Paano maghanap ng isang EIN

Isang Numero ng Pagkakakilanlan ng employer (EIN) ay ibinibigay sa halos lahat ng mga negosyo ng Panloob na Serbisyo sa Kita. Ito ay binubuo ng siyam na mga digit at natatanging kinikilala ang mga kumpanya para sa mga layunin sa pag-file ng buwis.

Ang EIN ay isang impormasyon sa loob ng pampublikong domain, kaya maaari mong ligal na hanapin ang numero para sa anumang kumpanya, ngunit isang kriminal na pederal na gamitin nang iligal ang impormasyon. Ang pagtingin sa isang EIN ay hindi palaging madali, partikular para sa mas maliit na mga negosyo, ngunit may isang bilang ng mga pamamaraan, kabilang ang sa pamamagitan ng telepono at paghahanap sa online. Kung binago ng isang negosyo ang istraktura nito, halimbawa mula sa isang pagmamay-ari hanggang sa isang korporasyon, ang IRS ay maglalabas sa kumpanya ng isang bagong EIN, kaya nakakatulong itong malaman ang pangalan ng negosyo, lokasyon at iba pang impormasyon sa pagkilala.

Makipag-ugnay sa Kumpanya

Ang pinakasimpleng paraan upang makakuha ng EIN ng isang kumpanya ay makipag-ugnay dito sa pamamagitan ng telepono. Maaaring maibigay ng resepsyonista ang numero, ngunit kung hindi, hilingin para sa departamento ng accounting. Ang mga tauhan na matatanggap ng account ay madalas na pamilyar sa mga kahilingan sa pag-field para sa mga numero ng EIN dahil kinakailangan ang isang numero ng pagkakakilanlan ng nagbabayad ng buwis para sa pagpunan ng 1099-MISC form, na taunang ipinapadala ng mga vendor taun-taon sa ilang mga tagatustos at nagbibigay ng serbisyo.

Ang isa pang pamamaraan ay upang maghanap para sa website ng isang kumpanya. Minsan nakalista ang EIN sa isang Tungkol sa o pahina ng Makipag-ugnay. Kung ang isang kumpanya ay nag-aatubili na ibigay ang impormasyong iyon sa telepono, subukang mag-email sa departamento ng accounting. Gamitin ang email address ng iyong kumpanya, at magsama ng isang linya ng lagda upang makatulong na magbigay ng katiyakan na lehitimo ang iyong kahilingan.

Ipadala ang Kumpanya ng W-9

Ang W-9 ay isang opisyal na Kahilingan para sa Numero ng Pagkilala sa Nagbabayad ng Buwis at Sertipikasyon. Ang mga blangkong template ay ibinibigay online nang libre ng IRS. Ipasok ang pangalan ng iyong negosyo at address sa kahon para sa humihiling, at iwanang blangko ang natitira para makumpleto ng kumpanya. Ang pamamaraang ito ay malamang na makakuha ng mga resulta, dahil pamilyar sa mga departamento ng accounting ang pagkumpleto ng mga form na W-9. Dahil nakakapag-iingat sila ng isang kopya, nag-iiwan ito ng isang trail sa papel upang sa tingin nila ay ligtas sila sa pagbibigay ng impormasyong iyon.

Dumaan sa Kumpanya ng Kumpanya

Kung nakatanggap ka ng invoice mula sa isang kumpanya, maaari mong makita ang EIN na nakalista dito, malapit o sa impormasyong pagpapadala. Minsan nakalista ng mga kumpanya ang EIN sa kanilang headhead - tingnan ang footer ng pahina.

Hanapin ang EIN Online

Kung ang isang negosyo ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission - sa pangkalahatan, isang pampublikong korporasyon na nag-aalok ng pagbabahagi - kung gayon mga pampublikong rekord, kabilang ang mga pag-file, ay magagamit online sa pamamagitan ng sistemang Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval (EDGAR) na pinapatakbo ng SEC. Ang EDGAR ay isang online database na libre para magamit ng sinuman. Maghanap para sa isang kumpanya sa database, pagkatapos ay mag-click sa link ng pag-file. Karaniwang lilitaw ang EIN sa impormasyon ng header sa tuktok ng pahina.

Kung naghahanap ka sa isang pribado o mas maliit na negosyo, subukang hanapin ang kumpanya sa isang website ng estado o lokal na ahensya ng pamahalaan. Karamihan sa mga estado ay nag-aalok ng ilang uri ng database upang maghanap para sa mga negosyo ng lahat ng laki. Habang ang mga numero ng pagkilala ng estado ay kasama sa impormasyon ng kumpanya, maaaring hindi magamit ang EIN. Subukan ang iyong kagawaran ng commerce o kita.

Ano ang Dapat Gawin Kung Nawala ang Iyong EIN

Kung naghahanap ka para sa iyong sariling nalagay sa lugar o nawala na negosyo EIN, bumalik ka lumang tax return, kung sila ay magagamit. Ang EIN ay nakalista sa kanila. Kung ikaw ang taong pinahintulutan bilang opisyal na kinatawan ng kumpanya noong una nang na-set up ang iyong EIN, tawagan ang IRS at susuriin nila ang iyong pagkakakilanlan at ibibigay sa iyo ang numero sa telepono.