Paano Patunayan ang isang EIN

Ang pinansiyal na gulugod ng anumang negosyo ay ang numero ng pagkakakilanlan ng employer. Kailangan ito para sa mga aplikasyon sa kredito, pagbabalik sa buwis at mga pahintulot at lisensya ng estado. Kung wala ito, maaaring tumigil ang aktibidad at paglago ng negosyo hanggang sa makuha o ma-verify ang numero. Ang EIN ay isang siyam na digit na protektadong numero tulad ng isang numero ng Social Security na inisyu ng Panloob na Serbisyo sa Kita. Dahil protektado ang bilang na ito, ang pag-verify sa isang EIN ay karaniwang nangangailangan ng ilang antas ng awtoridad. Kung hindi ka isang kinatawan na pinahintulutan, dapat kang makakuha ng pahintulot upang ma-verify ang EIN.

Pagtawag sa IRS

Ang IRS ay naglalabas at nagpapanatili ng mga tala para sa mga EIN ng negosyo. Ang pagtawag sa IRS upang i-verify ang EIN ay isang pagpipilian kung pinahintulutan kang makuha ang impormasyon. Karaniwan itong nauugnay kapag ang isang EIN ay nawala o maling lugar, o ang mga numero nito ay maaaring inilipat sa isang dokumento. Ang mga awtorisadong tao ay maaaring ngunit hindi limitado sa nag-iisang pagmamay-ari, opisyal ng korporasyon, tagapangasiwa o tagapagpatupad ng estate.

Bukas ang linya ng Negosyo at Buwis sa Buwis ng IRS mula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Lunes hanggang Biyernes. Tumawag sa 800-829-4933 para sa tulong.

Walang Kailangan ng Pahintulot para sa Nonprofit

Habang dapat kang maging isang pinahintulutang ahente upang i-verify ang EIN ng isang negosyong kumikita, dapat na panatilihin ng mga entity na hindi kumikita ang mga pampublikong tala. Kahit sino ay maaaring ma-access ang impormasyong ito nang direkta mula sa IRS. Dahil dito, dapat ibigay sa iyo ng isang hindi pangkalakal ang EIN kapag hiniling, at maaari mong i-verify ito nang direkta sa IRS sa pahina ng Exemption na Organisasyon ng IRS website.

Ang site ay hindi lamang napatunayan ang mga EIN ngunit pinapayuhan ka kung ang mga samahan ay nasa mabuting katayuan sa IRS. Ang ibig sabihin ng mabuting katayuan ay kasalukuyang nasa mga pagbabalik sa tax at pag-file. Maaari mo ring makita kung ang organisasyon ay nabawi ang katayuang nonprofit nito.

Iba Pang Mga Paraan upang Mapatunayan

Upang ma-verify ang EIN ng isang kumpanya na hindi ka isang opisyal o kasosyo, dapat kang magkaroon ng wastong dahilan. Halimbawa, ang isang opisyal ng pautang ay nangangailangan ng pahintulot upang ma-verify ang EIN ng kumpanya na nag-aaplay para sa isang pautang. Ang pahintulot sa kasong ito ay isang naka-sign na aplikasyon sa credit na nagpapatunay sa EIN sa pangalan ng kumpanya, address at impormasyon ng opisyal. Mayroong mga gastos na nauugnay sa pagpapatakbo ng ganitong uri ng pag-verify.

Kung ikaw ay isang namumuhunan o potensyal na kasosyo sa negosyo, maaari mong hilingin sa isang kumpanya na i-verify ang EIN nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakaraang pagbabalik ng buwis. Ang mga pribadong kumpanya ay hindi kinakailangan upang ibunyag ang impormasyong ito, ngunit ito ay para sa kanilang pinakamahusay na interes kapag nakikipag-ayos sa mga potensyal na kasosyo. Ang mga kasosyo ay maaari ring magsagawa ng paghahanap sa Dun & Bradstreet. Hindi nito mapatunayan ang EIN, ngunit nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa kalusugan sa pananalapi ng isang kumpanya na interesado ang mga namumuhunan at kasosyo.

Suriin ang Iyong Paycheck

Bilang isang empleyado, ang iyong paycheck at taunang W-2 ay dapat mayroong EIN dito. Kumpirmahin ang mga numero na tumutugma. Maaaring tanggihan ng IRS ang isang pagbabalik sa buwis na mayroong maling EIN, na kung saan ibinandera ang mga empleyado upang kumpirmahin ang numero. Sa puntong ito, ang kinatawan ng payroll ay dapat gumawa ng mga hakbang upang ma-verify at mapatunayan ang numero ng EIN upang ang mga numero ng payroll ay maayos na naitala sa IRS.