Ang Pananagutan sa Buwis ng Pagkuha ng isang Subkontraktor

Ang mga subkontraktor ay nagbibigay ng mahalagang serbisyo, pananaw at suporta sa mga negosyong nangangailangan ng pansamantalang kawani o mga tukoy na hanay ng kasanayan na wala sa mga regular na empleyado. Karaniwang gumagana ang mga subkontraktor para sa mga pangkalahatang kontratista na tinanggap ng isang negosyo. Ang pag-unawa sa mga responsibilidad sa buwis hinggil sa ugnayan ng client-subkontraktor ay makakatulong na maiwasan ang isang negosyo na mai-misclassify ang mga subcontractor, empleyado at iba pa sa mga pagbabalik ng buwis sa negosyo. Ang mga subkontraktor ay responsable para sa pagsubaybay at pagbabayad ng buwis sa kita na nakuha sa isang taon.

Ano ang isang Subcontractor?

Ang isang subkontraktor ay maaaring nagtatrabaho sa sarili at magbigay ng pagkonsulta, disenyo ng grapiko, pagsulat at pag-edit o pangangalap ng datos at pagtatasa ng mga serbisyo sa mga pangkalahatang kontratista o magtrabaho para sa isang temp ahensya o serbisyo ng kawani. Sa ilang mga kaso, ang mga pangkalahatang kontratista ay kumukuha ng iba pang mga pangkalahatang kontratista upang kumilos bilang mga subkontraktor sa isang proyekto. Ang mga subkontraktor, hindi katulad ng mga independiyenteng kontratista, ay hindi gumagana nang direkta para sa isang kliyente, sa halip ay para sa kontratista ng kliyente.

Ang pagkuha ng mga Pangkalahatang Kontratista at Subkontraktor

Ang mga negosyong kumukuha ng mga pangkalahatang kontratista ay dapat maghanap ng limitadong mga kumpanya ng pananagutan at mga korporasyon na taliwas sa nag-iisang pagmamay-ari o pakikipagsosyo. Ang mga istraktura ng negosyo ng Corporation at LLC ay nagdaragdag ng kredibilidad at nagbibigay ng agarang pagkakaiba sa pagitan ng iyong negosyo at ng pangkalahatang kontratista at mga subkontraktor. Ang mga korporasyon at LLCs ay dapat mag-file ng mga pagbabalik sa buwis sa negosyo na taliwas sa nag-iisang pagmamay-ari at pakikipagsosyo na nagbabayad ng buwis sa negosyo sa pamamagitan ng mga pagbabalik sa buwis ng personal na kita. Ang pagkakaiba na ito ay tumutulong na maiwasan ang isang pag-audit ng IRS.

Mga Pananagutan sa Buwis

Ang lahat ng mga subkontraktor ay dapat mag-file at magbayad ng mga buwis kabilang ang estado, lokal at pederal na kita at buwis sa sariling pagtatrabaho sa kanilang sarili. Ang pangkalahatang kontratista ay dapat mag-file ng IRS Form 1099-MISC kung kumita ang subkontraktor ng higit sa $ 600.

Kasunduan sa Subkontraktor

Ang mga kasunduan sa subkontraktor ay dapat na malinaw na binabalangkas ang papel at responsibilidad ng subkontraktor kasama ang mga deadline para sa maihahatid, tagal ng impormasyon ng kontrata at pananagutan sa buwis. Dapat sabihin ng kasunduan na hindi ang pangkalahatang kontratista o ang kliyente ay responsable para sa pagbabayad ng buwis sa kita na nakuha mula sa trabahong ginampanan ng subcontrator at na ang subkontraktor ay responsable lamang para sa pag-angkin, pag-file at pagbabayad ng lahat ng buwis ng estado, lokal at federal.

Subcontractor kumpara sa empleyado

Ang pagpapanatili ng paghihiwalay sa pagitan ng mga subkontraktor at mga gawain ng empleyado ay tumutulong na maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan o pag-angkin ng maling pag-uuri ng empleyado ng IRS. Ang mga subkontraktor ay dapat na gumana lamang sa mga proyekto at gawain na nakatalaga sa kasunduan sa subkontraktor, dapat na gumana nang malayuan o sa isang pansamantalang istasyon ng trabaho at dapat magbigay ng kagamitan sa computer at iba pang mga electronics na kinakailangan upang maisagawa ang mga gawain maliban kung nakasaad sa kasunduan.