Ano ang isang Organisasyong Birokratiko?

Ang isang angkop, solong salita na paglalarawan ng isang burukratang organisasyon ay magiging ‘masikip.’ Sa ganitong uri ng samahan, may mga patakaran at pamamaraan para sa lahat. Mayroong mahigpit na kontrol sa pang-araw-araw na mga gawain ng kumpanya, at ang pagbabago ay mabagal na dumating, kung ito man ay dumating.

Tip

Ang mga organisasyong birokratiko ay pormal at lubos na naayos, na may mga tsart na pang-organisasyon para sa bawat departamento. Ang bawat empleyado ay nakakaalam ng kanyang lugar, at nauunawaan ang kanyang mga responsibilidad sa liham. Mayroong isang protokol para sa paggawa ng desisyon, at ang kontrol ay ganap.

Ang Istraktura ng isang Bureaucratic Organization

Karaniwan, maraming mga antas ng pamamahala ang umiiral sa isang burukrasya. Nagsisimula ang lahat sa tuktok, kasama ang pangulo o ang CEO ng kumpanya. Ang mga ito ay nasa tuktok ng pang-organisasyong pyramid. Ang mga bise presidente ay nag-uulat sa CEO; ang mga direktor ay nag-uulat sa mga bise presidente; ulat ng mga tagapamahala sa mga direktor; ang mga superbisor ay nag-uulat sa mga tagapamahala; ang mga manggagawa ay nag-uulat sa mga superbisor. Ang istrakturang ito ay karaniwang isang pyramid, na may isang mas maraming bilang ng mga empleyado sa bawat antas habang bumababa ka sa piramide. Ang istrakturang ito ay mahalaga sa paggana ng isang burukratikong samahan.

Sino ang Humahawak sa Kapangyarihan sa isang Organisasyong Birokratiko?

Ang kapangyarihan ay hawak ng ilang tao. Karaniwan, ito ang mga executive ng 'c-level', kabilang ang CEO, CFO, COO, at iba pa, na sinusundan ng pamamahala ng mataas na antas. Kinokontrol ng mga mataas na ranggo ng ehekutibo ang mga pagpapasya tungkol sa mga layunin ng kumpanya, kung may kaugnayan sa pananalapi, kaugnay ng mapagkukunan ng tao, o nauugnay sa patakaran.

Anumang pagtulak para sa isang partikular na desisyon ay itulak sa pamamagitan ng hierarchy sa pinakamataas na opisyal ng ranggo. Ang prosesong ito ay maaaring gawing mabagal ang pagbabago at pagpapatupad ng pagbabago sa isang burukrasya, dahil ang mga direktiba at puna sa mga direktibong ito ay dapat na maglakbay sa lahat ng antas ng hierarchy sa pagitan ng pinagmulan at patutunguhan.

Pangangasiwa ng isang Birokratikong Organisasyon

Ang mga patakaran, pamamaraan at panuntunan sa pamamahala ay nananaig sa lahat ng mga organisasyong burukratiko. Ang bawat empleyado ay talagang magsasagawa ng ilang mga gawain sa pamamahala, tuwing ngayon at pagkatapos.

Sa isang organisasyong burukratiko, ang lahat ng mga patakaran ay maingat na binubuo at binibigkas ng mga salita. Pagkatapos ay lubusang naipamahagi ang mga ito sa buong organisasyon, at inaasahan na sundin sila ng lahat. Mayroong madalas na mga sanggunian sa mga pamamaraan at patakaran na ito, at pinapamahalaan ng mga patakarang ito ang karamihan sa mga gawaing isinasagawa ng mga empleyado. Karaniwan itong trabaho ng mga tagapamahala na bigyang kahulugan ang mga patakarang ito para sa kanilang kawani.

Ang Mga Organisasyong Birokratiko ay Impersonal

Ang halaga ng isang indibidwal sa isang burukratikong samahan ay naka-pegged, kung gaano kahusay na natupad ng isang indibidwal ang kanyang mga gawain, at kung gaano kahusay ang pagsunod niya sa patakaran ng kumpanya. Ang indibidwal na paggawa ng desisyon at pagkamalikhain ay hindi pinanghihinaan ng loob sa lahat ng mga gastos. Mayroong mahigpit na mga regulasyon na namamahala sa bawat aspeto ng pagpapatakbo ng isang burukratikong samahan.

Ang mga nasabing samahan ay karaniwang puno ng mga pamagat para sa halos lahat ng posisyon. Inaasahan na malaman ng bawat isa kung ano ang dapat niyang gawin, at gawin ito nang maayos. Nagsusulong ang istraktura ng kumpanya ng mahigpit na pormalidad at malapit sa disiplina na tulad ng militar.

Ang mga organisasyong birokratiko ang pinakamahigpit na uri ng samahan na mayroon. Ang mga ito ay na-modelo ayon sa ideya na ang isang kumpanya ay dapat na gumana tulad ng isang makina na may mahusay na langis na cogs.