Paano Mag-Accrue Payroll

Ang pag-ipon ng payroll ay nangangahulugang kilalanin ang mga suweldo at sahod na kinita ng iyong mga empleyado ngunit hindi pa nababayaran. Matapos mong bayaran ang naipon na gastos, gumawa ka ng pagsasaayos ng mga entry sa iyong payroll journal upang mabawi ang account sa gastos. Kung kailangan mo bang makaipon ng payroll ay nakasalalay sa kung paano binabayaran ang iyong mga empleyado.

Pagkakakilanlan

Kung babayaran mo ang iyong mga empleyado na may suweldo sa isang semi-buwan na batayan, sila ay kasalukuyang binabayaran, kaya't hindi ka makakaipon ng payroll. Halimbawa, maaari silang bayaran sa ikalabinlim at huling araw ng bawat buwan. Ang una ay may kasamang suweldo mula sa una hanggang ikalabinlim, at ang huli mula sa ikalabing-anim hanggang sa huling araw ng buwan. Sa kasong ito, ang bawat pagbabayad ay bumubuo ng suweldo na nakuha sa pagtatapos ng panahon ng pagbabayad, na kasabay ng payday. Gayunpaman, kung ang iyong mga empleyado ay hindi binabayaran kasalukuyang - na sa pangkalahatan ay nangyayari sa mga lingguhang o biweekly na bayad na oras-oras na mga empleyado - makakaipon ka ng payroll. Halimbawa, ang biweekly na sahod na kinita hanggang Enero 31 upang mabayaran sa unang bahagi ng Pebrero ay nangangailangan ng accrual ng payroll.

Sahod at Pagbawas

Kapag nag-ipon ng payroll, gamitin ang petsa ng pagtatapos ng panahon ng pagbabayad para sa pinag-uusapan na payday. Halimbawa, kung ang lingguhang sahod para sa Enero 13 hanggang Enero 19 ay babayaran sa Enero 25, gamitin ang Enero 19 bilang petsa ng pagtitipon at tandaan na ang sahod ay babayaran sa Enero 25. Sa ilalim ng iyong account sa gastos sa sahod, ipasok kabuuang bayad na binayaran bilang isang debit. Pagkatapos, ilista ang kabuuan para sa bawat indibidwal na pagbawas ng paycheck bilang mga kredito. Kasama sa mga nasabing pagbabawas ang buwis sa kita ng pederal, buwis sa kita ng estado, buwis sa FICA, garnishment sa sahod, at segurong pangkalusugan at 401 (k). Idagdag ang mga kredito at ipasok ang kabuuan bilang isang kredito sa ilalim ng iyong netong payroll na babayaran na account. Dapat tumugma ang iyong kabuuang mga kredito sa iyong kabuuang debit.

Mga Pananagutan ng employer

Itala ang iyong mga pananagutan sa payroll bilang isang hiwalay na entry sa ilalim ng accrual date. Ipasok ang kabuuan para sa bawat pananagutan bilang isang debit, pagkatapos ay i-offset ang mga ito bilang mga kredito sa kaukulang bayad na account. Halimbawa, itala ang iyong pananagutan para sa buwis ng FICA, bayad sa manggagawa, 401 (k) laban, at federal at estado na buwis sa kawalan ng trabaho bilang indibidwal na mga debit. Pagkatapos, sa ilalim ng iyong babayaran na account, ipasok ang kabuuan ng lahat ng mga debit na iyon bilang isang kredito.

Pagpapadala ng pera

Sa payday, upang mai-offset ang mga naipon, gamitin ang aktwal na petsa ng pagbabayad sa halip na ang accrual date. Itala ang net payroll na pwedeng bayaran na halaga bilang isang debit at i-offset ito bilang isang kredito sa iyong cash account. Itala ang lahat ng gastos sa pag-iingat ng paycheck at payroll na na-remit mo bilang mga debit. Idagdag ang mga debit at i-offset ang kabuuan bilang isang kredito sa iyong cash account.

Pagsasaalang-alang

Sa pagtatapos ng iyong buwan sa buwan ng accounting o taon, makaipon ng payroll kung ang sahod ay nakuha sa isang buwan ngunit binayaran sa isa pa. Tandaan ang accrual date at ang buwan at petsa ang mga sahod ay babayaran. Kung hindi mo kailangang makatipid ng payroll, gumawa lamang ng mga entry sa payroll sa pagtatapos ng bawat panahon ng pagbabayad, na dapat na tumugma sa petsa ng pagbabayad.