Maraming mga tanggapan ng gobyerno ng estado ang nagbibigay din ng tulong. Ang Kagawaran ng Agrikultura sa Texas, halimbawa, ay mayroong programa ng Young Farmer Grant. Ang mga magsasaka sa pagitan ng edad na 18 at 46 ay maaaring makatanggap ng $ 5,000 hanggang $ 20,000 upang magbayad para sa mga gastos sa pagpapatakbo, hayop, feed at iba pang pangunahing gastos.

Ang mga taong sumusubok na magsimula ng mga bukid ay maaaring makipag-ugnay sa kanilang estado at lokal na tanggapan ng departamento ng agrikultura upang malaman kung anong mga uri ng mga gawad at iba pang tulong ang maaari nilang mailapat.