Paano Bawasan ang Nananatili na Mga Kita Sa Debit o Credit

Ang mga napanatili na kita ay tumutukoy sa halaga ng netong kita na mayroon ang isang negosyo matapos na magbayad ng mga dividend sa mga shareholder nito. Ang mga negosyo ay lumilikha ng mga kita na maaaring positibo o negatibo. Ang mga positibong kita ay mas madalas na tinutukoy bilang kita, habang ang mga negatibong kita ay mas madalas na tinutukoy bilang pagkalugi. Ang napanatili ang normal na balanse ng mga kita ay ang pera ng isang kumpanya pagkatapos ng pagkalkula ng net income at dispersing dividends.

Ang mga kita ay maaaring gamitin ng isang negosyo sa maraming paraan. Ang mga positibong kita na ito ay maaaring muling ibalik sa kumpanya at magamit upang matulungan itong lumago, ngunit ang isang makabuluhang halaga ng kita ay binabayaran sa mga shareholder. Anumang halaga ng mga kita na hindi nabayaran sa mga shareholder ay itinuturing na napanatili na mga kita.

Ang mga pinananatili na kita ay isang positibong tanda ng pagganap ng kumpanya, na ang mga kumpanya na nakatuon sa paglago ay madalas na nakatuon sa pag-maximize sa mga kita na ito. Gayunpaman, may ilang mga kaso kung saan kailangang ayusin ng mga negosyo ang kanilang mga pinanatili na kita gamit ang mga pamamaraan ng debit at credit.

Napanatili ang Kita ng Mga Dulot ng Dulot

Ibinahagi muli ng mga divider ang kita ng kumpanya sa mga shareholder. Kapag ang isang kumpanya ay nag-isyu ng pangkaraniwan at ginustong stock, ang halagang binabayaran ng mga namumuhunan para sa stock na iyon ay tinatawag na bayad na kapital. Ang halaga ng kapital na ito ay katumbas ng halagang binabayaran ng namumuhunan para sa stock bilang karagdagan sa halaga ng mukha ng pagbabahagi mismo.

Karagdagang bayad na kabisera ay ang halaga ng isang stock na higit sa halaga ng mukha nito, at ang karagdagang halagang ito ay hindi nakakaapekto sa mga napanatili na kita. Gayunpaman, ang form na ito ng kapital ay sumasalamin sa mas mataas na magagamit na equity na maaaring makabuo ng mas mataas na pangmatagalang kita at, nang hindi direkta, nadagdagan ang napanatili na mga kita.

Walang kinakailangan para sa mga kumpanya na mag-isyu ng mga dividend sa mga karaniwang pagbabahagi ng stock, kahit na ang mga kumpanya ay maaaring subukang akitin ang mga namumuhunan sa pamamagitan ng pagbabayad taunang dividends. Ang mga dividend ay maaaring bayaran sa alinman sa stock o cash. Ang mga dividend ng stock ay mga pagbabayad na ginawa sa anyo ng mga karagdagang pagbabahagi na binabayaran sa mga namumuhunan. Ang mga dividend ng cash ay mga pagbabayad na ipinamamahagi sa pera.

Nananatili ang Mga Kita sa Mga Balanse na sheet

Parehong stock at cash dividends ay kumakatawan sa isang pagkawala sa mga kita ng kumpanya. Kasama sa isang sheet ng balanse ng korporasyon ang seksyon ng equity ng mga shareholder, na kung saan ay dokumentado ang mga napanatili na kita. Ang mga napanatili na kita ay makakalkula lamang matapos mabayaran ang lahat ng mga obligasyon ng isang kumpanya, kasama na ang mga dividendong binabayaran nito ..

Matapos mabayaran ang mga obligasyong iyon, maaaring matukoy ng isang kumpanya kung mayroon itong positibo o negatibong napanatili na mga kita. Ang isang direktang paraan ng pagpapakita ng lahat ng mga pagdaragdag at pagbabawas ay gumagamit ng a napanatili ang t kita, na nagtatala ng mga pagkalugi sa isang account sa isang haligi ng kaliwang kamay at mga karagdagan sa account na iyon sa haligi ng kanang kamay.

Mga Negatibong Nananatili na Kita

Ang mga negatibong napanatili na kita ay nagaganap kung ang mga dividend na babayaran ng isang kumpanya ay mas malaki kaysa sa halaga ng mga kita na nabuo mula nang maitatag ang kumpanya. Ang mga pinanatili na kita ay isang equity account at lilitaw bilang isang balanse sa kredito. Ang mga negatibong napanatili na kita, sa kabilang banda, ay lilitaw bilang isang balanse sa pag-debit.

Napanatili ang Kita, Utang at Kredito

Ang isang pinananatili na balanse ng kita ay nadagdagan kapag gumagamit ng isang kredito at nabawasan sa isang debit. Kung kailangan mong bawasan ang iyong nakasaad na napanatili na mga kita, pagkatapos ay i-debit mo ang mga kita. Kadalasan hindi mo babaguhin ang halagang naitala sa iyong mga napanatili na kita maliban kung nag-aayos ka ng isang nakaraang error sa accounting.

Ang mga pagsasaayos sa napanatili na mga kita ay ginawa sa pamamagitan ng unang pagkalkula ng halagang kailangan ng pagsasaayos. Pagkatapos, nai-post mo ang na-debit na halaga sa mga dividend na inisyu. Susunod, ang halagang nabawas mula sa iyong mga napanatili na kita ay naitala bilang isang item sa linya sa iyong sheet ng balanse. Sumasalamin ito ng pagbawas sa iyong mga pinanatili na kita.

Gayunpaman, sa sandaling na-debit mo ang halaga mula sa mga dividend, ang pera na iyon ay kailangan pa ring kredito sa naaangkop na account. Ang mga halagang ito ay kailangang pantay upang maipakita kung saan nabawasan at idinagdag ang pera. I-credit ang halaga sa naaangkop na account at magsulat ng isang entry sa pagwawasto na binabanggit ang dahilan para sa pagsasaayos sa iyong sheet ng balanse. Panghuli, muling isulat ang iyong pahayag sa mga kita upang maipakita ang naitama napanatili ang normal na balanse ng mga kita.