Ano ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Pormal at Hindi Pormal na Paggawa?

Sa sandaling isang kababalaghan sa mga umuunlad na bansa, ang impormal na trabaho ay tumataas sa mayayaman na mga bansa sa Kanluran bilang resulta ng pag-urong sa ekonomiya sa buong mundo na nagsimula noong 2008. Ilan sa mga mas malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pormal at di pormal na sentro ng trabaho sa pagbabayad, mga kontrata at regulasyon ng gobyerno.

Pormal na Mga Sitwasyon sa Trabaho

Ang isang pangkaraniwang sitwasyon sa pagtatrabaho para sa maraming mga manggagawa sa Estados Unidos ay nagsasama ng pagtatrabaho para sa isang kumpanya at pagkakaroon ng ilang uri ng kasunduan sa pagtatrabaho, itinakda ang bayad at / o mga benepisyo, isang matatag na lokasyon, regular na oras at ilang uri ng mga buwis sa payroll at kontribusyon sa Social Security.

Maraming mga kontrata ang pandiwang at bukas, na nangangahulugang tumatanggap ang empleyado ng parehong taunang kabayaran, oras at karga sa trabaho nang hindi kinakailangang pumirma ng isang bagong kontrata bawat taon. Maaaring makipag-ayos ang empleyado para sa pagtaas o pagbabago sa pangyayari sa trabaho, o maaaring mag-alok ang employer ng pagtaas, bonus o promosyon, ngunit ang mga partido ay hindi pumirma ng isang bagong kontrata. Sa kaso ng mga empleyado ng unyon, ang mga sitwasyon sa trabaho ay mas pormal, na may nakasulat na mga kontrata na pamantayan.

Hindi Pormal na Mga Sitwasyon sa Trabaho

Ang isang impormal na sitwasyon sa pagtatrabaho ay nangangahulugang ang taong gumagawa ng trabaho ay may kaunti o walang seguridad sa trabaho, walang kontrata at maaaring wala ang parehong employer nang higit sa ilang linggo o buwan. Ang Joseph Rowntree Foundation, isang samahan sa pananaliksik sa patakaran, ay nagbanggit ng tatlong pangunahing pagkakakilanlan ng impormal na pagtatrabaho: mababang sahod, kaunting benepisyo at limitadong oras. Ang isang impormal na manggagawa ay madalas na isang kontratista sa halip na isang empleyado, walang uniporme o dress code, maaaring maging isang pana-panahong o temp na manggagawa, lumipat mula sa employer hanggang sa employer, walang mga buwis na kinuha mula sa kanyang mga tseke sa suweldo at gumagana sa ganitong paraan ng kinakailangan nang mas madalas kaysa sa pagnanasa.

Iba't ibang Mga Kapaligiran sa Trabaho

Ang mga pormal na kapaligiran sa pagtatrabaho ay madalas na nagsasama ng oryentasyon ng empleyado, isang code ng damit, isang regular na lugar ng trabaho, mga patakaran at pamamaraan ng kumpanya, isang hierarchy na maaaring umakyat ang mga manggagawa kung manatili sila sa isang kumpanya, mas maraming mga patakaran ng gobyerno na kumokontrol sa paggamot ng mga empleyado, buwis sa payroll, isang tumataas na sahod mas matagal ang isang empleyado na mananatili sa kumpanya at representasyon ng empleyado. Ang mga impormal na kapaligiran sa trabaho ay maaaring may kasamang mababang-bihasang paggawa na nangangailangan ng kaunting pagsasanay, oryentasyon o pangangasiwa; hindi regular na oras; iba't ibang mga site ng trabaho; at mas kaunting mga pagkakataon para sa mga empleyado na mag-file ng mga hinaing.

Ang isang impormal na sitwasyon sa pagtatrabaho ay maaaring isama ang isang taong kumukuha ng part-time na trabaho bilang isang weyter o waitress sa gabi o katapusan ng linggo, isang telemarketer na nagtatrabaho mula sa bahay, isang kamay sa bukid sa setting ng agrikultura sa panahon ng abala o paghuhugas ng pinggan upang kumita ng labis na pera o may hawak na isang karatula sa labas ng negosyo upang makaakit ng mga sasakyang dumadaan.

Ang ilang mga impormal na sitwasyon sa pagtatrabaho ay maaaring maging kapaki-pakinabang, tulad ng mga taong may mga kasanayan na kumukuha bilang mga consultant sa isang batayan ng kontrata sa isang mataas na oras-oras na rate, nagtatrabaho nang malayuan o pumupunta sa negosyo ng kliyente nang hindi regular. Pinipili ng mga taong ito kung kailan at saan magtrabaho, at madalas na pinahihintay sa mga linggo o buwan upang magbakasyon o magtrabaho sa mga proyektong pangnegosyo. Ang ilang mga pamilya ay lumilikha ng mga kabahayan na may dalawahang kita sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang kasosyo na nagtatrabaho ng part-time habang ang mga bata ay nasa paaralan.

Mga Dahilan para sa Impormal na Trabaho

Ang mga employer ay kagaya ng mga impormal na sitwasyon sa pagtatrabaho sapagkat maaari silang magbayad ng mas mababang sahod, dapat magbigay ng kaunti o walang mga benepisyo at maaaring kumuha lamang ng mga manggagawa kapag kailangan nila sila. Ito ay mahalaga sa mga negosyong mayroong pana-panahong pagtatrabaho o mga pagbebenta ng dami ng benta na nagsasanhi ng hindi pantay na mga iskedyul ng produksyon. Kapag nangyari ang huli, maaaring ihulog ng mga negosyo ang mga manggagawa sa mabagal na oras, sa halip na panatilihin silang buong taon dahil sa mga kontrata sa trabaho. Ang ilan sa mga manggagawa ay mas gusto ang mga impormal na sitwasyon sa pagtatrabaho sapagkat binibigyan sila ng kalayaan at kakayahang umangkop upang maghanap ng maraming interes, habang ang iba ay impormal na nagtatrabaho dahil hindi sila makahanap ng pormal na trabaho at nangangailangan ng kita upang mabayaran ang kanilang mga bayarin.