Pang-araw-araw na Mga Tungkulin at Gawain sa HR

Ang mga propesyonal sa HR ay isang mahalagang bahagi ng halos anumang malawak na samahan. Ang mga maliliit na may-ari ng negosyo ay nangangailangan ng mga propesyonal sa HR upang pamahalaan ang mga empleyado sa loob ng isang samahan at hawakan ang mga usapin sa pagsasanay, kabayaran at kawani. Ang kahalagahan ng papel na HR ay mahirap sabihin nang labis. Ang departamento ng HR ay nagdadala at nagbibigay ng mga bagong pag-upa at panatilihing napapanahon ang lahat ng iyong mga empleyado sa mga patakaran ng kumpanya at mga bagong pagpapaunlad sa iyong lugar ng negosyo.

Kapag kumukuha ng isang propesyonal sa HR, dapat kang maghanap ng mga kandidato na may mahusay na kasanayan sa pagsasalita, paggawa ng desisyon at serbisyo sa customer. Ang mga karaniwang posisyon ng HR ay dalubhasa sa mapagkukunan ng tao, dalubhasa sa pangangalap, tagapamahala ng mapagkukunan ng tao at tagapanayam sa trabaho.

Pagrekrut ng Mga Bagong empleyado

Ang isa sa mga pangunahing responsibilidad para sa mga propesyonal sa HR ay ang pagkuha ng mga bagong empleyado. Ang mga propesyonal sa HR ay naghahanap ng mga bagong empleyado sa pamamagitan ng maingat na paggawa ng mga paglalarawan sa trabaho upang manghingi ng mga aplikante sa kanyang mga kasanayan, karanasan at mga inaasahan sa suweldo na hinihiling ng iyong kumpanya. Nanguna rin ang HR sa pag-post ng mga listahan ng trabaho, pagdalo sa mga career fair at pagbisita sa mga kolehiyo at unibersidad. Kinakapanayam nila ang mga aplikante tungkol sa kanilang karanasan at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa pagbubukas ng trabaho.

Ang mga propesyonal sa HR ay dapat makipag-ugnay sa mga sanggunian at magsagawa ng mga pagsusuri sa background sa mga aplikante. Matapos ang isang aplikante ay tinanggap, ang taong HR ay nagsasagawa ng oryentasyon ng empleyado na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo at kondisyon sa pagtatrabaho.

Pagpapanatili ng Mga Patakaran at Mga Rekord ng HR

Ang mga propesyonal sa HR ay nagpapanatili ng mga patakaran sa pagtatrabaho sa loob ng isang organisasyong nauugnay sa diskriminasyon, mga patakaran at programa ng tauhan. Ang pagtatrabaho sa iba pang mga tanggapan, ang HR sa pangkalahatan ay may aktibong papel din sa paggawa ng gayong mga patakaran para sa lahat mula sa oras at pagdalo hanggang sa paggamit ng transgender restroom. Dapat ay may kaalaman tungkol sa mga batas sa mapagkukunan ng tao at mga regulasyon ng gobyerno sa isang pambansang antas.

Ang mga HR executive ay karaniwang responsable para sa pagpupulong sa iba pang mga kawani ng ehekutibo upang talakayin ang mga pag-update sa mga patakarang ito. Matapos maitakda ang mga patakarang ito, ipinapaalam nila sa kawani ang tungkol sa anumang mga pagbabago. Ang mga propesyonal sa HR ay nagpapanatili at nagtatago rin ng mga tala sa lahat ng empleyado. Gumagamit sila ng HR software upang maproseso at mai-file ang mga papeles sa mga aplikante sa trabaho at empleyado.

Pangangasiwa sa Mga Program sa Kompensasyon at Kumpanya

Matapos makipagpulong sa mga kawani ng ehekutibo, hawakan ng mga propesyonal ang HR ang kabayaran at mga benepisyo para sa lahat ng mga kawani. Responsable sila para sa pagtatakda ng suweldo para sa isang partikular na posisyon at pag-aayos ng mga benepisyo tulad ng pangangalaga sa kalusugan at pensiyon. Lumilikha din sila ng mga bagong benepisyo para sa mga empleyado tulad ng membership sa gym at diskwento sa mga tingiang tingi para sa mga empleyado. Ang mga propesyonal sa HR ay nag-aayos ng mga aktibidad ng kumpanya para sa mga tauhan tulad ng pag-oorganisa ng isang koponan ng softball o pag-sponsor ng isang piknik.

Habang ang mga tao ay lumalabas sa kumpanya, alinman sa pamamagitan ng pagreretiro o sa pamamagitan ng pagkuha ng trabaho sa ibang lugar, tutulong ang HR sa isang maayos na paglipat, tinitiyak na ang malapit nang maging empleyado ay pamilyar sa kung paano ang mga benepisyo sa pagretiro, mga plano sa kalusugan at iba pang mga benepisyo ay apektado ng pagbabago ng katayuan.

Pangangasiwa sa Mga Alalahanin ng empleyado

Kapag ang mga empleyado ay may mga problema sa mga superbisor o iba pang mga katrabaho, maaari silang ayusin ang isang pagpupulong sa kanilang kagawaran ng HR. Ang mga propesyonal sa HR ay madalas na maging mga referee sa pagitan ng mga empleyado upang hawakan ang mga karaniwang pagtatalo sa lugar ng trabaho. Maraming kawani ng executive HR ang nakikipagtagpo sa ibang mga ehekutibo upang kumilos bilang isang tagapagtaguyod para sa mga empleyado at talakayin ang anumang mga pangunahing alalahanin na nagaganap sa loob ng kumpanya.

Pinangangasiwaan din nila ang iba't ibang mga alalahanin sa trabaho kabilang ang pagpapaputok at pagdidisiplina ng mga kawani. Dumarami, kailangang mamagitan ng HR ang mga mahihirap na isyu tulad ng panliligalig sa sekswal o diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Responsable din ang mga propesyonal sa HR para sa pagsagot sa mga katanungang nauugnay sa suweldo, benepisyo at mga patakaran sa lugar ng trabaho sa loob ng isang kumpanya.