Halimbawa ng isang Orientation Program para sa Mga Bagong empleyado

Ang mga bagong empleyado sa iyong kumpanya ay maaaring tanggapin ng isang orientation program na magpapadali sa kanila at parang bahagi sila ng koponan. Ang template ng orientation program ay mag-iiba depende sa industriya, sa istilo ng pamamahala at sa pangkalahatang kultura ng kumpanya. Ang iyong orientation program ay maaaring magbigay sa mga empleyado ng wastong pagpapakilala sa iyong kumpanya, kung ano ang inaasahan at kung saan sila umaangkop sa pangkalahatang mga layunin.

Orientation Outline at Facility Tour

Ang mga bagong empleyado ay kailangang pamilyar kaagad sa kanilang bagong lugar ng trabaho. Dalhin sila sa isang paglilibot sa opisina, na itinuturo ang mahahalagang lokasyon tulad ng mapagkukunan ng tao, tanggapan ng kanilang manager, banyo, break room, lugar ng pag-print, suporta sa teknolohiya at kainan ng kumpanya. Maaari mong gamitin ang oras na ito upang ipaliwanag ang layout ng programa ng oryentasyon at kung ano ang aasahan ng empleyado mula sa proseso ng oryentasyon.

Panimula sa Mga Katrabaho

Habang naglilibot sa pasilidad, maaari kang magpakilala ng bagong empleyado sa mga kapwa katrabaho. Mag-iskedyul ng isang pormal na pagpupulong kasama ang mga miyembro ng direktang koponan o departamento na pagtatrabaho ng empleyado para sa mas malalim na pagpapakilala.

Suriin ang Manwal ng empleyado at Pagtatrabaho sa papel

Ang isang manwal ng empleyado ay naglalaman ng mga patakaran at regulasyon ng isang kumpanya, ayon sa Score.org. Saklaw din nito ang impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng kumpanya, mga petsa ng pagbabayad, bayad-oras na pahinga, tanghalian at iba pang mga pahinga sa trabaho, mga batas at batas ng pagtatrabaho ng estado at pederal at marami pa. Sa halip na basahin ang bawat pahina, i-highlight ang pinakamahalagang mga seksyon at ipabasa ito sa empleyado sa kanyang unang linggo at makipag-ugnay sa iyo kung mayroon siyang mga karagdagang katanungan. Bigyan ang empleyado ng isang pahina ng lagda na nagbabalangkas na nabasa niya at nauunawaan kung ano ang nakabalangkas sa manwal.

Suriin ang Mga Layunin at Inaasahan sa Trabaho

Ang isang bagong empleyado ay hindi maaaring makamit ang pinakamainam na antas ng pagiging produktibo at kahusayan sa isang kumpanya kung hindi siya naipakita sa kanyang mga layunin at kung paano sila umaangkop sa pangkalahatang mga pangangailangan ng kumpanya o ng kanyang mga inaasahan sa trabaho. Ang impormasyong ito ay dapat talakayin sa panahon ng bagong oryentasyon ng empleyado, upang ang isang empleyado ay maaaring makakuha ng paglilinaw sa anumang mga punto na hindi niya sigurado.

Magbigay ng Pagsasanay at Pag-shade

Bagaman ang isang empleyado ay maaaring may karanasan sa iyong industriya, kailangan pa rin niya ng pagsasanay upang malaman kung paano gumagana ang iyong kumpanya, sa partikular, sa loob ng industriya. Ang pagsasanay ay maaaring saklaw mula sa pagdalo sa mga seminar, pagharap sa mga program na nakabatay sa computer o pag-shade ng isang empleyado na gumagawa ng pareho o katulad na trabaho bilang bagong empleyado.

Magtalaga ng isang Mentor

Ang pagdating ng sariwang mukha sa isang kumpanya ay hindi palaging isang nakakaaliw na sitwasyon para sa mga empleyado, at maraming beses, naghahanap sila ng isang impormal na tagapagturo upang makatulong na gabayan sila sa kanilang unang dalawang linggo sa kumpanya. Gawin ang unang hakbang at magtalaga ng mga bagong empleyado ng isang mentor na maaari nilang puntahan na may mga katanungan o para sa paghihikayat.

Mag-iskedyul ng Tanghalian

Ang pagtamasa ng tanghalian kasama ang isang piling pangkat ng mga katrabaho ay nagbibigay sa mga bagong empleyado ng isang mas lundo na paraan upang makilala ang mga kasamahan at matuto nang higit pa tungkol sa kanila at sa kumpanya. Habang ang mga bagong pag-upa ay madalas na ipinakilala sa mga katrabaho sa pagpasa, maaari kang mag-ayos ng tanghalian sa kanilang unang linggo kung saan ang isang bagong upa ay maaaring umupo kasama ang kanyang manager at mga mahusay na gumaganap na kasapi ng koponan na kanyang sasali. Ang mga empleyado ay maaaring magbahagi ng mga karaniwang interes, talakayin ang kultura ng kumpanya at sagutin ang anumang mga katanungan na mayroon ang bagong empleyado, lahat habang tinatangkilik ang pagkain sa labas ng opisina.

Magtakda ng isang Panahon ng Pagsusuri

Ang mga pagsusuri ng empleyado ay nakikinabang sa kapwa mga employer at empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat isa ng pagkakataong talakayin kung paano gumaganap ang isang empleyado sa kanyang tungkulin at kung ano ang maaaring kailanganin niya upang maging mas matagumpay. Ang mga pagsusuri ay nagbibigay din sa mga empleyado ng isang pagkakataon na bigyan ang kanilang mga employer ng puna sa kanilang mga karanasan sa kumpanya.

Sa panahon ng oryentasyon, ipaalam sa mga empleyado ang tungkol sa proseso ng pagsusuri ng iyong kumpanya upang malaman nila kung paano sinusuri ang kanilang pagganap. Sa halip na maghintay ng isang taon upang maibigay ang iyong paunang puna, mag-set up ng 30-, 60- o 90-araw na tagal ng pagsusuri para sa mga bagong empleyado. Bibigyan ka nito ng isang pagkakataon upang makita kung paano sila tumatakda sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa loob ng kumpanya bago ang isang taunang pagsusuri.