Paano Nakakalkula ang Excise Duty?

Ang excise duty ay isang hindi direktang buwis. Nangangahulugan iyon na ang halaga ng buwis ay kasama bilang bahagi ng presyo ng pagbebenta. Ang excise duty, na kilala rin bilang excise tax, ay huli na ipinapasa at binabayaran ng mamimili kapag bumili siya. Ang excise tax ay dapat na masira sa presyo ng pagbili. Bayaran mo ang pederal na buwis sa excise sa Internal Revenue Service at ang tax excise ng estado sa departamento ng kita ng iyong estado. Bilang isang may-ari ng maliit na negosyo, responsibilidad mong tiyaking kinakalkula, nakolekta at binabayaran sa takdang oras ang excise duty.

Mga Produkto Na Taxed

Ang layunin ng excise tax ay upang itaas ang kita ng federal at estado habang pinanghihinaan ng loob ang ilang mga uri ng pagbili ng produkto. Ang mga gulong, gasolina, langis, diesel fuel, mga serbisyo sa komunikasyon at mga serbisyo sa airline ay may kasamang mga buwis sa excise. Kung nagbebenta ka ng real estate o mga sasakyan o nagpapatakbo ng panloob na tanning salon, ang iyong mga customer ay nagbabayad ng excise tax. Ang excise tax sa sigarilyo, alkohol, pagsusugal at mga baril ay kilala bilang isang "sin tax" at kadalasan ay napakataas. Halimbawa, ang estado ng New York ay naniningil ng $ 4.35 na excise tax sa bawat pack ng sigarilyo. Karamihan sa mga buwis sa excise ay ginagamit upang magbayad para sa mga proyekto sa federal at state highway.

Kinakalkula ang Buwis sa Buwis sa Kotse

Ang tax excise tax ay kinakalkula bilang isang porsyento o isang millage rate sa gastos ng bago o gamit na sasakyan. Ang isang bagong mamimili ng kotse ay nagbabayad ng mas mataas na buwis kaysa sa kung bumili siya ng mas matandang sasakyan. Upang makalkula ang halaga ng buwis sa excise, i-multiply ang presyo ng pagbili ng sasakyan sa pamamagitan ng porsyento ng tax excise o rate ng millage. Halimbawa, ang isang bagong mamimili ng kotse sa Maine ay nagbabayad ng isang rate ng millage na .0240. Kung nagkakahalaga ang kotse ng $ 18,000, i-multiply ang $ 18,000 ng .0240 upang makuha ang halaga ng excise tax na $ 432.

Kinakalkula ang Buwis sa Buwis ng Gasoline

Ang gasolina ng excise tax ay sinisingil ng galon. Sinisingil ng pamahalaang federal ang isang flat tax gasolina na 18.4 sentimo bawat galon. Nagdaragdag din ang mga estado ng kanilang sariling halaga ng excise tax. Dapat mong kalkulahin nang hiwalay ang pederal at estado na mga buwis upang maipadala ang wastong halaga sa ahensya sa pagbubuwis. Halimbawa, ang buwis sa gasolina ng estado ng California ay 50.6 sentimo bawat galon. Kung ang isang customer ay bibili ng 20 galon ng gasolina sa iyong negosyo, i-multiply ang 20 galon ng 50.6 sentimo upang makuha ang halaga ng buwis sa excise ng estado na $ 10.12. Kalkulahin ang pederal na buwis sa excise sa pamamagitan ng pag-multiply ng 20 galon beses 18.4 sentimo bawat galon upang makakuha ng $ 3.68.

Kinakalkula ang Buwis sa Buwis sa Real Estate

Kung nagmamay-ari ka ng isang pamagat ng kumpanya, responsable ka sa pagkalkula at pag-remit ng buwis sa excise sa estado kung saan matatagpuan ang real estate. Halimbawa, sinisingil ng Washington ang isang buwis sa estado at lokal na buwis sa mga benta sa real estate. Kung ang pag-aari ay matatagpuan sa Vancouver sa Clark County, dapat mong kalkulahin ang tax excise gamit ang Kung ang ari-arian ay nabili sa halagang $ 200,000, ang lokal na buwis sa excise ay $ 200,000 na pinarami ng .50 porsyento, o $ 1,000. Ang buwis sa excise ng estado ay $ 200,000 na pinarami ng 1.28 porsyento, o $ 2,560.