Batas sa Batas ng Batas sa Kontrata ng California

Ang bawat estado, kasama ang California, ay may isang time frame na tinukoy ng kung kailan ang isang naghahabol ay maaaring maghain ng isang ligal na paghahabol laban sa ibang partido. Pangkalahatan, ang batas ng limitasyon ay mula isa hanggang apat na taon sa California para sa mga kontratang itinatag ng isang nakasulat o oral na kontrata. Ang batas ng mga limitasyon ay tinukoy sa Seksyon 337 ng Code of Civil Procedure ng California. Ang mga timeline ay nakasalalay sa uri ng kontrata at mga tuntunin.

Pagtukoy sa isang Kontrata

Ang isang kontrata ay isang legal na umiiral na kasunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga partido. Ang bawat partido ay nakasaad na may malinaw na tinukoy na mga tungkulin at tungkulin na dapat gampanan upang matupad ang mga tuntunin sa kontrata. Kapag may pumirma sa isang kontrata, hindi lamang sila nakakakuha ng ilang mga karapatan na ipinagkakaloob sa kanila ng kontrata, sumasang-ayon din sila na magkaroon ng mga responsibilidad na nakatalaga sa kanila din. Mag-isip tungkol sa isang kontrata sa real estate. Sumasang-ayon ang isang partido na magbayad ng isang halaga ng pera upang makakuha ng pagmamay-ari ng isang bahay. Ang kabilang partido ay nakakakuha ng karapatan sa isang malaking halaga ng cash ngunit kung ang ilang mga obligasyon ay natutugunan sa proseso ng escrow na kasama ang mga pagsisiwalat at pagbakante sa pag-aari sa itinalagang petsa.

Para sa isang nakasulat o oral na kontrata upang maging wasto, dapat mayroong isang sama-samang kasunduan ng mga tuntunin. Ang parehong partido ay dapat magkaroon ng isang malinaw na pag-unawa sa mga tuntunin ng kontrata. Ang isang partido ay nag-aalok ng mga tuntunin, habang ang ibang partido ay tumatanggap ng mga tuntunin. Ang lahat ng mga kontrata ay dapat na may pagsasaalang-alang, nangangahulugan ng ilang halaga ng pera na ipinagpapalit sa alok at pagtanggap ng kontrata.

Pagsisimula ng Batas ng Limitasyon na Orasan

Nagsisimula ang batas ng mga limitasyon sa orasan kapag nangyari ang paglabag. Kung gayon kung ang isang tao ay gumawa ng isang oral na kontrata noong Enero 1, 2017, at ang kabilang partido ay nabigo na gampanan ang kanyang mga obligasyon sa kontrata at tanggalin ito noong Hulyo 1, 2017, ang unang partido ay hanggang Hunyo 30, 2019, upang maghain ng isang ligal na paghahabol . Ang batas ng California ng mga limitasyon para sa paglabag sa mga tuntunin sa kontrata ay nakasalalay sa kung ito ay isang oral o nakasulat na kontrata.

Ang patunay ng mga kontrata sa bibig ay karaniwang nagsisimula sa ilang uri ng pagbabayad tulad ng isang nakanselang pagtaguyod ng kontrata. Ang isang tao ay may dalawang taon mula sa paglabag o recision ng kontrata upang maghain ng isang paghahabol. Ang mga pangkalahatang nakasulat na kontrata ay may hanggang sa apat na taong oras mula sa paglabag o pag-recite ng petsa ng kontrata.

Ang mga kontrata na kinasasangkutan ng isang promissory note o isang draft ng bangko na tinanggihan o tinanggihan ay nagtagal ng mga time frame. Ang isang tala ng promisoryo ay may anim na taon mula sa takdang takdang hinihiling upang magsampa ng ligal na aksyon para sa paglabag sa kontrata. Ang iba pang mga kontrata kung saan ang isang draft ay hindi pinarangalan ng bangko ay may tatlong taon mula sa draft o hanggang sa 10 taon mula sa petsa ng pagsulat ng draft. Halimbawa, kung ang draft ay isinulat noong Pebrero 1, 2015, ang tumatanggap na partido ay may 10 taon mula sa petsang iyon upang mag-file.

Pagpapalawak ng Batas ng Mga Limitasyon

Ang kakayahang magpalawak ng isang batas ng mga limitasyon ay umiiral sa California. Ang term na tolling ay tumutukoy sa pagkilos ng pagsuspinde ng batas ng mga limitasyon sa isang tagal ng panahon, kadalasan kapag ang isang partido ay hindi makapag-claim. Kasama sa mga karaniwang halimbawa ng tolling ang mga paglabag kung saan ang partido ay menor de edad, ang isang tao ay nasa bilangguan, itinuturing na sira ang ulo o kung hindi man ay may kakayahan.

Ititigil ng tolling ang orasan sa batas ng mga limitasyon hanggang sa oras na kung saan ang partido ay may kakayahang tugunan ang habol. Sa panahong iyon, nagsisimula muli ang orasan batay sa kakayahan ng mga partido.

Pagpapaikli ng batas ng mga limitasyon

Pinapayagan ng ilang mga kontrata ang parehong partido na paikliin ang ligal na batas ng mga limitasyon sa mga kontrata. Ang mga tuntuning ito ay ligal at may bisa, hangga't nauunawaan ng kapwa partido ang mga ligal na karapatan na tinatawagan nila, at bibigyan pa rin ng angkop na oras upang gumawa ng ligal na aksyon. Mahalaga, ang mga partido ay hindi ganap na talikdan ang mga karapatan at dapat magkaroon ng kakayahang gumawa ng aksyon, kung mayroong paglabag.

Sa kasong ito, sa batas ng pandaraya ng mga limitasyon, maaaring mailapat ang mga pamantayan ng California, kung sinubukan ng isang partido na mapanlinlang na sabihin ang mga ligal na karapatan bilang pamantayan. Ang tagal ng panahon para sa pandaraya ay tatlong taon upang maghain ng isang paghahabol sa loob ng batas ng mga limitasyon.