Paano Wawakasan ang Aking Kontrata ng Mga Verizon Fios

Maaaring gusto mong kanselahin ang iyong kontrata sa serbisyo ng Verizon FiOS para sa maraming kadahilanan, tulad ng iyong mga plano na mag-sign up para sa isang karibal na serbisyo, o dahil sa paglipat sa isang bagong lokasyon. Anuman ang dahilan, maaari mong kanselahin ang iyong serbisyo sa FiOS sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnay sa Verizon. Maaaring hilingin sa iyo na magbayad ng isang maagang bayad sa pagwawakas, nakasalalay sa dami ng natitirang oras sa iyong mayroon nang kontrata.

1

Hanapin ang iyong pinakabagong pahayag ng Verizon FiOS, na kasama ang numero ng iyong account at balanse na utang sa iyong account.

2

Direktang tawagan ang Verizon sa 1-800-Verizon. Maging handa na ipasok ang numero ng iyong account at piliin ang naaangkop na awtomatikong pagpipilian upang makipag-usap sa isang kinatawan ng serbisyo sa customer.

3

Hilinging wakasan ang iyong umiiral na kontrata ng Verizon FiOS. Sasabihin sa iyo ng ahente kung hihilingin ka o hindi na magbayad ng isang maagang bayad sa pagwawakas, kasama ang anumang iba pang natitirang balanse na dapat bayaran sa account. Bayaran ang mga naaangkop na bayarin alinsunod sa mga tagubilin ng ahente, kung kinakailangan.

4

Ibalik ang kagamitan sa Verizon alinsunod sa mga tiyak na tagubilin ng ahente. Halimbawa, magpapadala sa iyo si Verizon ng isang kahon ng pagbabalik na binayaran ng selyo, kapag hiniling mo. Bilang kahalili, ipapadala ng UPS at Mail Boxes Atbp ang kagamitan pabalik sa Verizon nang libre. Panghuli, maaari mong dalhin ang kagamitan sa isang awtorisadong lokasyon ng tindahan ng FiOS TV mismo (tingnan ang Mga Mapagkukunan).