Ano ang Ibig Sabihin ng Bayad na Salary?

Nakasalalay sa uri ng negosyong pinapatakbo mo at kung ilang empleyado ang mayroon ka, maaari kang magpasya na bayaran sila sa isa sa maraming mga paraan. Halimbawa, ang ilang mga empleyado ay maaaring gumawa ng bawat oras na sahod, habang ang iba naman ay kumikita ng kanilang bayad batay sa komisyon. Ang isa pang paraan na maaari mong piliing bayaran ang iyong mga empleyado, partikular ang iyong mga full-time na empleyado, ay bayaran sila ng suweldo. Kapag ang isang empleyado ay kumita ng isang sahod na sahod, kumikita siya ng isang regular na paycheck na bihirang apektado ng kalidad o dami ng ginawang trabaho.

Kahulugan ng isang Suweldo

Ayon sa Kagawaran ng Paggawa ng US, kapag ang isang empleyado ay binabayaran sa isang "batayan sa suweldo," nangangahulugan ito na mahalagang tumatanggap siya ng regular na suweldo sa isang regular na batayan, at ang halagang ito ay hindi nagbabago patungkol sa kalidad o dami ng trabaho gumanap talaga. Ang isang empleyado ay karaniwang binibigyan ng mga probisyon para sa mga naturang item tulad ng sick leave, upang kung napalampas niya ang trabaho dahil sa isang karamdaman, binabayaran pa rin niya ang parehong halagang karaniwang natatanggap niya.

Mga pagbabawas mula sa suweldo

Ang mga pangyayari na maaari mong bawasan mula sa suweldo ng isang empleyado ay magkakaiba. Halimbawa, maaaring hindi ka pahintulutang i-dock ang suweldo ng empleyado para sa bahagyang mga araw ng kawalan. Mayroon kang kalayaan na lumikha ng iyong sariling patakaran para sa sakit na suweldo, sa gayon, kahit na nasisiyahan ang iyong mga empleyado sa isang tiyak na antas ng seguridad sa pananalapi, hindi ka nila mapagsamantalahan.

Halimbawa, maaari kang magpasya na ang mga empleyado ay karapat-dapat lamang para sa sakit na bayad pagkatapos magtrabaho para sa isang paunang natukoy na tagal ng oras, o maaari lamang silang makatanggap ng isang tiyak na bilang ng mga may sakit na araw sa loob ng isang taon. Ang anumang mga regulasyon tulad ng mga ito na iyong nilikha ay dapat idokumento bilang bahagi ng isang patakaran ng kumpanya na bona fide.

Negotiating a Salary

Para sa employer, ang pag-aalok ng bayad na suweldo ay nangangahulugang pakikipag-ayos. Naturally, ang mga empleyado na isinasaalang-alang ang pagtanggap ng isang ningsuweldo na posisyon ay nais na matiyak na sila ay binabayaran hangga't sa palagay nila ay sulit - at kahit na nais mong bayaran ang mga ito nang naaayon, mayroon kang iyong pangunahing linya upang pag-isipan.

Ang isang suweldo ay karaniwang itinatatag sa panahon ng pakikipanayam sa trabaho o proseso ng pag-alok ng trabaho, o kapag nag-aalok ng isang promosyon. Bilang isang tagapag-empleyo, dapat kang maging handa na makipag-ayos sa mga potensyal na empleyado. Kung nag-aalok ka ng mga sahod na masyadong maliit, maaaring mahihirapan kang maghanap ng mga kwalipikadong empleyado.

Responsibilidad para sa Pagbabayad

Bilang isang tagapag-empleyo na nagbabayad ng suweldo, maaari kang maging responsable sa pagbabayad sa iyong mga empleyado kahit na hindi naman sila gumanap ng anumang trabaho. Ayon sa Wisconsin Department of Workforce Development, halimbawa, hindi ka pinahihintulutan na ayusin ang suweldo ng isang empleyado kung ang iyong negosyo ay sarado nang mas mababa sa isang linggo - dapat mong bayaran siya para sa buong linggong trabaho na iyon.

Halimbawa, kung ang iyong negosyo ay sarado para sa isang holiday, dapat mo pa ring bayaran ang mga empleyado ng kanilang buong lingguhang suweldo sa kabila ng katotohanang hindi sila nagtatrabaho sa holiday na iyon. Ayon sa Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos, gayunpaman, hindi ka kinakailangan na magbayad ng mga empleyado nang maraming linggo kung saan hindi sila nagtatrabaho. Kung nagsara ka para sa dalawang linggo upang magsagawa ng paglilinis o pagsasaayos, halimbawa, maaari kang maibukod sa pagbabayad sa kanila kung wala silang ginagawang trabaho.