Ano ang Isang Pahayag sa Kita na Badyet?

Ang isang pahayag ng kita para sa isang negosyo ay nag-uulat ng mga kita at gastos para sa isang naibigay na tagal ng panahon, karaniwang sa buwan, quarter o taon. Ang isang badyet na pahayag sa kita ay isang hinulaang pahayag sa kita para sa isang hinaharap na tagal ng panahon, at tinatawag din itong isang pro forma income statement.

Layunin sa Pagpaplano

Ang badyet na pahayag ng kita ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagpaplano sa pananalapi ng isang negosyo. Ang badyet na pahayag ng kita, kasama ang isang naka-budget na sheet ng balanse, ay maaaring makatulong sa isang negosyo na matukoy kung ang mga plano nito ay magagawa sa pananalapi. Ang isang negosyo ay maaaring bumuo at maghambing ng iba't ibang mga pagpapakita ng badyet upang matulungan sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa kung aling mga proyekto ang dapat ituloy ng negosyo at kung paano ito maaaring bayaran para sa kanila.

Layunin

Matapos ang katotohanan, maaaring ihambing ng isang negosyo ang naka-budget at aktwal na mga pahayag sa kita upang pag-aralan ang pagganap ng negosyo, matukoy kung ang negosyo ay nasa nais na kurso at magpasya kung kailangang gawin. Ang paghahambing na ito ay tumutulong din sa paghahanda ng mga badyet na pahayag ng kita para sa paparating na mga panahon.

Iba Pang Mga Gamit

Ang mga nagpapahiram at potensyal na mamumuhunan ay madalas na nais na makita ang isang badyet na pahayag ng kita bilang bahagi ng inaasahang pahayag sa pananalapi na ginamit sa paggawa ng mga pagpapasya sa pagpapautang at pamumuhunan. Para sa kadahilanang ito, ang lahat ng mga pagpapalagay na pinagbabatayan ng isang badyet na pahayag ng kita ay dapat na makatwiran at matugunan ang mga pamantayan ng propesyonal na accounting.

Paghahanda ng Pahayag

Ang paghahanda ng badyet na pahayag ng kita ay dumating pagkatapos maghanda ng iba pang mga bahagi ng badyet, kabilang ang para sa mga benta, pagbili, produksyon at administratibong gastos. Sa isang kumpanya na may higit sa isang kagawaran, ang bawat departamento ay kailangang magbigay ng data sa pananalapi na napupunta sa mga badyet na pahayag sa pananalapi ng kumpanya. Ang isang inaasahang pahayag ng kita ay naglalaman ng parehong mga item sa isang aktwal na pahayag sa kita, kabilang ang kita, gastos ng mga kalakal na nabili, kabuuang kita, gastos sa pagpapatakbo, pamumura, netong kita bago ang buwis, buwis at netong kita pagkatapos ng buwis.