Kinakailangan ba ako ng Batas na Kumuha ng Form W-9 Mula sa Aking Mga Nagbebenta?

Kinakailangan ang isang negosyo upang makakuha ng isang numero ng pagkakakilanlan ng nagbabayad ng buwis (TIN) mula sa anumang vendor kung kanino ito gumagawa ng mga pagbabayad na nangangailangan ng pagbibigay ng isang Form 1099-MISC. Ang isang Form W-9 ay nangangasiwa sa pagkuha ng impormasyong ito, at sa ilang mga sitwasyon, maaaring kailanganin kang humiling sa TIN gamit ang isang Form W-9. Ang mga vendor na tumatanggi na magbigay ng isang TIN ay napapailalim sa backup na pag-iingat, at ang iyong negosyo ay maaaring maparusahan sa hindi pag-iingat ng kinakailangang halaga.

Mga Bayad na Nangangailangan ng Pag-isyu ng Form 1099

Kapag nagbabayad ka ng $ 600 o higit pa sa isang vendor para sa mga serbisyo, at ang vendor na iyon ay hindi isang korporasyon, kinakailangan kang mag-isyu ng Form 1099-MISC. Ito ay isang pagbabalik ng impormasyon na ginamit upang iulat ang kabuuang bayad sa vendor na iyon para sa isang taon sa IRS. Kapag nag-file ka ng isang Form 1099-MISC, dapat mong ibigay ang pangalan at TIN kasama ang halagang binayaran. Maaari kang mapailalim sa mga matitinding multa para sa pag-file ng Form 1099 na may nawawala o maling impormasyon.

Form W-9

Ginagamit ang Form W-9 upang humiling ng TIN ng isang nagbabayad ng buwis, bagaman sa maraming mga kaso maaari kang magtatag ng iyong sariling pamamaraan ng pagkuha ng kinakailangang impormasyon. Sa Form W-9, kinikilala ng vendor ang uri ng samahan at nagbibigay ng ligal na pangalan at tumutugma sa TIN. Magandang ideya na magkaroon ng form na ito sa file bilang patunay na nagpadala ka ng impormasyon sa IRS dahil naibigay ito sa iyo ng vendor. Gayundin, dahil hindi ka kinakailangan na mag-file ng isang Form 1099-MISC para sa mga pagbabayad sa mga korporasyon, nagbibigay ang form na ito ng katibayan na sinabi sa iyo na ang vendor ay isang korporasyon.

Kapag Kinakailangan ang Form W-9

Kung mag-file ka ng isang Form 1099-MISC at tinutukoy ng IRS na may nawawala o maling impormasyon, nakatanggap ka ng isang Paunawa CP2100 o CP2100A. Kung ito ang iyong unang paunawa para sa isang partikular na vendor, kinakailangan kang magpadala sa vendor ng isang "B" Paunawa o pag-backup ng paunawa ng pag-iingat kasama ang isang Form W-9 upang subukang makuha ang tamang impormasyon. Kung ang vendor ay hindi tumugon sa loob ng 30 araw, kinakailangan mong simulan ang backup na paghawak ng 28 porsyento mula sa mga pagbabayad sa vendor hanggang sa maibigay nito ang tamang impormasyon. Isinumite mo ang mga halagang pinigil sa IRS.

Karagdagang Mga Babala

Kung tumanggi ang isang vendor na bigyan ka ng TIN nito, dapat mong simulan ang pag-iimbak ng backup na 28 porsyento ng anumang mga pagbabayad na ginawa sa vendor na iyon hanggang sa bigyan ka ng vendor ng isang Form W-9 at ang nawawalang impormasyon. Maaari kang mapailalim sa mga matitinding multa para sa hindi pagtupad at pagsumite ng backup na pag-iingat.