Mga Elemento ng isang Panukala sa Badyet

Ang isang panukala sa badyet ay mahalagang isang detalyadong at sinusuportahan ng pitch ng benta para sa isang proyekto o panahon ng pagpapatakbo ng departamento. Ang mga panukala sa badyet ay ginagamit sa mga negosyo sa korporasyon, pang-akademiko at hindi pangkalakal at isa sa mga pangunahing bahagi ng isang panukalang pagbibigay. Mahusay din silang mga tool upang matulungan kang maunawaan ang totoong saklaw ng iyong proyekto bago mo ito ipakita. Lumikha ng pinaka-tumpak na representasyon ng mga kasangkot na gastos, ngunit isulat ang iyong panukala nang may pagtingin upang maging makatuwiran sa saklaw at mahalaga sa kinalabasan.

Layunin o Layunin

Malinaw na sabihin ang iyong misyon sa unang seksyon ng panukala sa badyet. Ang iyong pahayag ng misyon ay isang isa o dalawang pangungusap na paglalarawan ng kung ano, kailan, saan, bakit at paano ng layunin o layunin ng iyong badyet. Halimbawa: "Ang proyektong ito ay nagtatag, sa loob ng anim na buwan, isang palaruan sa gitna ng bayan upang paganahin ang labis na timbang na mga matatanda upang mag-ehersisyo upang mapabuti ang kalusugan sa panahon ng kanilang oras ng tanghalian sa trabaho. Ang mga sponsorship para sa proyektong ito ay darating sa anyo ng mga gawad mula sa mga segurong pangkalusugan ng kumpanya. " Pag-usisa sa mga benepisyo na makukuha mula sa proyekto na kinakatawan ng panukala o pagpapatuloy na pagpapatakbo ng iyong kagawaran. Ipaliwanag kung paano lumalagpas ang mga benepisyo sa mga gastos.

Mga Direktang Gastos

Ang ikalawang seksyon ay tumatalakay sa mga gastos sa paggawa ng produkto o serbisyo, pagmemerkado at pamamahagi nito. Ang mga ito ay tinatawag na direktang gastos dahil direktang nauugnay ito sa nilikha na benepisyo. Sa isang badyet sa korporasyon para sa paggawa ng mga produkto, nabibilang sila sa mga gastos sa paggawa at gastos ng mga kalakal na naibenta. Ang pananaliksik na humahantong sa paggawa ng benepisyo ay isang direktang gastos din, tulad ng sahod ng mga taong kasangkot sa pagpaplano, paggawa, marketing at pamamahagi - o paglulunsad, kung ang iyong panukala sa badyet ay para sa isang kaganapan. Mga materyales, kagamitan, paglalakbay, komunikasyon, pananaliksik at anupaman na hindi karaniwang naroroon kung ang proyekto ay hindi nasa lugar ay itinuturing na isang direktang gastos.

Mga Gastos sa Pasilidad at Pangangasiwa

Karamihan sa mga sponsorship at gawad ay hindi nagbabayad para sa mga pasilidad at gastos sa pangangasiwa, kaya hiwalay na ilista ang mga gastos na ito sa iyong panukala sa badyet kung ginagamit mo ito upang humiling ng mga gawad o sponsorship para sa isang proyekto. Ito ang mga gastos na hindi direktang nakilala sa mga benepisyo ng proyekto, kabilang ang paggamit ng mga pasilidad, mga utility, kawani ng suporta, seguro, at ligal at gastos sa accounting. Ang mga layunin ng korporasyon ay isinasaalang-alang din ang mga gastos sa pangangasiwa bilang hiwalay sa gawaing gumagawa ng kita ng isang kagawaran. Ang mga gastos sa pamamahala ay normal na nandiyan, gayon pa man. Kung nagmumungkahi ka ng isang badyet na may isang kapaki-pakinabang na layunin, panatilihin ang gastos ng paggawa ng benepisyo na hiwalay sa pang-araw-araw na gastos.

Inaasahang Kita o Pakinabang

Tapusin ang iyong panukala sa badyet sa isang seksyon na nagdedetalye ng mga inaasahang benepisyo, tulad ng kita mula sa mga benta o donasyon, ang paglikha ng mga assets tulad ng isang palaruan, o ang pagkumpleto ng pananaliksik na nangangako na magkakaloob ng mga hinaharap na kita o kita. Tantyahin ang halaga ng dolyar ng benepisyo. Tandaan na ang benepisyo ay dapat na lumitaw nang mas malaki kaysa sa gastos, kaya't huwag biglang maging konserbatibo o mahinhin sa paglalarawan ng benepisyo o baka hindi mo maaprubahan ang iyong badyet.