Ano ang Ginagawa ng Pag-uulat sa Isang Tao sa YouTube?

Ang mga karga ng nilalaman ay idinagdag sa YouTube araw-araw - at dahil ito ay isa sa pinakamalaking mga search engine ng video, hindi dapat sorpresa na may mga oras na hindi naaangkop o iligal na nilalaman ang tumatama sa Web. Ang YouTube ay mayroong isang hanay ng mga alituntunin sa pamayanan na dapat sundin ng lahat ng mga gumagamit kapag nagsumite ng mga video. Kung ikaw ay naiulat o mag-uulat tungkol sa isang tao, mahalagang malaman kung paano at kailan nagaganap ang mga paglabag at kung ano ang nangyayari pagkatapos maabisuhan ang YouTube.

Pag-flag

Tinantya ng YouTube na higit sa 72 oras na halaga ng mga video ang na-upload sa site bawat minuto. Upang matulungan ang pag-filter ng nilalaman, pinapayagan ng YouTube ang mga gumagamit na mag-flag ng hindi naaangkop na nilalaman upang masuri ito ng kanilang kawani. Ang mga naka-flag na video ay sinusuri ng buong oras ng mga kasapi ng YouTube para sa iba't ibang mga kadahilanan. Kung nag-flag ka ng isang video o may nag-flag ng iyong video, hindi ito nangangahulugang ibabawas ito. Nakasaad sa YouTube na aalisin lamang ang mga video kung lumalabag sa mga alituntunin. Maaaring i-flag ang mga video dahil sa malinaw o hindi naaangkop para sa lahat ng edad. Ang mga gumagamit na nag-flag ng mga video ay pinananatiling hindi nagpapakilala, ngunit ang gumagamit na nagsumite ng video ay inaabisuhan pa rin na ang kanilang video ay na-flag at isinasaalang-alang sa ngayon.

Pag-uulat

Ang mga gumagamit na pakiramdam na hindi sapat ang pagpipilian sa pag-flag ay maaaring mag-ulat ng isang video nang direkta sa YouTube. Mas seryoso ang pag-uulat kaysa sa pag-flag ng isang video; samakatuwid, ang sinumang nag-uulat ay dapat tiyakin na ang ulat ay dahil sa isang malinaw na paglabag sa mga alituntunin ng YouTube. Ang ilang mga karaniwang kadahilanan para sa pag-uulat ay maaaring magsama ng pagpapanggap, mga spam o phishing na video, pagbabanta, cyberbullying at kahit mga video ng pagkamatay o pinsala.

Mga Isyu sa Copyright

Seryosong sineseryoso ng YouTube ang paglabag sa copyright. Kung ang iyong video o isang video na nakita mong online ay lumalabag sa isang copyright, maaari itong i-flag at susuriin ito ng mga kawani ng YouTube. Sa loob ng isang reklamo sa copyright, dapat malinaw na ilarawan ng nagrereklamo kung saan nagaganap ang paglabag, kilalanin ang Web address ng video at magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnay upang mapatunayan ng kawani ng YouTube ang paglabag sa paglabag.

Nagwelga

Ang mga uploader ng video ay hindi awtomatikong pinagbawalan mula sa site kung ang kanilang nilalaman ay tinanggal. Sa halip, lumilikha ang YouTube ng patnubay sa pamayanan o mga pag-welga sa copyright - kapwa may kanya-kanyang hiwalay na bilang ng welga. Kapag nakatanggap ang isang gumagamit ng welga ng gabay, ang unang welga ay isang babala, habang ang pangalawang welga sa parehong anim na buwan na panahon ay pagbabawalan ang gumagamit na mag-upload ng dalawang linggo. Ang pangatlong welga na nagaganap sa parehong panahon ay nagreresulta sa pagwawakas. Ang mga gumagamit ay hindi nakakatanggap ng welga kung ang nilalaman ay tinanggal para sa kanilang sariling kaligtasan. Maaaring limitahan ng mga strike sa copyright ang pag-access ng isang gumagamit ng YouTube sa mga tampok sa site, ngunit tatanggalin lamang ito pagkatapos ng tatlong pag-welga sa loob ng anim na buwan na panahon. Ang mga gumagamit na may mga welga sa copyright ay dapat ding kumpletuhin ang isang kurso sa Copyright School ng YouTube upang maalis ang mga welga.

Pagwawakas ng Account

Maaaring wakasan ng YouTube ang mga account ng gumagamit. Kapag nangyari ito, hindi pinapayagan ang isang gumagamit na mag-access o kahit na lumikha ng mga karagdagang YouTube account. Ang mga gumagamit na may maraming mga paglabag laban sa mga alituntunin o mga tuntunin ng serbisyo ng site ay maaaring wakasan. Kung ang isang video ay naiulat para sa matinding pang-aabuso - tulad ng mapanirang pag-uugali - maaaring wakasan kaagad ang isang account. Ang mga video sa YouTube na iniulat para sa panliligalig, pagpapanggap at pagkapoot ay maaari ring wakasan nang walang welga o babala.