Paano Makalkula ang Daloy ng Pera ng Kumpanya

Ang unang pangunahing alituntunin ng pagnenegosyo ay ang pagtiyak na makakabuo ang isang kumpanya ng kinakailangang cash upang mabayaran para sa mga nakapirming at variable na gastos habang ginagawang kita. Gumagamit ang mga namumuhunan ng iba't ibang mga pamamaraan upang matukoy ang daloy ng cash ng isang kumpanya sa loob ng maraming mga panahon, ngunit madali mong matukoy ang daloy ng cash ng isang kumpanya nang direkta mula sa mga quarterly at taunang ulat. Kumuha ng mga kopya ng mga ulat na ito sa online mula sa kumpanya na traded sa publiko o hilingin na magpadala ng isang kopya sa iyo.

 1. Ratio ng Daloy ng Cash

 2. Kalkulahin ang operating cash flow ratio ng isang kumpanya. Tukuyin ito sa pamamagitan ng paghahati ng kabuuang mga kasalukuyang pananagutan na matatagpuan sa balanse ng kumpanya ng daloy ng cash ng kumpanya mula sa mga operasyon, na maaaring matagpuan sa pahayag ng daloy ng cash ng kumpanya. Pinapayagan ng pag-factor ang mga numerong ito sa isang potensyal na mamumuhunan upang matukoy kung ang kumpanya ay kasalukuyang bumubuo ng sapat na cash upang mabayaran ang kasalukuyang pananagutan.

 3. Tukuyin ang Daloy ng Cash sa Accounting

 4. Alamin ang mga kita ng isang kumpanya bago ang pamumura at amortisasyon. Isulat ang netong kita mula sa mga operasyon at idagdag dito ang amortisasyon at pagbawas ng halaga. Kilala ito sa mundo ng pamumuhunan bilang EBDA at ginagamit upang matukoy ang "accounting" cash flow. Kunin ang impormasyong ito mula sa cash statement o kita at mga pahayag sa gastos.

 5. Tukuyin ang Magagamit na Daloy ng Cash

 6. Tukuyin ang mga kita ng kumpanya bago ang interes, amortisasyon at pamumura. Magdagdag ng magkasama netong kita mula sa pagpapatakbo, interes, amortisasyon at pamumura, na kilala bilang EBITDA. Kinakatawan ng bilang na ito ang cash flow na magagamit para sa pagbabayad ng mga namumuhunan, may-ari at nagpapautang. Hanapin ang mga numerong ito sa cash flow statement.

 7. Kalkulahin ang Daloy ng Cash mula sa Mga Operasyon

 8. Gumamit ng cash flow statement at balanse sheet upang makakuha ng daloy ng cash mula sa mga operasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng netong kita, pamumura at amortisasyon kasama ang kita mula sa iba pang mga mapagkukunan o singil, pagkatapos ay ibawas ang netong pagtaas sa gumaganang kapital (kasalukuyang mga assets na binawasan ang kasalukuyang pananagutan).

 9. Libreng Daloy ng Cash

 10. Gumawa ng pagpapasiya ng libreng daloy ng cash ng isang kumpanya, na magagamit na cash upang matulungan ang isang kumpanya na lumago. Kalkulahin ang pagdaragdag na ito sa pamamagitan ng kasalukuyang daloy ng salapi mula sa mga operasyon at ibabawas ang mga paggasta para sa mga pamumuhunan sa kapital. Ang resulta ay ang numero ng FCF. Ang isang kumpanya na may isang mahusay na FCF ay maaaring mapalago ang cash nito sa pamamagitan ng paggawa ng mga pamumuhunan.

 11. Panimulang Balanse sa Bangko

 12. Kunin ang panimulang balanse ng kung ano ang nasa bank account ng isang kumpanya mula sa pahayag ng kita at gastos sa simula ng panahon, pagkatapos ay idagdag ang lahat ng cash influx para sa panahon mula sa parehong ulat at ibawas ang lahat ng mga gastos para sa panahon. Ang resulta ay nagtatapos ng cash flow, kung saan, perpekto, ay isang positibong numero. Ito ang simpleng pamamaraan para sa pagtukoy ng pana-panahong cash flow ng isang kumpanya. Paghambingin ang mga nakaraang panahon nang magkatabi upang matukoy kung mayroong anumang paglago.

 13. Mga Bagay na Kakailanganin Mo

  • Pinansyal na ulat

  • Papel at lapis

  Tip

  Mayroong maraming mga paraan ng pagtukoy ng cash flow ng isang kumpanya, at ang bawat pagkalkula ay nangangahulugang magkakaiba. Suriin ang lahat ng mga pahayag sa pananalapi na natagpuan sa taunang o quarterly na ulat ng isang kumpanya at ihambing ang mga ito sa mga pahayag mula sa mga nakaraang taon upang makakuha ng isang tumpak na larawan ng paglago ng isang kumpanya.

  Babala

  Huwag kailanman umasa sa isang aspeto lamang ng mga pahayag sa pananalapi ng isang kumpanya kapag gumagawa ng desisyon tungkol sa pagbili ng stock ng kumpanya. Suriin ang malaking larawan ng kumpanya, pati na rin ang mga footnote at iba pang mga ulat na sumusuporta sa mga pahayag sa pananalapi ng kumpanya.