Paano Malalaman ang Kabuuang Pananagutan at Equity ng Mga Stockholder

Ang tatlong pangunahing seksyon ng isang sheet ng balanse ay mga asset, pananagutan at equity ng mga stockholder. Ang mga pananagutan at equity ay ang dalawang mapagkukunan ng financing na ginagamit ng isang negosyo upang pondohan ang mga assets nito. Ang mga pananagutan ay kumakatawan sa mga utang ng isang kumpanya, habang ang equity ay kumakatawan sa pagmamay-ari ng mga stockholder sa kumpanya. Ang kabuuang mga pananagutan at equity ng mga stockholder ay dapat na pantay-pantay sa kabuuang mga assets sa iyong balanse upang mabalanse ang balanse. Maaari mong kalkulahin ang kabuuan na ito at suriin ang iyong mga pananagutan at equity upang makita kung paano mo pinopansya ang iyong maliit na negosyo.

Kabuuang Mga Pananagutan sa isang Balanse na sheet

Ang halaga ng iyong kabuuang pananagutan ay katumbas ng kabuuan ng mga item na nakalista sa seksyon ng mga pananagutan ng iyong sheet ng balanse. Ang mga item na ito ay may kasamang aktwal na mga halagang dolyar na dapat mong bayaran, tulad ng mga account na mababayaran, mga tala na babayaran at ipinagpaliban na buwis. Nagsasama rin sila ng mga paunang pagbabayad para sa mga serbisyo o produktong hindi mo pa maibibigay.

Halimbawa, ipagpalagay na ang iyong maliit na negosyo ay may $ 30,000 na mga account na mababayaran, $ 25,000 sa hindi nakuha na kita at $ 95,000 sa mga tala na babayaran. Ang iyong kabuuang pananagutan ay katumbas ng $ 150,000.

Kabuuang Equity ng Stockholder

Ang kabuuang equity ng mga stockholder ay katumbas ng perang nakolekta mo mula sa pag-isyu ng karaniwang at ginustong stock kasama ang iyong mga pinanatili na kita, na ibinawas ang iyong stock ng pananalapi. Ang mga napanatili na kita ay ang kabuuang kita na iyong napanatili mula nang simulan mo ang iyong negosyo na hindi mo naipamahagi bilang mga dividend. Ang stock ng Treasury ay kumakatawan sa gastos ng anumang pagbabahagi na iyong binili mula sa mga namumuhunan.

Halimbawa, ipagpalagay na nakalikom ka ng $ 200,000 sa karaniwang stock, mayroong $ 250,000 sa mga napanatili na kita at walang stock ng pananalapi. Ang iyong kabuuang equity 'equities ay katumbas ng $ 450,000.

Kabuuang Mga Pananagutan at Equity ng Stockholder

Ang kabuuang mga pananagutan at equity ng stockholder ay katumbas ng kabuuan ng mga kabuuan mula sa mga seksyon ng pananagutan at equity. Iniulat ng mga negosyo ang kabuuang ito sa ibaba ng seksyon ng equity ng mga stockholder sa sheet ng balanse. Upang suriin na mayroon kang tamang kabuuan, tiyaking tumutugma ang iyong resulta sa iyong kabuuang mga assets sa sheet ng balanse.

Gamit ang nakaraang halimbawa, ang iyong kabuuang mga pananagutan at equity ng stockholder ay katumbas ng $ 150,000 plus $ 450,000, o $ 600,000. Kung ang iyong kabuuang mga assets ay katumbas din ng $ 600,000, ang iyong balanse ay maayos na balansehin.

Pagsusuri ng Panganib sa Pananalapi

Ang mga bahagi ng mga pananagutan at equity na binubuo ng iyong kabuuang mga pananagutan at equity ng stockholder ay nagpapakita ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong panganib sa pananalapi. Ang mga katanggap-tanggap na antas ng utang ay magkakaiba sa mga industriya. Ngunit sa pangkalahatan, mas maraming mga pananagutan na inihambing mo sa equity, mas malaki ang iyong peligro na hindi mabayaran ang iyong mga utang.

Gamit ang mga numero mula sa nakaraang halimbawa, ang iyong $ 150,000 na mga pananagutan ay bumubuo ng isang maliit na bahagi ng $ 600,000 sa kabuuang mga pananagutan at equity ng mga stockholder, na nagpapahiwatig ng isang medyo konserbatibong halaga ng utang.