May Kasamang Buwis ba sa Pagbebenta ang Mga Bayad na Auto Lease?

Ang pagpapaupa ng kotse sa pamamagitan ng iyong negosyo ay madalas na nagbibigay-daan sa iyo na gamitin ang mga pagbabayad sa pag-upa bilang mga pagbawas sa gastos sa negosyo. Ang pag-arkila ay naiayos nang naiiba kaysa sa isang pagbili, at may epekto ka sa pagbabayad para sa paggamit ng kotse kaysa sa pagbabayad para sa kotse. Bilang isang resulta, ang karamihan sa mga estado ay naniningil ng buwis sa pagbebenta sa bawat pagbabayad sa pag-upa.

Paano Gumagawa ang Buwis sa isang Pinaupahang Kotse

Kapag nag-arkila ka ng kotse, sa karamihan ng mga estado, hindi ka nagbabayad ng buwis sa pagbebenta sa presyo o halaga ng kotse. Sa halip, ang buwis sa pagbebenta ay idaragdag sa bawat buwanang pagbabayad sa pag-upa. Halimbawa, kung ang pag-upa ay gagana hanggang $ 400 bawat buwan at ang buwis sa pagbebenta sa isang naupratang kotse sa inyong lugar ay 7 porsyento, ang iyong aktwal na pagbabayad sa pag-upa ay $ 400 plus $ 28 sa buwis, o $ 428 bawat buwan. Ang pagbabayad sa pag-upa at halaga ng buwis sa pagbebenta ay isisiwalat sa worksheet ng auto lease. Ang isang calculator ng pag-upa ng kotse ay maaaring magbigay sa iyo ng isang ideya kung ano ang aasahan.

Suriin ang Iyong Estado

Ang ilang mga estado ay hindi nagbabayad ng buwis sa mga lease gamit ang paraan ng pagbabayad ng buwis. Sa Ohio, nagbabayad ka ng buwis sa benta nang pauna sa naka-capitalize na gastos sa pag-upa. Ang ilang mga estado, kabilang ang Texas at Illinois, ay naniningil ng buwis sa pagbebenta sa presyo ng pagbili ng kotse kahit na nirenta ito. Ang buwis na ito ay dapat bayaran nang pauna. Pinapayagan ka ng New Jersey na pumili kung magbabayad ng paunang buwis sa pagbebenta sa alinmang presyo ng pagbili o sa kabuuan ng mga pagbabayad sa pag-upa. Ang mga batas sa buwis sa pagbebenta ng estado ay maaaring magbago, kaya't ang dealer kung saan mo pinapahiram ang kotse ay magbabaybay kung paano at kailan ka magbabayad ng buwis sa pagbebenta.

Magpasya sa Capitalized Cost Reduction

Ang capitalized na pagbawas ng gastos ay ang term sa pag-upa para sa isang paunang bayad. Mangyayari ito kung maglagay ka ng cash o trade equity upang mabawasan ang capitalized na gastos ng naupahang sasakyan. Binabawasan ng pagbawas ng gastos sa kapital ang pagbabayad sa pag-upa, kaya't ang halaga ng buwis sa pagbebenta ay mababawasan din kung ang buwis ay sisingilin buwan-buwan. Mula sa pananaw ng isang may-ari ng negosyo, isinasaalang-alang ang katunayan na ang mga pagbabayad sa pag-upa ay maaaring maibawas, ang mga mas mababang pagbabayad sa pag-upa ay maaaring hindi makapagbigay ng labis na benepisyo kaya't ang desisyon na magbayad ng isang capitalized na pagbabawas ng gastos ay dapat isaalang-alang kasama ng iba pang mga kahihinatnan sa buwis.

Isaalang-alang ang Mga Implikasyon sa Buwis

Kapag inihambing ang isang pagbili sa isang lease, ang paglalagay ng buwis sa isang naupahang pagbabayad ng kotse ay magbabawas ng paunang gastos upang makapasok sa sasakyan. Kasama ang mga buwis sa pagbabayad, hindi ka nagbabayad ng buwis sa buong halaga ng kotse, ngunit nagbabayad ka ng buwis sa pagbebenta sa mga singil sa pananalapi. Ang pera sa buwis sa kita na maaaring makatipid ng iyong negosyo sa pamamagitan ng pagbawas sa mga pagbabayad sa pag-upa ay malamang na nag-o-override sa anumang pagkakaiba sa buwis sa pagbebenta na binabayaran sa pagitan ng pagbili at pagpapaupa.