Paano Magsagawa ng isang Panloob na Proseso ng Proseso ng Control

Bilang bahagi ng isang audit sa pahayag ng pananalapi, kinakailangan ang mga auditor na makakuha ng isang pag-unawa sa panloob na control system ng isang kumpanya. Tinukoy ng Clifton Gunderson CPAs at Consultants ang panloob na kontrol bilang isang magkakaugnay na web ng mga patakaran, pamamaraan, pag-uugali at pagkilos na makamit ang isang nais na resulta. Ang nais na mga resulta ay upang makabuo ng mga pahayag sa pananalapi na walang materyal na maling pahayag at upang magbigay ng mga gumagamit ng pahayag sa pananalapi ng isang malinaw na larawan ng posisyon sa pananalapi ng samahan. Sinusuri ng mga auditor ang proseso ng panloob na pagkontrol sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga walkthrough upang matasa ang pangkalahatang panganib ng materyal na maling pahayag sa mga pahayag sa pananalapi.

1

Dokumento ng makabuluhang mga klase sa transaksyon. Ayon sa Patnubay sa Pagsusuri sa Panganib sa Audit, ang mga makabuluhang klase sa transaksyon ay ang mga nasa pagpapatakbo ng isang kumpanya na susi sa mga pahayag sa pananalapi dahil sa dami o dolyar na halaga ng transaksyon. Habang ang pag-audit ng isang tingi negosyo, ang isang auditor ay maaaring makilala ang mga resibo ng cash bilang isang makabuluhang klase sa transaksyon dahil ang kumpanya ay tumatanggap ng cash maraming beses sa buong taon. Idokumento ang lahat ng makabuluhang mga klase sa transaksyon at hilingin sa kliyente na magbigay ng isang paglalarawan ng mga pamamaraan para sa bawat klase.

2

Makuha at idokumento ang isang pag-unawa sa sistema ng kliyente ng mga panloob na kontrol. Tanungin ang pamamahala kung paano nakumpleto ang mga proseso. Habang ang pag-audit sa mga transaksyon sa benta, halimbawa, maaaring tanungin ng isang auditor kung sino ang nangongolekta ng cash, kung kailan kinokolekta ang cash at kung paano nakolekta ang cash. Bilang karagdagan sa pagkuha ng isang pag-unawa sa panloob na proseso ng kontrol, ang American Institute of Certified Public Accountants 'Statement on Auditing Standard 109 ay nangangailangan ng isang auditor upang idokumento ang pag-unawa sa samahan at sa kapaligiran. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbalangkas ng mga checklist, flowchart o pagsasalaysay, o pagsasagawa ng mga panloob na questionnaire ng kontrol.

3

Tingnan at idokumento ang isang halimbawang transaksyon mula sa bawat natukoy na klase ng transaksyon. Gumamit ng dokumentasyon ng panloob na kontrol upang matukoy kung ang mga sample na transaksyon ay tamang dumaloy sa pamamagitan ng panloob na control system. Halimbawa, maaaring obserbahan ng isang awditor ang isang customer na nagbabayad ng cash sa isang awtorisadong cashier sa oras ng pagbili. Pagkatapos ay idokumento niya ang mga detalye ng transaksyon, tulad ng halaga ng petsa at dolyar, at tinutukoy kung mayroong anumang mga pagkakaiba mula sa naitala na mga pamamaraang panloob na kontrol.

4

Talakayin ang mga resulta sa pamamahala at mga pagbabago sa dokumento sa mga pagtatasa ng peligro batay sa mga resulta. Tulad ng hinihiling ng AICPA Statement on Auditing Standard 115, iugnay ang mga natuklasan sa pamamahala sa isang nakasulat na komunikasyon. Bilang karagdagan, idokumento kung ang pagsusuri ng panloob na control system ay tumaas o nagbawas ng peligro na maaaring maganap ang isang materyal na maling pahayag sa mga pahayag sa pananalapi.