Ano ang Pagkakaiba sa pagitan ng Awtorisadong Stock at Inisyu ng Stock?

Ang pagsasama ng isang negosyo ay nangangahulugang pagbibigay ng stock sa karamihan ng mga kaso. Ang isang may-ari ng negosyo ay dapat isaalang-alang hindi lamang kung gaano karaming mga pagbabahagi ng stock ang kailangan ng kumpanya sa oras na isinasama nito, ngunit kung gaano karami ang maaaring kailanganin nito sa hinaharap habang lumalaki ang kumpanya at nagdaragdag ng mga namumuhunan. Ang mga dokumento ng pagsasama ay binabaybay kung ilang pagbabahagi ang pinapayagan, o pinahintulutan, na gawing magagamit ng kumpanya. Bahala na ang pamunuan upang magpasya kung ilan sa mga talagang maglalabas.

Awtorisadong Serye sa Klase ng Pagbabahagi

Kapag isinasama ang isang kumpanya, hindi mahalaga ang laki nito, mag-file ito ng isang charter sa gobyerno ng estado. Kadalasang tinatawag na mga artikulo ng pagsasama, ang charter ay nagbibigay ng mga pangunahing kaalaman sa kumpanya: ang pangalan, ang address, ang layunin ng negosyo at iba pa. Ang mga artikulo ng pagsasama ay karaniwang dapat na naglalarawan ng istraktura ng stock ng bagong korporasyon - partikular, kung anong mga uri ng stock ang ipamahagi nito sa mga may-ari nito at ang kabuuang bilang ng mga pagbabahagi na maaari itong magamit. Ang numerong iyon ay ang mga awtorisadong pagbabahagi ng kumpanya.

Ang mga shareholder ay may karapatang bumoto sa anumang ipinanukalang pagbabago sa awtorisadong stock ng isang kumpanya, ulat ng Accounting Coach. Iyon ay dahil ang pagbabago ng istraktura ng stock ay magkakaroon ng direktang epekto sa stake ng pagmamay-ari ng shareholder sa kumpanya.

Ito ay isang Maximum

Ang pinahintulutang bilang ng mga pagbabahagi ay ang maximum na bilang na maaring ibenta ng kumpanya. Gayunpaman, hindi obligado ang kumpanya na gawin ang maraming pagbabahagi na magagamit. Sa katunayan, maraming mga kumpanya ang nagpapahintulot sa higit na maraming pagbabahagi kaysa sa kanilang ibinebenta. Halimbawa, ang isang kumpanya ay maaaring magkaroon ng 5 milyong mga awtorisadong pagbabahagi ngunit nagbebenta lamang ng 3.5 milyon ng mga pagbabahagi na iyon sa publiko sa panahon ng paunang pag-aalok ng publiko. Maaaring magbenta ang kumpanya ng maraming pagbabahagi, hanggang sa maximum, sa isang pangalawang alay kung kinakailangan upang makalikom ng cash.

Inisyu ang Mga Pagbabahagi at Pagbabahagi ng Treasury

Ang inisyu na stock ay kumakatawan sa mga pagbabahagi na talagang nabili ng kumpanya. Ang isang kumpanya ay maaaring "mag-isyu" ng isang bahagi ng stock nang isang beses lamang. Ibinebenta nito ang bahagi sa isang namumuhunan, na maaaring ibenta ito sa iba. Ang karamihan sa mga transaksyon sa stock ng isang kumpanya ay hindi kasangkot ang kumpanya sa lahat. Ito ay isa lamang namumuhunan na nagbebenta ng na-isyu na stock sa iba pa. Ang mga kumpanya ay maaaring bumili muli ng kanilang sariling pagbabahagi, at ang pagbabahagi na ito ay kilala bilang pagbabahagi ng pananalapi, ulat ng Ready Ratios.

Gayunpaman, kapag ginawa nila ito, ang mga pagbabahagi ng pananalapi na iyon ay mananatiling binibilang bilang "inisyu," sapagkat ang kumpanya ang humahawak sa kanila at maaaring ibenta muli ang mga ito sa paglaon. Para sa isang maliit, mahigpit na gaganapin na korporasyon, ang lahat ng naisyu na pagbabahagi ay maaaring nasa kamay ng kanilang orihinal na mga may-ari - kahit na ang mga miyembro ng parehong pamilya, o isang solong indibidwal.

Inisyu vs. Natitirang

Ang bilang ng mga naisyu na pagbabahagi ay hindi kinakailangan ang bilang sa sirkulasyon - iyon ay, magagamit upang mabili o maibenta. Ang "natitirang" stock ay tumutukoy sa pagbabahagi na naibigay at nananatili sa kamay ng publiko. Ito ay simpleng bilang ng mga naisyu na pagbabahagi na minus ang bilang na binili ng kumpanya at kasalukuyang hawak. Ang mga pagbabahagi na hawak ng kumpanya mismo ay tinatawag na stock ng pananalapi. Ang mga pagbabahagi ay walang karapatan sa pagboto.