Paano Mag-file ng Late ng Mga Buwis sa Payroll

Kung ang iyong negosyo ay may mga empleyado, hinihiling mong itago ang mga buwis sa payroll mula sa sahod ng bawat empleyado, kasama ang Medicare, Social Security at mga buwis sa kita ng federal. Pananagutan ka rin para sa pagdeposito ng mga hawak ng buwis sa kita at pagsasampa ng mga quarterly payroll tax return sa Internal Revenue Service. Nagtatakda ang IRS ng mahigpit na mga patakaran kung kailan magdeposito ng mga buwis, depende sa iyong pananagutan, at kung kailan isasampa ang pagbabalik ng buwis sa payroll. Kung nahuhuli ka sa pagdedeposito o pag-file ng iyong pagbabalik, ang IRS ay magpapataw ng mga parusa.

Kailan magdeposito

Nag-aalok ang IRS ng dalawang iskedyul ng deposito - buwanang at "semiweekly," na tinukoy ng ahensya bawat dalawang linggo, o 26 beses sa isang taon. Kung ang iyong negosyo ay nag-ulat ng isang kabuuang $ 50,000 o mas mababa sa pananagutan sa buwis para sa nakaraang apat na tirahan, kinakailangan kang mag-deposito ng mga buwis bawat buwan. Kung nag-ulat ka ng higit sa $ 50,000 sa mga buwis, dapat kang mag-deposito nang kalahating linggo. Ang mga buwanang depositor ay dapat magdeposito ng buwis sa ika-15 araw ng susunod na buwan. Kung ikaw ay isang deposito na semiweekly, ang iyong iskedyul ng deposito ay nakasalalay sa payday ng iyong negosyo. Kung ang payday ay nahuhulog sa Miyerkules, Huwebes o Biyernes, dapat kang magdeposito ng mga buwis sa susunod na Miyerkules. Kung ang payday ay Sabado, Linggo, Lunes o Martes, dapat kang magdeposito ng mga buwis sa susunod na Biyernes.

Mga Parusa sa Mga Huling deposito

Kung ang iyong pagbabayad ay nasa pagitan ng isa at limang araw na huli, naniningil ang IRS ng parusa na 2 porsyento ng hindi nabayarang buwis. Ang mga deposito na ginawang anim hanggang 15 araw na huli ay sinisingil ng 5 porsyento na parusa. Kung ang iyong pagbabayad ay mahigit sa 16 araw na huli, ang IRS ay sisingilin ng 10 porsyento na parusa. Sisingilin din ng IRS ang interes sa anumang hindi nababayarang balanse.

Kailan magfile

Dapat kang mag-file ng Form 941, na kung saan ang tax quarterly tax return ng negosyo, sa huling araw ng buwan na kasunod sa pagtatapos ng quarter. Halimbawa, dapat kang mag-file ng isang pagbalik para sa isang isang-kapat na magtatapos sa Abril ng Mayo 31 upang maiwasan ang mga parusa. Kung nabigo kang mai-file ang iyong quarterly tax return sa deadline, sisingilin ang IRS ng isang serye ng mga parusa.

Mga Parusa para sa Late Filing

Para sa bawat buwan o bahagyang buwan mahuli ka sa pag-file ng Form 941, ang IRS ay nagpapataw ng 5 porsyento na parusa, na may maximum na parusa na 25 porsyento. Ang parusa na ito ay isang porsyento ng hindi nabayarang buwis na dapat bayaran sa pagbabalik. Ang IRS ay nag-iikot din sa isang 0.5 porsyento na buwis para sa bawat buwan o bahagyang buwan na huli kang nagbabayad ng buwis. Maaaring i-waive ng IRS ang huli na mga penalty sa pag-file kung mayroon kang makatuwirang dahilan para sa huli na pag-file.

Paano mag-file

Maliban kung ang iyong negosyo ay may makatwirang dahilan para sa pagdeposito ng mga buwis sa payroll o pag-file nang huli sa Form 941, dapat mong palaging mag-file at magbayad sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga karagdagang parusa at interes. Dapat kang mag-file ng Form 941 at magdeposito ng mga buwis tulad ng normal, ngunit asahan na makakatanggap ng isang bayarin para sa interes at mga parusa mula sa IRS. Ipadala ang Form 941 sa IRS address na nakalista sa mga tagubilin ng form, na itinalaga alinsunod sa estado kung saan ka nagsasagawa ng negosyo.

Paano magbayad

Upang ma-deposito nang huli ang mga buwis sa payroll, gamitin ang Electronic Federal Tax Payment System, ng EFTPS. Kung wala kang isang account, dapat kang lumikha ng isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ng iyong negosyo; numero ng pagkakakilanlan ng employer, o EIN; at mga bank account at mga numero sa pagruruta. Susuriin ng IRS ang iyong impormasyon sa bangko at padadalhan ka ng isang sulat sa pagpapatala sa loob ng limang araw ng negosyo na naglalaman ng iyong personal na numero ng pagkakakilanlan, o PIN. Kapag natanggap mo ang iyong PIN, bisitahin ang website ng EFTPS, i-click ang pindutan upang magbayad at ang link upang makakuha ng isang password. Lumikha ng isang password, pagkatapos mag-sign in sa iyong account. Piliin ang Form 941 mula sa listahan, ang naaangkop na panahon ng buwis para sa iyong negosyo, uri ng pagbabayad, halaga ng pagbabayad at petsa na nais mong ma-debit ang pagbabayad mula sa iyong account. Isumite ang iyong bayad, at bibigyan ka ng EFTPS ng isang numero ng pagkilala, na isang resibo para sa iyong pagbabayad. Dahil nagbabayad ka ng huli, magpapadala sa iyo ang IRS ng isang singil na magsasama ng interes at mga parusa, na maaari mo ring bayaran gamit ang system ng EFTPS.