Pagkakaiba sa pagitan ng Certified at Rehistradong Mail

Pagkuha ng Dagdag na Impormasyon at Seguridad Kapag Nagpapadala ng Mail

Ang U.S. ay nagkaroon ng paghahatid ng mail mula pa noong 1692, nang nagpadala ang Great Britain ng isang postmaster upang mag-set up ng isang postal system sa mga kolonya. Noong 1775, bago pa man nilagdaan ang Deklarasyon ng Kalayaan, ang mga kolonya ay nagtaguyod ng kanilang sariling serbisyo sa koreo, kasama si Ben Franklin bilang postmaster. Ang mga negosyo ng lahat ng uri at sukat ay umasa sa mga serbisyo sa mail upang mapanatiling maayos ang kanilang pagpapatakbo, mula sa pagpapadala at pagtanggap ng mga pagbabayad hanggang sa kaukulang mga customer, vendor at iba pang mga negosyo. Ang serbisyo sa koreo ay unang inalok ng Rehistradong Mail noong 1855.

Ang sertipikadong mail ay hindi inaalok hanggang 100 taon na ang lumipas, noong 1955. Parehong madalas pa ring ginagamit ngayon, kahit na sa malawak na paggamit ng mga elektronikong sistema para sa pagsasagawa ng negosyo. Bagaman ang Rehistradong Mail at Certified Mail ay magkatulad na serbisyo, mayroon silang magkakaibang paggamit at layunin.

Paggamit ng Certified Mail

Kapag nagpadala ka ng isang sulat o pakete sa pamamagitan ng Certified Mail, mayroon kang patunay na naipadala ito sa koreo. Pupuksain ng clerk ang ilalim ng butas na form at ibibigay ito sa iyo bilang iyong patunay ng pag-mail. Kapag nagawa na ang paghahatid, mapapansin ang petsa at oras ng paghahatid. Kung ang pagtatangka ay tinangka ngunit hindi ginawa, ito ay nabanggit sa item at ang paghahatid ay susubukan muli. Makakatanggap ka ng isang email kapag nagawa o tinangka ang paghahatid.

Ang sertipikadong mail ay kapaki-pakinabang kapag nais mong magkaroon ng patunay hindi lamang na na-mail mo ang item, ngunit naihatid din talaga ito at kung kailan naihatid. Kung tinanong ka tungkol sa kung ipinadala ang item o hindi, maaari mong ibigay ang iyong notification at ibigay ang petsa kung kailan ito naipadala.

Paggamit ng Rehistradong Mail

Para sa kritikal na kahalagahan o mahalagang pag-mail, maaari kang magpasyang gumamit ng Rehistradong Mail. Maaaring sabihin sa iyo ng serbisyong ito kung nasaan ang iyong pakete sa paglalakbay nito mula sa pag-mail mo sa item sa kung kailan ito natanggap. Ang paggamit ng Rehistradong Mail ay nagbibigay sa iyo ng isang karagdagang sukat ng seguridad na nalalaman na ang iyong pakete ay may maraming mga mata at kamay na naghahanap para dito kaysa sa karaniwang kaso. Maaari mong tiyakin ang iyong pag-mail, masyadong - hanggang sa maximum na halagang nakasaad sa oras na iyon - na may pagpepresyo batay sa halagang iyong idineklara. Ang halaga ng Rehistradong Mail ay batay sa bigat ng iyong sulat o pakete.

Pagkuha ng isang Resibo sa Pagbabalik

Kung nais mo ng kumpirmasyon na naihatid ang iyong sulat o pakete, maaari kang magbayad para sa isang Resibo sa Pagbalik. Pagkatapos, kapag naihatid ang iyong item, ang petsa ng paghahatid ay mapapansin sa resibo ng postcard, at ipapadala ito sa iyo. O kaya, maaari kang humiling ng elektronikong paghahatid, kung saan, i-email sa iyo ang isang kopya ng resibo na nagpapakita ng petsa ng resibo at pirma ng tatanggap.

Payagan ang Dagdag na Oras

Hindi tulad ng Express Mail, na isang gabing serbisyo ng USPS, ang Certified Mail at Rehistradong Mail ay tungkol sa seguridad. Ang pagkuha ng labis na pangangalaga ng iyong pag-mail at pagkuha ng mga lagda ay maaaring tumagal ng oras. Kung nagdagdag ka ng isang resibo sa pagbabalik, maaaring tumagal ng mas maraming oras. Para sa Rehistradong Mail, sa partikular, maaari itong tumagal hangga't 10 hanggang 14 na araw bago maihatid ang isang piraso ng Rehistradong Mail at maibabalik sa iyo ang salita ng paghahatid nito.