4 na Yugto ng isang Siklo sa Badyet

Karaniwang ginagamit upang ilarawan ang pagbabadyet ng gobyerno, nalalapat din ang apat na yugto na pag-ikot ng badyet sa mga maliliit na negosyo na nagpapatakbo batay sa isang badyet. Ang bawat hakbang o yugto ng proseso ay, sa sarili nitong, mahalaga sa iyong negosyo. Ang bawat isa ay nangangailangan ng pagsasaalang-alang sa mga gastos ng iyong negosyo at kung paano makakaapekto ang mga ito sa kakayahang kumita ng iyong kumpanya.

Tip

Ang apat na yugto ng isang ikot ng badyet para sa maliliit na negosyo ay ang paghahanda, pag-apruba, pagpapatupad at pagsusuri.

Ang isang ikot ng badyet ay ang buhay ng isang badyet mula sa paglikha o paghahanda, hanggang sa pagsusuri. Karamihan sa mga maliliit na negosyo ay hindi gumagamit ng term na "cycle ng badyet" ngunit ginagamit nila ang proseso at dumaan sa bawat isa sa apat na yugto nito - paghahanda, pag-apruba, pagpapatupad at pagsusuri.

Ihanda ang Iyong Badyet

Ang unang hakbang ng proseso ng badyet ay upang likhain ito. Tapos na nang tama, ang prosesong ito ay nagsisimula sa maingat na pag-iisip sa antas ng lupa. Gaano karaming kita ang kinakailangan at kung anong mga bagong pagkukusa ang maaaring simulan ay dapat isaalang-alang.

Bilang may-ari ng maliit na negosyo, gagabayan ng iyong pamumuno at pananaw kung ano ang kasama at kung ano ang ibinukod mula sa badyet. Isasaalang-alang mo ang mga inaasahang kita; gastos para sa sahod ng empleyado, operasyon at materyales; at mga gastos para sa anumang pagpapabuti na balak mong gawin sa iyong kumpanya.

Maaprubahan ang Iyong Badyet

Habang ang proseso ng pagbabadyet sa politika ay medyo magulo, ang isa sa mga pinagbabatayan nitong mga prinsipyo ay napaka-kahulugan para sa iyong negosyo. Ang mga badyet ay hindi naaprubahan sa oo o hindi. Sa halip, sila ang paksa ng debate.

Habang, sa mga oras, ang proseso ng pampulitika ay maaaring mapangit ang mga priyoridad sa badyet, ang mga negosyo ay hindi kailangang mabiktima ng problemang iyon. Sa halip, ang proseso ng pag-apruba ay maaaring maging isang pagkakataon para sa iyo na umatras at kumuha ng isa pang pagtingin sa kung paano gumagastos ang iyong kumpanya ng mga pondo.

Karamihan sa mga may-ari ng maliliit na negosyo ay pinangangasiwaan ang lahat ng apat na yugto ng pag-ikot ng kanilang badyet mismo. Mabuti ito ngunit huwag gawin ito sa isang vacuum. Tingnan ito ng iyong accountant o isang pinagkakatiwalaang kapareho bago mo ito itatak na "Naaprubahan."

Ipatupad ang Iyong Badyet

Kapag naaprubahan ang isang badyet, oras na upang ipatupad ito. Hindi tulad ng pamahalaang federal, ang mga may-ari ng negosyo na tulad mo ay hindi maaaring mag-impound ng mga pondo upang maiwasan ang pag-aksay sa paggastos. Ngunit maaari mong ayusin ang mga taktika ng iyong negosyo upang mahawakan ang pagtaas sa paggastos o mas mababa kaysa sa inaasahang kita.

Karamihan sa mga oras na pera ay pumapasok at lumalabas alinsunod sa badyet. Ang isang mahusay na badyet ay hindi isang limitasyon sa kung ano ang maaaring gastusin ng iyong kumpanya. Ito ay isang sagisag sa pananalapi ng diskarte at taktika ng iyong kumpanya para sa taon.

Suriing Regular ang Iyong Badyet

Kahit na ang pinakahusay na nakaplanong badyet ay dapat suriin muli paminsan-minsan at, kung kinakailangan, baguhin. Ang mga pagbabago sa kita, pagsasaayos sa mga gastos at bagong impormasyon tungkol sa iyong customer base ay mga halimbawa ng mga bagay na maaaring mangailangan ng mga pagbabago sa badyet.

Ang pamahalaan ay nag-awdit at sinusuri ang paggastos upang matiyak na ang pera ay ginugugol ayon sa batas. Ngunit ang patuloy na pagsusuri ng badyet ng iyong negosyo ay nangangailangan ng isang mas malawak na lens. Gusto mong bantayan kung gaano kabisa ang paggasta ng pera. Ngunit ang talagang mahalaga sa negosyo ay kung kumikilos ka sa isang kita.

Isipin ang badyet ng iyong negosyo bilang isang buhay na dokumento na makakatulong sa iyong tukuyin ang iyong mga layunin. Ang apat na yugto ng isang ikot ng badyet ay nagbibigay ng balangkas para sa pagkamit ng mga layunin.