Paano Tukuyin ang Kita ng Net o Pagkawala ng Net Pagkatapos ng Pagsasaayos ng mga Entries

Gumagawa ka ng pagsasaayos ng mga entry sa iyong mga tala ng accounting sa pagtatapos ng isang panahon ng accounting upang maitala ang mga kita at gastos na iyong nakuha o natamo ngunit hindi pa naitala. Ang pagsasaayos ng mga entry ay nagdadala ng iyong kasalukuyang mga talaan upang maihanda mo ang iyong mga pahayag sa pananalapi at kalkulahin ang iyong netong kita o net loss para sa panahon.

Ang iyong netong kita o net loss ay katumbas ng iyong kabuuang kita na minus ang iyong kabuuang gastos para sa isang panahon ng accounting. Kung ang iyong mga kita ay mas malaki kaysa sa mga gastos, mayroon kang netong kita. Kung ang mga kita ay mas mababa kaysa sa gastos, mayroon kang net loss. Ang kita o pagkawala ng net ay kinakatawan sa pahayag ng kita at pahayag ng equity ng may-ari sa mga pahayag sa pagtatapos ng taon o quarterly sa pananalapi.

Kilalanin ang Mga Account sa Mga balanse sa Debit

Tukuyin ang bawat account sa iyong pangkalahatang ledger na may balanse sa pag-debit, tulad ng mga assets, gastos at dividend, pagkatapos mong ayusin ang mga entry sa iyong mga talaan. Tukuyin ang bawat account na may balanse sa kredito, tulad ng mga equity account, pananagutan at kita.

Naayos ang Balanse sa Pagsubok

Isulat ang bawat balanse ng debit sa kaliwang haligi ng iyong nababagay na balanse sa pagsubok, na isang listahan ng iyong mga account na ginamit upang maghanda ng mga pahayag sa pananalapi. Isulat ang bawat balanse ng kredito sa kanang haligi ng iyong nababagay na balanse sa pagsubok.

I-double Suriin ang mga Error

Kalkulahin ang kabuuan ng mga halaga sa haligi ng debit at ang kabuuan ng mga halaga sa haligi ng kredito. I-verify na ang kabuuan ng haligi ng debit ay katumbas ng kabuuan ng haligi ng kredito upang matiyak na ang mga debit at kredito sa iyong balanse ng mga talaan. Kung hindi pantay ang mga ito, suriin ang iyong mga pangkalahatang ledger account para sa mga error.

Kalkulahin ang Kabuuang Kita

Ibigay ang mga balanse ng account ng kita sa haligi ng kredito ng iyong naayos na balanse sa pagsubok upang matukoy ang kabuuang kita para sa panahon. Halimbawa, kung ang balanse ng account ng kita ng produkto ay $ 10,000 at ang balanse ng account ng kita sa serbisyo ay $ 5,000, magdagdag ng $ 10,000 at $ 5,000 upang makakuha ng $ 15,000 sa kabuuang kita.

Tukuyin ang Kabuuang Gastos

Ibigay ang mga balanse sa account ng gastos sa haligi ng debit ng iyong nababagay na balanse sa pagsubok upang matukoy ang kabuuang gastos sa panahon. Sa halimbawang ito, kung mayroon kang $ 4,000 na gastos sa suweldo, $ 1,000 sa gastos sa administrasyon, $ 2,000 sa gastos sa mga utility at $ 3,000 sa gastos sa advertising, idagdag ang mga halagang ito upang makakuha ng $ 10,000 sa kabuuang gastos.

Maghanap ng Kita sa Net o Pagkawala

Ibawas ang kabuuang gastos mula sa kabuuang kita upang matukoy ang iyong netong kita o net loss. Kung positibo ang iyong resulta, mayroon kang netong kita. Kung ito ay negatibo, mayroon kang net loss. Sa halimbawang ito, ibawas ang $ 10,000 sa kabuuang gastos mula sa $ 15,000 sa kabuuang kita upang makakuha ng $ 5,000 sa netong kita.