Mga halimbawa ng isang Code of Ethics para sa Negosyo

Ang isang code ng etika sa negosyo ay isang pangkat ng mga patakaran batay sa mga batas at halagang nais ng isang kumpanya na sumunod sa lahat ng mga empleyado. Ang magkakaibang uri ng industriya ay may magkakaibang mga kinakailangan sa pagkontrol na bahagyang namamahala sa code ng etika ng isang kumpanya. Ang lahat ng mga kumpanya ay maaaring magtakda ng kanilang sariling mga patakaran na nakabatay sa halaga bilang bahagi ng tatak ng kumpanya. Gumamit ng mga halimbawa ng code ng etika upang makatulong kapag lumilikha ng iyong mga patakaran.

Mga Patakaran sa Pagkakumpidensyal at Pagkapribado

Sa mga nagdaang taon, maraming mga kumpanya at ahensya ang nabiktima ng mga hacker na nagnanakaw ng impormasyon ng kliyente o pagmamay-ari na data. Ang isang seksyon ng code ng etika ay maaaring mangailangan na mapanatili ang pagiging kompidensiyal ng mga empleyado kapag hinahawakan ang personal o pribadong impormasyon ng mga customer. Magsama rin ng isang katulad na patakaran na nauugnay sa mga lihim ng kumpanya. Ang mga patakaran sa privacy ay higit pa sa isang bagay na dapat mong gawin bilang isang may-ari ng negosyo, kinokontrol at hinihingi ng batas ang mga ito kung kailan kinokolekta ng anumang kumpanya ang personal at pribadong impormasyon. Sanayin ang mga empleyado sa pinakamahuhusay na kasanayan upang mapanatili ang personal na impormasyon mula sa kamay ng mga masasamang tao.

Mga Patakaran sa Propesyonal na Hitsura

Ang iyong kumpanya ay maaaring may isang code sa damit o patakaran sa pananamit. Maaari itong magsama ng isang unipormeng shirt para sa mga nagbibigay ng serbisyo, isang suit at kurbatang para sa kinatawan ng account o kaswal na negosyo para sa Biyernes. Ang isinusuot ng isang tao ay bahagi ng code na batay sa halaga ng code ng etika. Maaari mo ring sabihin na nais mong malinis at masiksik ang damit ng mga empleyado; ang isang paglilinis na serbisyo na papasok sa bahay ng isang tao ay lilitaw na mas propesyonal kung magpakita ang mga empleyado ng suot na mga kamiseta ng kumpanya na malinis at walang kulubot.

Pagtataguyod ng Mga Kasanayan sa Green na Negosyo

Ang isa pang paksa na batay sa halaga ng paksa ng etika ay nagtataguyod ng berde at pangkalikasan na mga kasanayan sa negosyo. Madalas na kasama rito ang paglilimita sa pagkonsumo ng papel ngunit may kinalaman din sa pag-recycle, pagtatapon ng basura at mga uri ng produktong ginagamit ng kumpanya upang mabawasan ang carbon footprint. Ang parehong kumpanya ng paglilinis ay maaaring mangailangan na ang lahat ng mga produkto ay sundin ang mga tiyak na pamantayan sa kaligtasan ng kapaligiran para sa mga tao, alagang hayop at kapaligiran.

Pagsunod sa Batas

Ang pagsunod sa batas ay isang paksa ng paksa ng etika na tila hindi mo kailangang sabihin ito. Gayunpaman, ang pag-alam na ang mga empleyado ay lumabag sa batas alinman sa panahon o pagkatapos ng trabaho ay maaaring makaapekto sa tatak ng isang kumpanya. Halimbawa, ang isang tindahan ng bulaklak ay maaaring mangailangan na ang lahat ng mga drayber ng paghahatid ay mapanatili ang isang malinis na record sa pagmamaneho. Kung ang isang empleyado ay nakakakuha ng isang DUI pagkatapos ng trabaho, maaari itong makaapekto sa kanyang kakayahang gawin ang kanyang trabaho, kahit na ang aktibidad ay hindi sa panahon ng kanyang paglilipat ngunit ito ay isang kinakailangang bahagi ng code ng etika.

Mga Patakaran sa Pag-aalaga at Pagsasaalang-alang

Madalas na pakiramdam ng mga mamimili na ang mga negosyo ay nandiyan lamang para sa pera at mabilis na pagbebenta. Napuno sila ng mga pitches sa pagbebenta buong araw. Bilang bahagi ng code ng etika nito, maaaring maitaguyod ng iyong kumpanya, na ang mga empleyado ay nagsasagawa ng negosyo sa isang maalaga, maingat na pamamaraan. Mag-isip tungkol sa isang tagapagbigay ng pangangalaga sa bahay na nakikipagtulungan sa mga nakatatandang mamamayan at kanilang mga mahal sa buhay; ang paggagamot sa pasyente at pamilya sa paraang nagpapakita ng pangangalaga ay maaaring lubos na madagdagan ang kakayahang makakuha ng mga bagong kliyente.

Ang ganitong uri ng code na batay sa halaga ng etika ay isang paksang dapat ipaliwanag nang malinaw ng mga employer sa dokumento at upang sanayin ang mga empleyado kung ano ang mga inaasahan para sa isang mapagmalasakit, maalalahanin na empleyado.