Paano Maglagay ng Lien sa isang Negosyo Na Utang Ng Pera

Kapag ang iyong mga pagsisikap na mangolekta ng isang bayarin mula sa isang negosyo na may utang sa iyo ng pera ay hindi matagumpay, maaari kang maglagay ng isang patungkol sa mga assets ng negosyo. Bilang isang tagapag-utang, kumuha ka ng ligal na mga karapatan sa pag-aari ng kumpanya at awtoridad na ibenta ang pag-aari at gamitin ang mga nalikom upang bayaran ang utang sa iyo. Bago maglagay ng lien, dapat kang humingi ng hatol laban sa negosyo sa korte.

Katunayan ng Utang

Upang maglagay ng lien, dapat mo munang ipakita na mayroon kang wastong utang na hindi nabayaran ng may-ari ng ari-arian - halimbawa kung nagsagawa ka ng gawaing konstruksyon bilang isang kontratista o subkontraktor sa punong tanggapan ng kumpanya at hindi binayaran ng negosyo ang iyong singil. Sa ganitong kaso, ang panukalang batas para sa gastos sa paggawa at mga resibo para sa ginamit na materyales ay katibayan ng halagang inutang. Katulad nito, kung nagsagawa ka ng mga serbisyo sa ligal o accounting para sa isang negosyo, ang iyong oras-oras na pahayag sa pagsingil ay sapat upang patunayan ang utang.

Pagsumite ng isang Claim sa Korte

Bago ka makapaglagay ng utang sa pag-aari ng negosyo, kailangan mo munang magkaroon ng utos ng korte - isang paghatol - na nagdidirekta sa may utang na bayaran ang utang. Matapos maghain ng isang paghahabol sa korte at magsumite ng patunay ng mga halagang inutang sa iyo, dapat sagutin ng negosyo at ipaliwanag kung bakit hindi utang ang utang. Ibibigay ng korte ang iyong hiling kung walang katibayan upang maipakita na ang may utang ay hindi dapat bayaran ang mga halagang pinag-uusapan at magpasok ng isang hatol na pabor sa iyo.

Pagpasok sa Hatol

Matapos mag-isyu ang hukuman ng pabor sa iyo, dapat mong i-file ang paghuhukom na iyon upang ang publiko ay mapansin ang iyong pag-angkin laban sa pag-aari ng negosyo. Kilalanin ang mga assets ng negosyo, tulad ng real estate, sasakyan at mga bank account ng kumpanya; ang imbentaryo na ito ay madalas na kinakailangan ng may utang sa panahon ng paglilitis sa korte. Sa pamamagitan ng pag-abiso sa klerk sa lalawigan kung saan matatagpuan ang tunay na pag-aari ng kumpanya, ang kagawaran ng mga sasakyang de-motor sa estado kung saan nakarehistro ang mga sasakyan ng kumpanya at sa pamamagitan ng pagsulat sa mga bangko na may pangalan ng negosyo at isang kopya ng paghatol, maglalagay ka ng lien sa pag-aari ng negosyo at "ilakip" ang pag-aari, ibig sabihin hindi na ito malayang maililipat.

Pagbebenta ng Pag-aari

Kapag ang lien ay nasa lugar at ang mga assets ng negosyo ay nakakabit, mayroon kang ligal na karapatan na sakupin ang mga assets at ibenta o kung hindi man ilapat ang mga nalikom upang masiyahan ang paghuhukom. Sa ilang mga kaso, ang prosesong ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbebenta o auction ng isang sheriff sa pinakamataas na bidder. Ang lahat ng nalikom ay inilalapat sa natitirang utang hanggang sa ganap na mabayaran; kung mananatili ang mga hindi nabayarang halaga, maaaring mailapat ang paghuhukom at ilalagay ang mga pahintulot laban sa ibang mga pag-aari.