Gaano karaming Mga Oras Bawat Linggo Maaaring Magtrabaho ang isang Empleyado?

Ang oras-oras na workweek ng isang empleyado ay nakasalalay sa industriya at antas ng responsibilidad ng empleyado. Kinokontrol ng Fair Labor Standards Act (FLSA) kung paano binabayaran ng mga employer ang kanilang mga empleyado, ngunit walang itinakdang pamantayan sa bilang ng mga oras na maaaring gumana ang mga empleyado. Ang mga employer ay malayang matukoy ang bilang na iyon para sa bawat empleyado. Kapag ginagawa ang pagpapasiya na ito, dapat isaalang-alang ng mga employer ang kanilang mga pangangailangan at ang mga empleyado.

Mga Manggagawa sa Matanda

Hindi nililimitahan ng FLSA ang bilang ng mga oras na maaaring magtrabaho ang isang empleyado bawat linggo. Ang mga empleyado ay ikinategorya bilang alinman sa full-time o part-time. Ang mga employer ay malayang matukoy ang mga oras-oras na kinakailangan para sa pag-uuri ng empleyado, ngunit dapat itong isulat sa isang opisyal na dokumento ng employer tulad ng isang manwal ng empleyado o magkakahiwalay na pahayag ng patakaran. Ang average na workweek para sa mga full-time na empleyado sa Estados Unidos ay 41.5 na oras, ayon sa USA Today.

Mga menor de edad na empleyado

Pinaghihigpitan ng Fair Labor Standards Act ang mga oras na maaaring magtrabaho ang mga empleyado na edad 14 at 15, sa pagitan lamang ng 7 ng umaga at 7 ng gabi. (9 ng gabi mula Hunyo 1 hanggang Araw ng Paggawa), ayon sa Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos. Maaari silang magtrabaho ng tatlong oras bawat araw sa araw ng pag-aaral, walong oras sa araw na hindi pang-paaralan at hindi hihigit sa 40 oras sa isang linggong hindi pang-paaralan. Ipinagbawal din sa kanila ang pagtatrabaho sa oras ng pag-aaral.

Bawat Oras at Sahod

Dapat iuri ng mga employer ang lahat ng empleyado bilang oras-oras o sahod, ayon sa FLSA. Ang mga empleyado bawat oras ay binabayaran ng oras, at gumagawa ng hindi bababa sa minimum na sahod ng pederal, habang ang mga empleyado na may suweldo ay may isang nakatakdang sahod na hindi bababa sa $455 lingguhan Ang mga tungkulin sa trabaho ng mga oras-oras at suweldo na empleyado ay dapat na magkahiwalay, at dapat iwasan ng isang tagapag-empleyo ang paghahalo ng suweldo at oras-oras na mga tungkulin ng empleyado hangga't maaari.

Overtime

Ang mga empleyado sa bawat oras na nagtatrabaho nang higit sa 40 oras sa isang pamantayan sa trabaho ay dapat tumanggap ng obertaym na bayad para sa lahat ng oras sa itaas ng 40. Ang overtime pay ay isa at kalahating beses na rate ng oras-oras na empleyado Ang mga employer ay hindi kinakailangang magbayad ng obertaym sa mga empleyado na may suweldo, kahit na sa ilang industriya, tulad ng mga benta, ang mga empleyado na may suweldo ay minsan ay binabayaran ng obertaym.

Pagsasaalang-alang

Bagaman walang itinakdang patnubay para sa maximum na oras na pinapayagan na magtrabaho sa isang araw, dapat iwasan ng isang negosyo ang labis na pagtatrabaho sa mga empleyado nito, kung maaari. Sa kabaligtaran, ang isang employer na underworking sa mga empleyado nito ay maaaring gumawa ng isang seryosong error, pati na rin. Ang mga sobrang trabahong empleyado ay maaaring maging hindi nasisiyahan at maghanap ng iba pang trabaho, samantalang ang mga empleyado na walang trabaho ay maghahanap ng ibang trabaho kung hindi sila sapat na mabayaran upang maibigay ang kanilang pangunahing mga pangangailangan.

Sa bawat kontrata sa mga empleyado na may suweldo, madalas mayroong isang minimum na lingguhang bilang ng mga oras na kinakailangan upang magtrabaho, karaniwang mga 40 na oras para sa isang full-time na empleyado. Ang minimum na part-time na oras bawat linggo ay maaari ding kailanganin para sa isang part-time na kontrata.