Paano Mag-demanda ng Negosyo sa Maliit na Korte ng Mga Claim

Ang mga ligal na bayarin ay maaaring kumuha ng isang malaking tipak ng pera mula sa kita na mayroon ang isang maliit na negosyo. Kung nakikipagtalo ka sa ibang partido at nagtataka ka kung ang halaga ng salaping pera ay nagkakahalaga ng isang demanda, isaalang-alang ang maliit na korte ng paghahabol. Maaari mong makuha ang iyong pera o pag-aari, habang iniiwasan ang isang mahaba, at magastos, ligal na proseso.

Maliit na Hukuman sa Pag-angkin

Ang maliit na sistema ng korte ng mga habol ay binuo upang matulungan ang mga indibidwal na malutas ang medyo menor de edad na mga pagtatalo sa pananalapi at pag-aari nang walang tulong ng isang abugado. Sa maliit na korte ng paghahabol, ang parehong nagsasakdal at nasasakdal ay karaniwang kumakatawan sa kanilang sarili, bagaman ang ilang mga estado ay pinapayagan ang mga partido na kinatawan ng isang abugado. Ang mga alituntunin sa korte ng maliit na mga paghahabol ay nag-iiba ayon sa hurisdiksyon, ngunit karaniwan, naglalagay sila ng mga paghihigpit sa uri ng mga kaso na maririnig ng korte at sa dami ng perang maaaring hingin ng nagsasakdal.

Uri ng pagtatalo: Maaaring paghigpitan ng iyong estado ang mga uri ng mga kaso na maaaring marinig sa maliit na korte ng mga paghahabol. Sa maraming mga estado, ang mga kaso na napakinggan sa sistemang ito ay nagsasama ng mga hindi pagkakasundo tulad ng mga hindi pagkakaunawaan ng landlord-nangungupahan, mga hindi pagkakaunawaan sa personal na pautang at hindi natupad na mga kontrata.

Hinanap na halaga ng dolyar: Ang mga maliit na korte ng paghahabol ay madalas na nauugnay sa mga nagsasakdal na naghahanap ng napakaliit na mga parangal, bagaman ang ilang mga estado ay pinapayagan ang mga dolyar na halaga ng hanggang sa $ 15,000. Halimbawa, sa California, ang mga indibidwal ay maaaring humingi ng halagang hanggang $ 10,000, ngunit ang mga negosyo ay maaaring magpatuloy ng maliliit na mga kaso ng paghahabol na hanggang sa $ 5,000.

Batas ng mga limitasyon: Nagtakda ang mga estado ng mga limitasyon sa oras sa pagsasampa ng isang demanda, na maaaring maging kasing liit ng ilang taon.

Bago subukang mag-file ng isang maliit na kaso sa korte ng mga paghahabol, tiyakin na kwalipikado kang gamitin ang maliit na system ng korte ng mga habol. Suriin ang iyong kaso at ihambing ito sa mga alituntunin na inaalok ng iyong lokal na korte. Kung hindi ka sigurado kung ang pagsampa ng isang maliit na kaso ng pag-angkin ay isang magandang ideya, kumunsulta sa isang abugado.

Tip

Ang isang maliit na hukom ng korte ng mga korte ay maaari ding mag-order ng pagbabalik ng pag-aari. Halimbawa, kung ang isang empleyado ay umalis o natanggal sa trabaho, at tumanggi siyang ibalik ang kanyang laptop na inisyu ng kumpanya, ang isang maliit na hukom sa mga paghahabol ay maaaring mag-utos na ibalik niya ang computer sa iyong negosyo.

Ipunin ang Katibayan

Kung plano mong kumatawan sa iyong sarili o kumuha ng isang abugado, kakailanganin mong magtipon ng ebidensya para sa iyong kaso. Maaaring kasama dito ang:

 • Mga tala ng pangako o kontrata
 • Pagsusulat, kasama ang mga printout ng mga email at patunay ng paghahatid o tangkang paghahatid (tulad ng isang sertipikadong resibo ng mail o log ng pagsubaybay sa mail)
 • Mga tala ng telepono
 • Mga larawan o video na nauugnay sa kaso
 • Mga resibo, bayarin at invoice para sa mga gastos na nauugnay sa iyong kaso

 • Mga ulat ng pulisya
 • Mga claim sa seguro
 • Mga talaang medikal

Kung mayroon kang mga saksi na maaaring i-back up ang iyong mga paghahabol, maaari mong hilingin sa kanila na humarap sa korte sa iyong ngalan.

Magsumite ng Claim sa Korte

Ang proseso para sa pag-file ng iyong suit ay mag-iiba ayon sa system ng korte. Gayunpaman, sa maraming mga kaso, bibisitahin mo ang gusali ng korte at isampa nang personal ang iyong paghahabol. Sa sandaling doon maaari mong asahan na:

 • Punan ang mga kinakailangang form upang maisampa ang iyong kaso. Inaasahan mong ibibigay ang pangalan at huling kilalang address ng nasasakdal, kaya tiyaking kasama mo ito. Ang ilang mga system ng korte ay nag-post ng mga form sa kanilang mga website, upang maaari mong i-download at kumpletuhin ang mga ito nang maaga.
 • Magbayad ng singil sa pagsampa. Ang mga bayarin na ito ay nag-iiba ayon sa hurisdiksyon at, kung minsan, sa halagang hinihiling mo sa iyong demanda. Sa ilang mga lugar, maaari kang mag-aplay para sa isang diskwento sa paghihirap o isang pagwawaksi ng iyong mga bayarin sa korte, kung maipapakita mo na nakatira ka sa isang napakababang kita.

 • Magbayad ng bayad sa serbisyo. Bago marinig ang iyong kaso, dapat na ihatid ang nasasakdal sa isang paunawa na naihain mo na ang iyong demanda. Sisingilin ka ng korte ng isang maliit na bayarin para sa paghahatid ng paunawang ito alinman sa pamamagitan ng koreo, sa pamamagitan ng isang representante ng Sheriff o sa pamamagitan ng isang espesyal na proseso ng server.

 • Makatanggap ng isang numero ng kaso at petsa. Ang klerk na nagpoproseso ng iyong mga form ay magbibigay sa iyo ng petsa kung saan naka-iskedyul ang iyong pagdinig, pati na rin isang numero ng kaso.

Babala

Bago magsampa ng isang demanda, mahalagang gawin ang magagawa sa labas ng system ng korte upang maayos ang problema. Ang ilang maliliit na hukom ng korte ng korte ay maaaring mangailangan na magsumite ka ng katibayan na nagpadala ka ng isang liham na hinihingi ang pagbabayad, at binigyan mo ang nasasakdal ng isang makatwirang dami ng oras upang magbayad, bago mo isampa ang iyong kaso sa korte.

Magpakita para sa Hukuman

Sa araw ng iyong pandinig, magbihis ng propesyonal at tiyaking makakarating ka sa korte sa oras. Tandaan, hindi laging madaling makahanap ng lugar ng paradahan na malapit sa courthouse, at kapag nasa gusali ka na, maaaring kailanganin mong dumaan sa seguridad. Pahintulutan ang karagdagang oras upang hindi ka nakaramdam ng pagmamadali habang papunta sa courtroom.

Kung hindi ka kinakatawan ng isang abugado, gumugol ng kaunting oras sa paghahanda para sa iyong hitsura. Ang website ng iyong system ng korte ay maaaring magkaroon ng isang patnubay na nakasulat na partikular para sa mga hindi abugado na kumakatawan sa kanilang sarili sa maliit na system ng pag-angkin. Suriin ang gabay upang maunawaan mo kung ano ang aasahan sa iyo.

Kolektahin ang Iyong Hatol

Kung magpapasya sa iyo ang hukom, pagkatapos ay Binabati kita! Nasa sa iyo ngayon na kolektahin ang iyong hatol mula sa nasasakdal. Sa maraming mga pagkakataon, ibabalik ng nasasakdal ang iyong pag-aari o babayaran ka ng kinakailangang pera. Gayunpaman, ang ilang mga nasasakdal ay maaaring hindi o nais na tuparin ang kanilang obligasyon. Sa mga kaso kung saan hindi agad na natutugunan ng isang nasasakdal ang mga tuntunin ng paghatol, mayroon kang ilang mga pagpipilian:

 • Nag-aalok ng isang kasunduan o isang plano sa pagbabayad. Kung naniniwala kang tunay na nais ng nasasakdal na bayaran ka, ngunit simpleng wala kang pera, maaari kang mag-alok na gawing mas madali ang mga tuntunin sa pagbabayad. Habang maaaring nakakainis na gawin ito, tandaan na ang nasasakdal ay maaaring palaging mag-file para sa pagkalugi, na maaaring matiyak na makakakuha ka ng kaunti o wala mula sa iyong paghatol.

 • Humiling ng isang pagdinig sa pagtuklas sa pananalapi. Kung naniniwala kang ang nasasakdal ay may mga assets na hindi nila ginagamit upang bayaran ang iyong paghuhusga, maaari kang humiling na ipatawag sila ng korte sa isang pagdinig sa pagtuklas sa pananalapi. Sa panahon ng pagdinig na ito, ikaw, o ang iyong abugado, ay maaaring tanungin ang nasasakdal sa ilalim ng panunumpa tungkol sa kanyang pananalapi. Maaari mo nang magamit ang impormasyong ito upang palamutihan ang sahod ng nasasakdal, pag-levy sa kanyang mga account sa pananalapi o maglagay ng patungkol sa kanyang pag-aari.

Tip

Ang bawat estado ay nagtatakda ng sarili nitong mga batas sa mga batas ng limitasyon sa pagkolekta ng utang. Sa kasamaang palad para sa mga nagsasakdal, gayunpaman, ang mga batas na ito ng limitasyon ay may posibilidad na maging mahaba at madalas na nababago.